İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

  Programlarımızda, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri gibi fiziksel planlama alanlarında lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekan düzenleme, mobilya tasarımı gibi konularda çevresel ve kültürel bağlamda verilen eğitim ile deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
   
  Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan, yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen, bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.
   
  Programımız ilgili konularda lisans derecesi olan yeni mezunlara veya ilgili sektör çalışanlarına, uzmanlık kazanma, araştırma yapma, kariyer geliştirme ve en önemlisi çağı yakalama fırsatı vermektedir. Kuramsal derslerin yanı sıra, atölye çalışmalarında bilgi aktarımları sağlanmakta, beceriler geliştirilmekte, seminer ve ortak çalışmalarla program zenginleştirilmektedir.
   
  Program akademik eğitim ve araştırma ile sektör uygulama alanı arasında köprü görevini üstelenecek bir misyon taşımaktadır.

  DERS PROGRAMI

  Tasarım Kuramı
  Mekan Organizasyonu ve Donatımı
  Deneysel Mobilya Tasarımı
  İleri Aydınlatma Teknikleri
  Televizyon ve Tiyatro Sahne Tasarımı
  Karşılaştırmalı Mobilya Tarihi
  İç Mimarlıkta Göstergebilim
  İç Mimarlıkta Renk-Doku-Form
  Proje I
  Proje II
  İleri Sunum Teknikleri I
  İleri Sunum Teknikleri II
  Dönem Projesi
  Seminer
  Tez Çalışması


  DERS İÇERİKLERİ

  FIE001 Çevre İnsan İlişkisi 
  Kent bilinci, Çevrenin algılanması ve değerlendirilmesi, Çevre insan ilişkisi, Sosyal- ekonomik- psikolojik ilişkiler, Standardlar, Teknoloji, Uygulama.
   
  FIE002 Çevre Topografyası Düzenlemesi 
  Yeryüzü şekilleri, Arazi eğimleri, Arazi değerlendirmesi, Topografik ölçümler, Yapay şekiller, Harita okuması, Sayısal haritalar, Yapay şekiller, Mühendislik yapıları ve genel değerlendirme.
   
  FIE003 Tarihi Çevre Koruma 
  Korunması gereken tarihi anıt niteliğindeki nesneleri bu özelliklere sahip kılan değerler, Sit kavramı ve tarihi, Arkeolojiki kentsel ve doğal sitler, Korumada özgünlüğün sınırları, Özgün işlevini kaybetmiş taşınmaz kültür varlıklarına yeni işlev verme yöntemleri, Tarihi çevrede yeni yapılaşma, Geleneksel Türk Mimarlığı ve çevre korunması
   
  FIE004 Sayısal Arazi Modelleri 
  Sayısal arazi modellemesi, Dünya konum belirleme sistemleri,Coğrafi bilgi sistemi, Arazi bilgi sistemi.
   
  FIE005 Çevre Modlajı 
  Bina yerleşim kuramı, Doğal ve yapay engebeler, Bina ve arazi genel dağılım saptaması, Yapay modlaj, İşlevsel ve biçimsel düzenlerin çözümlenmesi.
   
  FIE006 Çevre Aydınlatma 
  İleri aydınlatma teknikleri, Çevreyi gizleme veya vurgulama, Aydınlatmada renklendirme, Aydınlatmalı ses ve müzik, Hologram.
   
  FIE007 Kamusal Alan Hukuku 
  Çevre ve yapı ile ilişkili yasalar, Telif hakları, Mesleki etik,Yasaların getirdiği hak ve zorunluklar.
   
  FIE008 Ekolojik Sistemler 
  Meslek alanında ekolojik verilerin önemi, Yapılacak uygulamalarda ekolojik etkenlerin göz önünde bulundurulması, Ekolojik etkilere karşı alınması gereken önlemler.
   
  FIE009 Toprak Analizi ve Bitkilendirme 
  Toprak analizi, Kimyasal analiz, Sulu-kuru bitkilendirme, Mevsimler ve bitki renkleri.
   
  FIE010 Proje I 
  Topografik düzenleme, Topografya tespiti, Arazi modlajı, Aydınlatma ilkelerine göre arazi düzenlemesi ve renklendirilmesi.

  FIE011 Proje II               
  Bitki örtüsü, Bahçe düzenlemesi, Bitkilerle kütle düzenlemesi, Bitki renklendirmesi, Peyzaj.
   
  FIE101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FIE102 Seminer 
   
  FIE103 Tez Çalışması                          
   


İç mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |