Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı


  DERS PROGRAMI

   
  Gayrimenkul Geliştirme ve Yasal Araçları
  Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi
  İşletme İstatistiği
  Türk Kent Planlamasının Yasal Yönleri
  Gayrimenkul Değerlemesi
  Gayrimenkul Pazarlama
  Gayrimenkul Pazar Analizi
  Gayrimenkul Finansmanı
  İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi
  Bölgesel Ekonomi
  Dönem Projesi
  • Aşağıdaki İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi Lisansüstü Programı dersleri öncelikli olarak seçilir.
  FCP001 Global Proje Yönetimi (3+0) 3
  FCP003 Proje Finansmanı (3+0) 3
  FCP014 Satış Yönetimi (3+0) 3
  FCP015 İleri Maliyet Analizi (3+0) 3 
  FCP021 Sigorta ve Risk Yönetimi (3+0) 3
  FCP026 İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi (3+0) 3

  DERS İÇERİKLERİ

  FCT001 Gayrimenkul Geliştirme ve Yasal Araçları 
  Gayrimenkul geliştirme kapsamında gayrimenkulün tanımı, kaydı, edinme şekilleri, kullanımları, menkul-gayrimenkul ilişkileri ve uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri.
   
  FCT002 Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi 
  Veri katmanları, Kapsanan alanların parçalara ayrılması, ABS’nin sınıflandırılması, Veri analizi ve bakımı, Format dönüşümleri, Uygulamalar, Arazi bilgi sistemlerine giriş, Arazi kullanım politikası, Arazi bilgi sistemleri fonksiyonları, gereksinimleri ve veri kalitesi, Kent bilgi sistemlerine giriş, fonksiyonlar, gereksinimler, uygulamalar.
   
  FCT003 İşletme İstatistiği 
  Giriş, Betimleyici istatistik, Olasılık, olasılık dağılımları, Örnekleme, Nokta ve aralık kestirimi, Ön sav sınamaları, Değişken çözümlemesi, En küçük kareler yöntemi, Bağlanım, çoklu bağlanım, bağlanım denkleminin uzantıları, Parametrik olmayan sınamalar, İndeksler, Zaman serileri.
   
  FCT004 Türk Kent Planlamasının Yasal Yönleri 
  Türk hukuk sisteminde imar hukukunun yeri, kapsamı ve uygulama alanları, İmar planlaması, Planlamada hiyerarşi, Plan çeşitleri ve planlamada yetki tanımlaması, Ana plan türü planlar, Özel amaçlı planlar, Plan uygulama araçları (18. Madde uygulaması, 15. ve 16. madde uygulaması ve Kamulaştırma), Yapı izin ve denetimi.
   
  FCT005 Gayrimenkul Değerlemesi
  Gayrimenkul değerlemesinin önemi, Değer kavramı, Değer-rant ilişkisi, Kentsel ve kırsal arazilerin sınıflandırılması, Arazilerin alım-satım için değerlendirilmesi ve değerlendirme yöntemleri, İmari beklenen araziler ile ham arazilerde fiyat karşılaştırması, Yapılaşmış veya yapılaşmamış arazi ve arsalarda değerlendirme için ön koşullar, Arsalaşma aşaması, Değerlendirme yöntemlerine göre yapıya hazır arsaların değerlerinin saptanması, İzin verilen yapı alanının belirlenmesi, Yapı kullanma türlerinin değerlendirmeye etkileri, Taşınmaz fiyatlarının saptanması yöntemlerinin karşılaştırılması, Konunun ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi.
   
  FCT006 Gayrimenkul Pazarlama 
  Pazarlama ve gayrimenkul sektöründe pazarlama, Gayrimenkul Pazar analizi ve araştırma, Gayrimenkul geliştirmede ürün geliştirilmesi, Stratejik planlama ve pazarlama, Ürün-Fiyat-Satış Yeri-Tutunma, Pazarlama bütçesinin hazırlanması, Uygulama ve kontrol, Gayrimenkul geliştirmede müşteri ilişkileri yönetimi, Gayrimenkul satış kavramı ve uygulamaları.
   
  FCT007 Gayrimenkul Pazar Analizi 
  Ülke, bölge ve şehir çapındaki gayrimenkul pazarları, Ticaret ve ekonomik dalgalanmalar, Bölgesel ve şehirsel büyüme eğilimleri, Şehirsel mekanların yeniden yapılanması, Ticaret ve sanayi için yer seçimi modelleri, Nüfus analizi ve tahmin teknikleri.
   
  FCT008 Gayrimenkul Finansmanı 
  Gayrimenkul yatırımları için finans analizi yöntemleri, Değerlendirme yöntemleri, Para akımı analizi, Bilgisayar ile modelleme, Kredili yatırım ve pazarlık şekilleri, Fizibilite çalışmaları, Projelerin finansı ve bilgisayar ile sayısal analizi.
   
  FCT009 İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi (3+0) 3
  Kalite kavramı ve kalite yönetimi, Kaliteli yönetim ilkeleri, Kalite yönetiminin genel gelişimi, İnşaat sektöründe kalite yönetimi ve uygulamaları, Yapı malzemesi üretiminde kalite kavramı, artan önemi ve uygulamaları, Kaliteli yönetim ve üretim artışı ilişkileri.
   
  FCT 010 Bölgesel Ekonomi 
  Ekonomik büyüme ve kalkınmanın irdelenmesi ve sorunları, Gelişme ekonomisi, Pazar ekonomisi, Yer seçimi kuramları, Ekonomik alan kuramları, Ekonomik kalkınma aracı olarak dünya ekonomisinde planlama ve piyasa mekanizması, bölge planları, Bölgesel dengesizliklerin nedenleri, Kalkınma kutupları teorisi, Sorunlu bölgeler, Çeşitli ülkelerde bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada uygulanan politikalar, Türkiye’de kalkınma politikası ve planlaması, Yerel sanayi odakları kuramı ve karşılaşılan yeni sorunlar.
   
  FCT101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |