Información

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin "çağdaş medeniyet seviyesini aşması" değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda İstanbul Kültür Üniversitesinin de ana amacı Kaliteli Yükseköğretim yapmaktır.

Kaliteli eğitim ve öğretime ulaşabilmenin sorunları ve bunların çözüm yöntemleri İKÜ için çalışan kişilerin yeni karşılaştıkları sorunlar değildir. Çünkü İKÜ, 1930'lu yıllardan bu yana eğitim ve öğretim ile başarıyla uğraş veren eğitimci kişilerin etkin olduğu bir vakıf tarafından kurulmuştur. Üniversite, eğitimci özelliklere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan Mütevelli Heyet tarafından yönetilmektedir.

Yıllarını Anaokuldan Yükseköğretime kadar bütün öğretim aşamalarındaki okul kuruluşlarına vermiş ve eğitim sektöründe başarılarını kanıtlamış Mütevelli Heyet Başkanı ve Üyeleri, kalitenin mükemmel bir fiziki ortam ve seçkin, deneyimli ve yaratıcı bir öğretici kadro ile mümkün olduğunu çok iyi bildiklerinden, başlangıçtan itibaren bu iki hususun gerçekleştirilmesine özen göstermişlerdir.

Kent Üniversitesi tipinde Şirinevler Kampüsü'nde bulunan binalarımızdaki büro, derslik ve laboratuvarlar özenle inşa edilmiş ve özenle donatılmışlardır. Ayrıca Şirinevler Kampüsü'ne ek olarak 40 bin m 2 kapalı alan ve 25 bin m 2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m 2 lik yeni Ataköy Kampüsü, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulmuştur. Bu kampüste çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği salonların yanında spor kompleksine de yer verilmiştir.

İKÜ Öğretim Elemanları


İKÜ öğretim elemanları kadrosu seçkin, verimli ve yaratıcı bir kadrodur. Bu kadro ile İKÜ, çok yeni bir kuruluş olmasına karşın, Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilen değerlendirme komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından 1998 de Üniversiteler arasında ilk yarıya, 1999 da ilk on Üniversite arasına girme başarısına ulaşmıştır. Hedefimiz Vakıf Üniversiteleri arasında 4. sırada, Kamu Üniversiteleri sıralamasında 6. sırada bulunan Üniversitemizin ilk üç arasına girmesini sağlamaktır.

İKÜ bu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. YÖK tarafından yapılan denetlemeler ve değerlendirmeler sonucu 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında devlet desteğine hak kazanmıştır.

İKÜ'de öğrencilerin genel yeteneklerini geliştiren, irdeleme ve soyutlama becerilerini kazanmasını sağlayan, kuşku duymayı, eleştirmeyi ve düşünmeyi alışkanlık haline getirmeye özendiren programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi, bilgi üretmeyi öğrenme motivasyonu ile uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip meslek adamları veya araştırmacılar olabilmeleri vizyonuna yönlendirmekteyiz. Ayrıca, bölüm veya programlardan hangisinden mezun olunursa olunsun, bir İKÜ mezununun ingilizce dilini ve bilgisayarı kullanmayı bilmesini, olmazsa olmaz türünden koşul olarak görüyoruz.

İKÜ Fakülteleri
   
İKÜ'nün beş Fakültesindeki 19 Bölümde, iki Meslek Yüksekokulundaki 13 Programda ve iki Enstitüsündeki 3 doktora 28 Yükseklisans programında 2007-2008 akademik yılında 7021 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilere 372 kadrolu, 250 saat ücretli toplam 622 öğretim elemanı ders vermektedir. Üniversitemizde öğrenci/öğretici oranı 10 dur. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin % 24,4'ü, ÖSYM tarafından burslu programlarımıza yerleştirilen öğrencilerdir. Ayrıca Kurucu Vakıf ve öğrencilerin % 35'ine öğrenim bursu, aylık ve nakdi yardım bursu sağlanmıştır. Bu durumda yaklaşık olarak her üç öğrencimizden ikisi, burs olanaklarından yararlanmaktadır.

İKÜ ilk Önlisans ve Yükseklisans mezunlarını 1998-1999, ilk lisans mezunlarını 2000-2001 Akademik yılında verdi. Mezunlarımızın tümü başarı ile hayata atıldılar veya önlisans mezunlarımız dikey geçiş ile lisans tamamlama programlarına alındılar.

1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılında yürürlüğe giren ve lisans tamamlamayı yeniden düzenleyen kuralların, önlisansta iyi yetiştirme olanağına sahip öğrencilerimize geniş imkanlar sağladığına dikkat çekmek yerinde olur düşüncesindeyiz.

Yükseklisans

Yükseklisansı, çok sayıda öğrenci ile yapılan kitle eğitimi ve öğretimi olarak kabul etmiyoruz. Usta-çırak ilişkisi içinde, kişisel eğilimlere uygun yürütülen tezli bir yükseklisansın "kültürlü olmanın ayrıcalığını" sağlayacağına inanıyoruz.

İKÜ, Sanatsal, Kültürel ve Bilimsel etkinliklere özel bir önem vermektedir. Ataköy ve Şirinevler Kampüsü’ndeki çağdaş salonlarımızda periyodik klasik batı müziği konserleri, resitalleri, konferanslar, bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerimiz öğrencilerimizin, velilerimizin ve İstanbul halkının büyük beğenisini kazanmaktadır.

Ataköy Kampüsü’ndeki kapalı spor salonumuza ek olarak spor tesisleri bakımından zengin olan (Olimpiyat Tesisleri gibi) Ataköy, Bakırköy ve Yeşilköy semtlerindeki çeşitli kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla öğrenci kluplerimizin tesis gereksinimleri karşılanmaktadır.

İKÜ öğrencilerinin sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri Sağlık Dairesi Başkanlığımızca yapılmaktadır. Gerekli hallerde bitişiğimizdeki Ataköy Hastahanesi'nden, anlaşmalı hastahane olarak yararlanılmaktadır.

İKÜ'nün İstanbul'da sağladığı en önemli avantajlardan biri de kampüslerine ulaşımın kolaylığıdır. Ataköy ve Yenibosna Metro , Otobüs ve Metrobüs durakları çok yakındır. Kampüsümüz E-5 Karayolu üzerinde olup, Atatürk Havaalanı ve Bakırköy Deniz Otobüsü İskelesine 10 dakikalık mesafededir.

İKÜ'ye elektronik posta ile ulaşmak çok kolaydır. Her öğrenciye e-posta adresi verilmektedir. Çağdaş web sitemiz ayrıntılı bilgiler için hizmetinizdedir.

Çağdaş ve uluslararası rekabete açık eğitim öğretim yapan İKÜ, bilimsel ve teknolojik alanlarda ileri ülkelerin üniversitelerindeki gelişmeleri sürekli izlemekte ve ilişkiler kurmaktadır. Örneğin kuruluş sürecinde İngiltere'nin Herfordshire Üniversitesi ile, Amerika Birleşik Devletlerinin Idaho Devlet Üniversitesi ve Alabama Üniversitesi ile Almanya'nın Berlin Hür Üniversitesi ve Gelsenkirchen Üniversitesi ile yoğun işbirliği temasları yapılmıştır. Bilimsel işbirliği süreclerinde öğrenci program ve stajları mübadelesi, öğretim üyelerinin karşılıklı görevlendirilmesi ve müşterek bilimsel ve teknik projelerin geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Üniversitemiz AB Socrates / Erasmus Programlarına dahil olmak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda Üniversitemiz ile çeşitli avrupa üniversiteleri ile Erasmus / Socrates Programı için işbirliği sözleşmelerini tamamlamıştır.

Bu üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi Erasmus Programına çerçevesinde devam etmektedir...
İKÜ, Atatürk İlke ve İnkılaplarına severek ve inançla bağlı öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin Üniversitesidir. Gönül huzuru ile çağdaş bir yükseköğretim yapmak isteyen gençlerimizi Üniversitemize davet ediyorum.

İstanbul Kültür Üniversitesi Tarihsel Gelişimi

1997


• İstanbul Kültür Üniversitesi Temmuz 1997 tarihinde “Kamu Tüzel Kişiliği”ne sahip bir VAKIF ÜNİVERSİTESİ olarak kuruldu.
• Birinci yılımızda Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ve Meslek Yüksekokullarımızda İşletmecilik ve Bilgisayar Programcılığı Programları ile ve 157 İLK öğrencimiz ve 32 kişilik öğretim kadromuzla, Şirinevler Kampüsü’müzde eğitim yolculuğuna başladık.

1998

• İkinci yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri ile Meslek Yüksekokullarımızda Turizm İşletmeciliği ve Endüstriyel Elektronik Programları ilk kez öğrencileri ile buluştu.
• Öğrenci sayımız 585’e, öğretim elemanı kadromuz 90’a yükseldi.

1999 

• Hukuk Fakültemiz ilk öğrencilerini aldı.
• Fen-Edebiyat Fakültemizde İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümü ve Meslek Yüksekokullarımızda Turizm Rehberliği ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programları kuruldu. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde yüksek lisans programlarımıza öğrenci alınmaya başlandı.
• Meslek Yüksek Okullarımız ilk mezunlarını verdi.
• Öğrenci sayımız 1210, öğretim elemanı kadromuz 154

2000

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak yoğun bir etkinlik programını bölge halkının beğenisine sunmaya başladı.
• Öğrenci sayımız 1814, öğretim elemanı kadromuz 199.

2001

• İstanbul Kültür Üniversitesi, tam zamanlı öğretim üyesi sayısı, kalitesi, öğretim üyesi yetiştirme programının zenginliği, yaygın burs uygulaması, bilimsel yayınlar gibi ölçütlerin denetlenmesi sonucu yapılan değerlendirmelerle devlet desteğine layık görüldü.
• Sanat ve Tasarım Fakültemiz kuruldu.
• Fen-Edebiyat Fakültemizde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ilk kez öğrencileri ile buluştu
• Hukuk Fakültesi bünyesinde Kamu Hukuku, Özel Hukuk ile Maliye ve Ekonomi Bölümleri kuruldu.
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerimiz ilk lisans programları mezunlarını verdi.
• Ataköy Kampüsü’müzün inşaatı başladı.
• Şirinevler Kampüsü’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaatı başladı.
• Öğrenci sayımız 2109, öğretim elemanı kadromuz 233, toplam mezun sayımız 201.

  2002


• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz üçüncü kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.• Sanat ve Tasarım Fakültemizde İletişim Tasarımı, Sanat Yönetimi, İletişim Sanatları ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri ilk öğrencilerini aldı.
• Meslek Yüksekokullarımızda Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Radyo-TV Yayıncılığı, Bilgisayar Donanımı ve Elektronik Ticaret Programları kuruldu.
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Şirinevler Kampüsü’ndeki yeni binasına taşındı.
• Öğrenci sayımız 2702, öğretim elemanı kadromuz 302, toplam mezun sayımız 473

2003

• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz dördüncü kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.
• Sosyal Bilimler Enstitümüzde Türkiye’nin Vakıf Üniversiteleri içindeki ilk Hukuk Doktora Programı öğrencileri ile buluştu. Fen Bilimleri Enstitümüzde İnşaat Doktora programı öğrenci almaya başladı.
• Fen Edebiyat Fakültemiz Ataköy Kampüsümüze taşındı.
• Öğrenci sayımız 3602’ye, öğretim elemanı kadromuz 377, toplam mezun sayımız 812.

2004

• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz beşinci kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.
• Fen-Edebiyat Fakültemizde Fizik Bölümü ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Elektronik Mühendisliği Bölümleri ilk kez öğrenci aldı.
• Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile Sanat ve Tasarım Fakültemiz Ataköy Kampüsümüze taşındı.
• Kız Öğrenci Yurdumuz Şirinevler Kampüsünde hizmet vermeye başladı.
• Öğrenci sayımız 4743, öğretim elemanı kadromuz 470, toplam mezun sayımız 1407.

2005

• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz altıncı kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.
• Fen Bilimleri Enstitümüze bağlı olarak Matematik Doktora programı başladı.
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Ataköy Kampüsümüze taşındı.
• Erkek Öğrenci Yurdumuz Şirinevler Kampüsü'nde hizmete girdi.
• Öğrenci sayımız 5875, öğretim elemanı kadromuz 520'ye ulaştı.

2006

• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz yedinci kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.
• Kız öğrenci evi Şirinevler Kampüsü'nde hizmet vermeye başladı.
• Öğrenci sayımız 6476, öğretim elemanı kadromuz 560'a ulaştı.

2007

• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz sekizinci kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.
Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji bölümü öğrenci aldı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ilk kez öğrenci aldı.
• 840 kişilik Akıngüç Oditoryumu Ataköy Kampüsü'nde hizmete açıldı.
• Öğrenci sayımız 6900, öğretim elemanı kadromuz 584'e ulaştı.

2008

• Yapılan değerlendirmeler sonucu üniversitemiz dokuzuncu kez üstüste devlet desteğine layık görüldü.
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda İklimlendirme ve Soğutma bölümü öğrenci aldı ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu'nda Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Grafik ve Reklamcılık, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği bölümleri ilk kez öğrenci aldı.
• Öğrenci sayımız 7021, öğretim elemanı kadromuz 622'ye ulaştı.

Üniversite Tanıtımı

1- Fiziksel Büyüme

      a- İKÜ 1997-98 ders yılına kurucu Vakıf tarafından taahhüt edilen Ataköy Yerleşkesi’ndeki Spor ve Konser Salonu, Şirinevler Yerleşkesi’ndeki 7500 m 2 lik anabina ve müştemilatında eğitim ve öğretime başlamıştır.

      b- 1998-1999 ders yılında mevcut binaya ek olarak 9 katlı ve 4500 m 2 kapalı alanlı bir yeni bina tedarik edilmiş ve bu binanın ilk üç katına “Hazırlık Okulu” yerleştirilmiş, daha sonra Fen-Edebiyat Fakültesi binası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

      c- 1999-2000 ders yılında kullanılan iki binaya ilaveten 7 katlı ve 3000 m 2 kapalı alanlı bir üçüncü bina hizmete hazır hale getirilerek Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.

      d- 2000 yılında bu binalara ilave olarak iki yeni bina daha hazırlanarak, İktisadi ve İdari Bilimler ile Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin hizmetine verilmiştir. Ataköy Yerleşkemizin tamamlanıp Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bu yerleşkeye taşınmasından sonra bu bina Kız Öğrenci Yurdu olarak düzenlenerek 2004-2005 Eğititim-Öğretim Yılı başında hizmete açılmıştır.

      e-  Şirinevler Yerleşkesine ek olarak olarak 40 bin m 2 kapalı alan ve 15 bin m 2 açık alan olmak üzere toplam 55 bin m 2 lik alana sahip Ataköy Yerleşkesi’nin bir kısmı tamamlanarak, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulmuştur.

      f-  Ataköy Yerleşkesi tamamlanarak 2004-2005 eğitim-öğretim yılında bu yerleşkeye taşınan Sanat ve Tasarım ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden sonra, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı başında Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri de bu binaya taşınmışlardır. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin taşınması ile boşalan bina Erkek Öğrenci Yurdu olarak düzenlenerek 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı başında hizmete açılmıştır.

      g- Ataköy Yerleşkesi’nin 5’nci katı tamamlanarak, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı başında Rektörlük, Genel Sekreterlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ARGE), Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER), Sürekli Eğitim Merkezi (İKÜSEM), Tanıtım Birimi ve Dış İlişkiler Birimi bu alana taşınmışlardır.

      h- Şirinevler Yerleşkesi’nde bir bina kiralanarak kız öğrenciler için “Öğrenci Konuk Evi” olarak hizmete sunulmuştur.

      i- Ataköy Yerleşkesi’nin yapımı sırasında şantiye binası olarak kullanılan bina 2007 yılında restore edilerek, Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Uygulama ve Araştırma Birimi’nin hizmetine sunulmuştur.

      j- Ataköy Yerleşkesi bahçesinde bulunan İnşaat Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarının yanına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 11.05.2007 tarihli olurları ile açılmasına izin verilen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için özel olarak yaptırmış olduğumuz laboratuvar binası da hizmete sunulmuştur. Planlanan tüm laboratuvar gereçleri siparişleri verilmiş ve satın alınmıştır.

       k- Ataköy Yerleşkesi’ndeki 800 kişilik çok amaçlı salon hizmete açılmıştır.

       2- Akademik Büyüme

       a- 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında 29 kadrolu ve 3 ders saat ücretli olmak üzere toplam 32 öğretim elemanından oluşan akademik kadro, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında 370 kadrolu, 213 ders saati ücretli olmak üzere toplam 583 öğretim elemanına yükselmiştir.

       b- Akademik personelin destek hizmetlerini yürüten idari personel sayısı 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında 20 iken, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında  175’e  yükselmiştir.

        c- Akademik büyüme bundan böyle de belli bir ivme ile sürecektir.
 


Eğitim teklifi

Sayfa 1 - 2

Sayfa 1 - 2

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |