Genel Kullanım Koşulları www.educaedu-turkiye.com | Educaedu

YASAL DÜZENLEMELER

1. YASAL FERAGATNAME, BİLGİLER VE BUNLARIN KABULU

Burada bundan sonra “Yasal feragatname” olarak belirtilecek olan bu Yasal Feragatname ve içeriğindeki bilgiler, internet kullanıcılarına Educaedu Business S.L. (burada bundan sonra “@Educaedu Business S.L.” olarak belirtilecek) tarafından sunulacak olan internet hizmet portalı www.educaedu-turkiye.com’un (burada bundan sonra “Web Sayfası” olarak belirtilecek) kullanımını düzenler.

Educaedu Business S.L.’nun tescilli adresi: Gran Vía 81, 5 ª Planta, Dpto. 1, 48011, Bilbao, Vizcaya, Espaňa, CIF numarası B 95610580.

Bu Web Sayfasının kullanımı, kullanıcının (burada bundan sonra “Kullanıcı” olarak belirtilecek) bu Yasal Feragatnamede ki her bir düzenlemeyi, Kullanıcının Web Sayfasına girdiği anda, Educaedu Business S.L. tarafından neşredilen versiyonu tamamen ve şartsız kabul etmesi koşuluyladır. Bu nedenle Kullanıcı, Web Sayfasını her kullanışında, herhangi bir değişiklik yapılmış olması ihtimali nedeniyle, buradaki Yasal Feragatnameyi dikkatlice okumalıdır.

Bu Web Sayfası aracılığıyla Kullanıcılara sunulan belirli hizmetlerin kullanımı özel koşullara (burada bundan sonra “Özel Koşullar” olarak belirtilecektir) tabidir, ve her bir durumda, güncel Yasal Feragatnamenin yerine kullanılacak, onu tamamlayacak veya değiştirecektir. Bu nedenle bu hizmetleri kullanmadan önce, Kullanıcı ilgili Özel Şartları da keza dikkatlice okumalıdır.

Aynı şekilde, Web Sayfasın kullanımı, Educaedu Business S.L. tarafından Kullanıcılara sağlanan ve mevcut Yasal Feragatnamenin yerine geçen, onu tamamlayan ve/veya değişiklik getiren tüm feragatnamelere, kullanım düzenlemelerine ve talimatlara da tabidir.


2. AMAÇ

Educaedu Business S.L., Educaedu Business S.L. veya üçüncü bir tarafça sunulan Web Sayfası vasıtasıyla Kullanıcıların muhtelif hizmetlere ve içeriğine erişmesine (burada bundan sonra “Hizmetler” olarak belirtilecektir) izin verir.


3. WEB SAYFASINA ERİŞİM VE KULLANIM ŞARTLARI

3.1. Ücretsiz Erişim ve Web sayfasının kullanım

Educaedu Business S.L. tarafından tedarik edilen Hizmet Kullanıcılar için ücretsizdir. Ancak bazı durumlarda, Educaedu Business S.L. veya üçüncü tarafca bu Web Sayfası kanalıyla sunulan Hizmetlerin bazıları, Özel Koşullara karşılık olarak belirlendiği gibi bir ödemeye tabi olabilir.

3.2. Kullanıcı kaydı

Genel olarak, Hizmet hükümleri Kullanıcıların önceden üye olmalarını veya kayıtlarını istemez. Bununla beraber, Educaedu Business S.L., önceden ilgili Kullanıcı kayıtlarına uygun olarak sahip olduğu bazı Hizmetlerin kullanımını şartlı yapabilir. Bu kayıt, Özel Şartlarda veya Özel Şartlarca düzenlenmiş hizmet içinde açıkça gösterilmiştir.

3.3. Doğru Bilgi Kullanımı

Kullanıcı tarafından Hizmetler kanalıyla mutabık olunmuş herhangi bir bilgi doğru olmalıdır. Bu mealde, Kullanıcı, Hizmetlere abonelik için gerekli formların doldurulması sonucu verilen bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Aynı şekilde, Educaedu Business S.L.’a sağlanan tüm bilgilerin her zaman güncel olduğu, Kullanıcının hali hazırdaki durumuna uygun bulunduğunu garanti etmek Kullanıcı sorumluluğundadır.

3.4. Reşit olmayan kullanıcılar

Reşit olmayan küçüklerin hizmetleri kullanabilmesi için kendi konrolleri altındaki reşit olmayanların işleyeceği fiillerden sorumlu tutulacak olan ebeveynlerin, vasilerin veya yasal temsilcilerin önceden izininin alınmasına gerek vardır.

Belirli bir içerik ve hizmetlere reşit olmayan küçüklerin erişiminde tam sorumluluk tamamen kendilierinden sorumlu olan ebeveyn,vasileri veya yasal temsilcelerine aittir. Internet, reşit olmayan küçüklerin de kendileri için uygun olmayan içeriğe erişebilmesini mümkün kılar. Kullanıcılar bilmelidirler ki bazı yöntemler ile, yazılım filtreleme ve programları engelleme gibi, reşit olmayan küçüklerin erişebilecekleri bilgileri kontol edebilirler.

3.5. Web sayfasının ve hizmetlerin doğru kullanım koşulları

Kullanıcı, Web Sayfası ve Servislerini, bilgilendirilmiş oldukları kullanım kuralları ve talimatlara, genel kabul görmüş manevi değerlere, gelenekler ve kamu düzeni de dahil yasalara, güncel yasal tebligatlara, belirli Hizmetlerin Özel Koşullarına uygun olarak kullanmayı taahhüt eder.

Bu mealde, Kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarına veya çıkarlarına zararlı olabilecek, onların kişisel veya mesleki imajını zedeleyecek, veya Hizmetlerin, enformasyon sistemlerinin veya dokümanların, arşivlerin veya Educaedu Business S.L. enformasyon sisteminde depolanmış herhangi bir içeriğin (bilgisayar korsanlığı), veya diğer Kullanıcıları veya başka inernet kullanıcılarının (donanım ve yazılım) normal kullanımına herhangi bir şekilde zarar verecek, yararsız kılacak, aşırı yükleme oluşturacak, bozacak veya engelleyecek, mevcut Yasal Uyarılarla yasaklanmış olan kanun dışı erişim uçlarına doğru herhangi bir hizmetin kullanımından kaçınacaktır.

Özellikle,aksi belirtilmedikçe, kullanıcı Web Sayfasına ait olan içerik , şablon , tasarım içindeki tüm doküman, site içindeki her türlü doküman, sayfa, grafik , tasarım unsuru ve diğer unsurları izin alınmaksızın kopyalamaz, başka yere taşıyamaz , alıntı yapamaz , internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun üçüncü şahısların kullanımına yönelik yayınlanamaz ve kullanılamaz. Ayrıca kullanıcı aşağıda sayılan nitelikle olan herhangi bir aktiveyi de gerçekleştiremez:

(a) Anayasa'nın tanıdığı hak ve kamu özgürlükleri,uluslarası anlaşma ve yönetmeliklere karşı olabilecek herhangi bir hüküm;

(b) genel hukuk, ahlak ve genel olarak toplum tarafından kabul görmüş tüm kurallara ve kamu düzenine aykırı olabilecek ceza, iftira ya da şiddet içeren eylemleri teşvik etmek;

(c) cinsiyet, ırk, din, inanç, yaş ya da pozisyon ayrımcılığı yapılan eylem, tutum ya da düşüncelere teşvik etmek;

(d) öğeleri ve/veya mesajları şiddet, saldırı, zararlı ya da suç faaliyeti olarak, hukuk, ahlak ve genel kamu düzeni tarafından kabul edilinenin aksine kullanılabilir hale getirmek;

(e) Herhangi bir korku ya da endişeye teşvik etmek;

(f) sağlık ve psikolojik denge için zararlı ve tehlikeli olabilecek faaliyetlere sebep olmak ve ya tahrik etmek;

(g) sahte, belirsiz, yanlış, abartılı ya da yanıltıcı amaç ve niyetli bilgi vermek;

(h) Herhangi bir patent , tescilli marka, ticari sır , telif hakkı veya fikri hakların herhangi bir parçasının ihlali anlamı taşıyacak bir içeriği Web Sayfasına iletmek ve orada kaydına meydan vermek;

(i) şirket sırlarını üçüncü taraflarla paylaşmak;

(j) Kişilik hak ve özgürlüklerine karşıt herhangi davranış;

(k) Educaedu Business S.L. veya diğerlerinin itibarını zedeleyecek herhangi bir davranış;

(l) İletişim yönetmelikleri gizlilik ihlali;

(m) Aldatıcı ya da haksız rekabete neden olabilecek aldatıcı reklam;

(n) Educaedu Business S.L. 'nin normal çalışmasına,üçüncü şahıslara veya bilgisayarlarda hasar verebilecek veya engel olabilecek bir virüs ya da fiziksel ya da herhangi bir elektronik öğe ile zarar verme;

(o) verilen hizmete ait herhangi bir fiziksel özelliğe (örnek format, uzunluk,vs ..) zarar verme;

3.6. Uygunluk zorunluluğu

Madde 3.5 hükümlerine uygun olarak, Kullanıcı hizmetine sunulan Web Sayfasını kullanabilir ancak web sayfasına ait olan metinler,fotoğraflar, grafikler,resimler,simgeler,teknoloji,yazılım,linkler ve diğer görsel-işitsel etmenler, grafik dizaynı gibi, ve kaynak kodu ( burada bundan sonra “İçerik” olarak belirtilecek) kullanamayacaktır. Bu yasal Düzenleme, Özel Durumlar ve kamu düzenince kabul edilen genel hükümler gereğince aşağıda belirtilen maddeleri yerine getirmeyeceğinizi kabul etmektedir.

(a) İçeriği telif hakkı, sahibinin izni veya yasal olarak izin verilmediği sürece, çoğaltmak,kopyalamak ve dağıtmak;

(b) telif hakkı, sahibinin izni veya yasal olarak izin verilmediği sürece, Educaedu Business S.L. veya sahipleri tarafınca korunan ve belirlenen hakları değiştirmek silmek, yönetmek.

Kullanıcı, çeşitli yöntemler ve ya çeşitli prosedürler kullanarak web sayfasına ait içeriği elde etmek ya da elde etmeye çalışma girişiminde bulunamaz, söz konusu durum, web sayfası kullanıcın hizmetine sunulmuştur, ancak sunulan hizmete ve/veya içeriğe zarar vermek ya da web sayfasını devre dışı bırakmak gibi bir girişimde bulunamaz.

3.7. Web sayfasınca sunulan hizmetlerin Educaedu Business S.L. Anti-Spam politikası ile kullanımı.

Kullanıcı bu durumlardan kaçınmalıdır:

(i) reklam ya da herhangi bir rıza ya da isteği olmadan,ticari bir amaç ya da satış için tanıtım ya da iletişim amaçlı bilgi gönderme amacı ile bilgi toplamak;

(ii) istenilmeyen ya da diğer kişilerin aynı fikirde olmadığı mesaj göndermek;

(iii) istenilmeyen ya da talep edilmeyen mesaj zincirleri oluşturmak;

(iv) (i) ve (ii) paragrafta belirtilen durumları gerçekleştirmek için dağıtım listeleri oluşturmak;

(v) üçüncü şahıslara herhangi bir amaç için, dağıtım listeleri oluşturmak.

Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar talep etmedikleri halde mesaj alıyorlarsa Educaedu Business S.L. 'yle corporate@educaedu.com adresi aracılığıyla iletişime geçebilirler.

3.8. Özel Durumlar

Kullanıcıların yorumlarının kullanılması
Educaedu kullanıcılarına eğitim gördükleri ya da görmek istedikleri bir kurum hakkında ya da bir program hakkında kendi fikirlerini söyleyebilecekleri bir bölüm oluşturmuştur. Bu bölümde kullanıcıların katılımlarının çok dikkatli ve özenli olması zorunludur ve Web sayfasının belirlediği amaç dışında kullanılması yasaktır.

Özellikle,aksi belirtilmedikçe, kullanıcı Web Sayfasına ait olan içerik , şablon , tasarım içindeki tüm doküman, site içindeki hiç türlü doküman, sayfa, grafik , tasarım unsuru ve diğer unsurları izin alınmaksızın kopyalamaz, başka yere taşıyamaz , alıntı yapamaz , internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun üçüncü şahısların kullanımına yönelik yayınlanamaz ve kullanılamaz. Ayrıca bu kısmın Özel Durumlarda bahsi geçen amaçlar için de kullanılması yasaktır.

EDUCAEDU sakıncalı olabilecek her türlü metaryeli sayfadan olabildiğince hızlı ve özenli bir şekilde kaldırmaya dikkat ederken, tüm yorum ve fikirleri gözden geçirmek imkansızdır. Bu sebeple kullanıcı bu bölüme gönderdiği tüm görüş, yorum ve fikirlerinden ( web sayfa yöneticisinin yorumları hariç) tamamen kullanıcı sorumludur, Educaedu hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı bu bölümün web sayfasında kullanılacağını kendi iradeleriyle kabul eder ve onaylarlar.

EDUCAEDU Kullanicı Hizmetleri veya kullanıcıların sağladığı bilgilerin eksikliği, kesinliği, zamanında olması, bütünlüğü ve gerçekçiliğinden oluşabilecek tüm zararlardan ve ayrıca kullanıcıların fikir ve yorumlarının sonucu oluşabilecek herhangi bir sorun ya da zarardan da tamamen muaf sayılacaktır.

EDUCAEDU kullanıcılar tarafından gönderilen içerik ve bilgi eğer ki “Kullanım Koşulları”na aykırı gelebilecek nitelikte ise kullanıcıya haber verilmeden silme ve/veya düzeltme hakkını saklı tutar.

Bu katılım ile kullanıcı bilmelidir ki, sağladığı tüm bilgileri (yazı,fotoğraf,resim,bilgi vs.)olası tüm ileişim kanalları ile çoğaltma, dağıtma, işleme hakkını EDUCAEDU'ya verir.

Kurumların yorumlarının kullanılması
EDUCAEDU kurumların kullanabilmesi ve kendileri ve programları hakkında düşündüklerini ve yorumlarını yazabilecekleri bir bölüm hazırlamıştır. Bu bölümde kurumların katılımlarının çok dikkatli ve özenli olması zorunludur ve Web sayfasının belirlediği amaç dışında kullanılması yasaktır.

Özellikle,aksi belirtilmedikçe, kurumlar Web Sayfasına ait olan içerik , şablon , tasarım içindeki tüm doküman, site içindeki hiç türlü doküman, sayfa, grafik , tasarım unsuru ve diğer unsurları izin alınmaksızın kopyalamaz, başka yere taşıyamaz , alıntı yapamaz , internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun üçüncü şahısların kullanımına yönelik yayınlanamaz ve kullanılamaz. Ayrıca bu kısmın Özel Durumlarda bahsi geçen amaçlar için de kullanılması yasaktır.

Bu bölüme katılımla beraber kurumlar programları ve kendileri hakkında bilgi yayımlayabilecekleri bir sayfaya ait bir şifre verilecektir. Kurum bu şifreyi kullanma hakkına sahip olandır ve bu nedenle kullanıcı (bu kısımda kurumlar “kullanıcı” adı altında yazılmaktadır, kurumların yorum ve bilgilendirme için görevlendirdikleri kişi )yayımladığı her türlü içeriğin doğurabileceği zararların sorumlusudur.

EDUCAEDU sakıncalı olabilecek her türlü metaryeli sayfadan olabildiğince hızlı ve özenli bir şekilde kaldırmaya dikkat ederken, tüm yorum ve fikirleri gözden geçirmek imkansızdır. Bu sebeple kurum bu bölüme gönderdiği tüm görüş, yorum ve fikirlerinden ( web sayfa yöneticisinin yorumları hariç) tamamen kendisinin sorumlu olduğunu bilmelidir, Educaedu hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kurum bu bölümün web sayfasında kullanılacağını kendi iradeleriyle kabul eder ve onaylar.

EDUCAEDU kurumun( kuruma verilen şifreyi kullanan kullanıcı), kuruma ve ya sağladığı bilgilerin eksikliği, kesinliği, zamanında olması, bütünlüğü ve gerçekçiliğinden oluşabilecek tüm zararlardan ve ayrıca kullanıcıların fikir ve yorumlarının sonucu oluşabilecek herhangi bir sorun ya da zarardan da tamamen muaf sayılacaktır.

EDUCAEDU kullanıcılar tarafından gönderilen içerik ve bilgi eğer ki “Kullanım Koşulları”na aykırı gelebilecek nitelikte ise kullanıcıya haber verilmeden silme ve/veya düzeltme hakkını saklı tutar.

Bu katılım ile kullanıcı ve kurum bilmelidir ki, sağladığı tüm bilgileri (yazı,fotoğraf,resim,bilgi vs.)olası tüm ileişim kanalları ile çoğaltma, dağıtma, işleme hakkını EDUCAEDU'ya verir.


4. TELİF HAKKI. LİSANS OLMAYIŞI

Web Sayfasında gözüken herhangi bir marka ismi veya ticari marka Educaedu Business S.L. veya üçüncü tarafın mükiyetindedir. Portal veya Hizmetlerin kullanımı veya bunlara erişim, yukarıda bahsedilen marka isimleri veya ticari markalar üzerinde kullanıcıya herhangi bir hak verir anlamına gelmez.

Aynı şekilde, İçerikler de Educaedu Business S.L. veya üçüncü şahısların fikri mülkiyetidir ve bu Yasal Uyarı içeriğinde belirtildiği gibi, bahsi geçen içerik üzerinde var olan veya var olması muhtemel herhangi bir kullanım hakkı, kullanıcıya bırakılır anlamına gelmez, bunun da ötesinde Web Sayfasının ve Hizmetlerinin uygun kullanımı için kesinlikle gereklidir.


5. GARANTİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN REDDİ

5.1. Web sayfası ve sunulan hizmetin dışında kalan sorumluluk ve yükümlülükler

5.1.1. Kullanılabilirlik ve süreklilik,kullanışlılık and yanılabilirlik

Educaedu Business S.L. Web Sayfasının ve onun Hizmetlerinin mevcudiyetini ve sürekli işler durumda bulunmasını garanti etmez. Mümkün olabildiğince, Educaedu Business S.L. Web Sayfası ve onun Hizmetlerinin işlerliğinde oluşabilecek herhangi bir kesintiyi önceden uyararak bildirecektir.Educaedu Business S.L. ne Web sayfaları ve onun Servislerinin özel bir faaliyeti gerçekleştirmede bir yararını, ne de onların hatasızlığını garanti eder. Aynı şekilde, Educaedu Business S.L., Kullanıcıların Web Sayfasını ve onun Hizmetlerini etkili bir şekilde kullanabileceklerini, portal oluşturmuş farklı Web Sayfalarına veya sundukları Hizmetlere erişimi garanti etmez.

Educaedu Business S.L., GEÇERLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ TÜM UZANTILARA, PORTAL İŞLERLİĞİNDEN VE HİZMETLERİNE ERİŞİM OLMAYIŞINDAN DOLAYI OLUŞMASI MUHTEMEL HERHANGİ BİR MAHİYETTEKİ ZARAR VEYA ZİYAN KONUSUNDA HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU REDDEDER. KULLANICILARIN PORTALINA VE HİZMETLERİNE BAĞLANDIĞI KURULUŞUN DOLANDIRILMASI, PORTAL VEYA HİZMETLERİNİN HATASIZLIĞINI, MÜNHASIRAN OLMAMASINA RAĞMEN, ÖZELLİKLE DE PORTALLARIN FARKLI WEB SAYFALARINA VEYA HİZMETLERİN BULUNDUĞU PORTALLARA ERİŞİMİN OLMAYIŞI KONUSUNDA DA SORUMLULUĞU REDDEDER.

5.1.2 Websayfasının ve hizmetlerin güvenilirliği

Aynı şekilde, Educaedu Business S.L., üçüncü taraflarca portal üzerinden sunulmuş hizmetlerin yasallığını, güvenilirliğini veya yararlılığını garanti etmez.

Educaedu Business S.L., ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA PORTAL ÜZERİNDE SUNULMUŞ OLAN HİZMETLERİN VE MAHİYETİNİN NEDEN OLMASI MUHTEMEL ZARAR VE ZİYANLARINI DA KABUL ETMEZ.

5.2. İçerik için sunulan garanti ve sorumluluk reddi

5.2.1. Kalite

Educaedu Business S.L sistemlerde (yazılım ya da donanım) ya da elektronik belgeler ve bilgisayar sisteminde saklanan dosyaların neden olabileceği virüs ya da diğer elementlerin kontrolünü ya da garantisini vermez.

5.2.2. Yasallık, Güvenilirlik ve Yararlılık

Educaedu Business S.L. Içeriğinin yasaya uygunluk, güvenilirlik ve yararlılığını garanti etmez.

Educaedu Business S.L. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, bilgilerin iletilmesinde, dağıtılmasında , korunmasında, kullanılabilirliğinde, tedarik etmede ve ya içeriğe ulaşmada doğabilecek her türlü zarardan ve özel olarak şu durumlarda oluşabilecek zararlardan feragat eder:

(A) bilgilerin iletilmesinde, dağıtılmasında , korunmasında, kullanılabilirliğinde, tedarik etmede ve ya içeriğe ulaşmada genel olarak kabul görmüş hukuk ve etik kurallarının ihlali durumunda;

(B) bilgilerin iletilmesinde, dağıtılmasında , korunmasında, kullanılabilirliğinde, tedarik etmede ve ya içeriğe ulaşmada fikri ve sinai mülkiyet hakları,ticari sır,sözleşmeli anlaşma, insan hakları, aile ve özel yaşam,insanların kişilik hakları,görüntüleri ve üçüncü kişilerin haklarına ihlal durumunda;

(C) bilgilerin iletilmesinde, dağıtılmasında , korunmasında, kullanılabilirliğinde, tedarik etmede ve ya içeriğe ulaşmada oluşabilecek haksız rekabet ve yasa dışı reklam; (D) Doğru bilgi eksikliği, bilgilerin kesinliği, bütünlüğü, uygunluğu ve /veya içeriğin geçerliliği;

(E) İçeriğin amaca uygunsuzluğu ve olası beklentinin gerçekleşmemesi;

(F) Uygunluk konusunda oluşabilecek başarısızlık,gecikme,hatalı performans ya da bağlantının 3. kişilerce durdurulması veya içereğe ulaşmada oluşabilecek sorunlar;

(G) bilgilerin iletilmesinde, dağıtılmasında , korunmasında, kullanılabilirliğinde, tedarik etmede ve ya içeriğe ulaşmadaki noksanlık ve hatalar.
5.2.3. Doğruluk, kesinlilik, bütünlük ve zamana uygunluk

Educaedu Business S.L, Educaedu Business S.L çalışanları tarafınca hazırlanan içeriğin ve ya Educaedu kullanıcıları tarafından Web Sayfasından yayımlanan görüşlerinin doğruluğunu, kesinliğini, bütünlüğünü ve zamana uygunluğunu garanti etmez.

Educaedu Business S.L. KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANARAK, İÇERİKTEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, KESİNLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ VE ZAMANLAMASINDAN DOLAYI DOĞABİLECEK MUHTEMEL ZARAR VE ZİYANLARINI DA KABUL ETMEZ.

5.3. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan garanti ve sorumluluk reddi

5.3.1. Kalite

Educaedu Business S.L sistemlerde (yazılım ya da donanım) ya da elektronik belgeler ve bilgisayar sisteminde saklanan dosyaların neden olabileceği virüs ya da diğer elementlerin kontrolünü ya da garantisini vermez.

Educaedu Business S.L. Elektronik dosyalar ya da belgeler yoluyla 3. kişilerin yol açtığı herhangi bir virüs veya diğer zararlı olabilecek herhangi bir oluşumdan tamamen muaftır.

5.3.2. Yasallık, Güvenilirlik ve Yararlılık

Educaedu Business S.L içeriğinin yasallığını, güvenilirliğini ve yararlılığını garanti etmez.

Educaedu Business S.L. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, bilgilerin iletilmesinde, dağıtılmasında , korunmasında, kullanılabilirliğinde, tedarik etmede ve ya içeriğe ulaşmada doğabilecek her türlü zarardan ve özel olarak şu durumlarda oluşabilecek zararlardan feragat eder:

(A) HUKUKi, AHLAKİ VE GENEL OLARAK KABUL GÖRMÜŞ GÜMRÜK VE WEB SAYFALARI ARACILIĞIYLA 3.ŞAHISLAR TARAFINDAN ŞART KONULMUŞ HİZMETLERİN İHLALİ;

(B) 3.TARAFLAR TARAFINDAN WEB SİTELERİ ARACILIĞIYLA FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI, TİCARİ,SIR, SÖZLEŞMELİ ANLAŞMA, İNSAN HAKLARI, AİLE VE ÖZEL YAŞAM, İNSANLARIN KİŞİLİK HAKLARI, GÖRÜNTÜLERİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARINA İHLAL DURUMUNDA;

(C) 3.TARAFLAR TARAFINDAN WEB SİTELERİ ARACILIĞIYLA OLUŞABİLECEK HAKSIZ REKABET VE YASA DIŞI REKLAM;

(D) 3.TARAFLAR TARAFINDAN ULAŞILABİLİR HALE GETİRİLMİŞ,İLETİLMİŞ,DAĞITILMIŞ,KORUNMUŞ,KULLANILMIŞ VE TEDARİK EDİLMİŞ BİLGİLERİN EKSİKLİĞİ, KESİNLİĞİ, UYGUNLUĞU VE/VEYA İÇERİĞİNİN GEÇERLİLİĞİ;

(E) WEB SAYFASI ARACILIĞIYLA 3.TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİĞİN AMACA UYGUNSUZLUĞU VE OLASI BEKLENTİYİ GERÇEKLEŞTİREMEMESİ DURUMUNDA;

(F) 3.TARAFLAR TARAFINDAN DİĞER 3.ŞAHISLARA WEB SAYFASI ARACILIĞIYLA YA DA BAŞKA BİR YOLLA KURULAN BAĞLANTI SONUCU VERİLEN HİZMETLERDEKİ HATA, OLASI GECİKME, DEFO VE HATALAR;

(G) WEB SAYFASI ARACILIĞIYLA 3.TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİĞİN HİZMETE SUNULUMUNDA OLUŞABİLECEK NOKSAN VE HATALAR.

5.4. Kullanıcılar tarafından Web sayfasının, hizmetlerin ve içeriğin kullanımının garanti ve sorumluluk reddi

Educaedu Business S.L.kullanıcıların web sayfasında, hizmet ve içerik olarak yapmış olduklarının kontrol etmek ya da kontrol etmemek gibi herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Özelllikle, Educaedu Business S.L. kullanıcıların web sayfasını,hizmetleri ve içeriği Gizlilik Politikasına ve gerekli durumlarda Özel Koşulların uygulandığı, dikkatli ve sağduyulu bir şekilde kullandığını garanti etmez. Educaedu Business S.L. kullanıcıların kimliklerini ve ya kullanıcıların kendileri hakkında yayımlamak üzere koymuş oldukları bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü kontrol etmek ve onamak gibi bir yükümlülüğü yoktur.

Educaedu Business S.L. KULLANICILARIN KENDİLERİ HAKKINDA DİĞER KULLANICILARA SUNDUĞU BİLGİLERİN EKSİKLİĞİ,ZAMANINDA OLMAYIŞI, BÜTÜNLÜĞÜ, GÜVENİLİRLİĞİ SONUCU OLUŞABİLECEK YA DA WEB SAYFASI ARACILIĞIYLA 3.ŞAHISLARIN KİŞİLİĞİNE GELEBİLECEK ZARARLARIN BÜTÜNÜNDEN TAMAMEN MUAFTIR.


6. KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Kullanıcılar, belirli Hizmetlerin kullanımından önce, Educaedu Business S.L.’ya belirli kişisel bilgileri (burada bundan sonra “Kişisel Bilgiler” olarak belirtilecektir) sağlamak zorundadır. Educaedu Business S.L. bu bilgileri, şartlar altında belirtildiği gibi, http://www.educaedu-turkiye.com/kullanimkosullari/gizlilikpolitikasi.php URL’si içinde yayınlanmış olan Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde hemen kullanacaktır.

Educaedu Business S.L., kişisel bilgilerin yasal olarak istenilen güvenlik seviyelerini, korunmasını, diğer metotları ve ilave teknik tedbirleri tesis etmeyi kabul etmiştir. Ancak, Kullanıcılar internet güvenlik tedbirlerinin ele geçirilemez olmadığının bilincinde olmalıdır.


7. YASA DIŞI FAALİYETLER YAPILMASI DURUMUNDA MUAMELE

Herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü taraf, içeriğin yasa dışı kullanıldığı ve/veya Portal vasıtasıyla erişimde dahil, ve özellikle de fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının (patentler, endüstriyel modeller ve görüntüler, markalar ve ticari markalar) veya herhangi başka bir hakkın ihlali de dahil, Web Sayfaları üzerinde herhangi bir yasadışı faaliyetin yapıldığı hususunda herhangi bir durum veya olayın varlığından şüphelenirse, bu durumlardan Educaedu Business S.L.’u haberdar etmek zorundadır:

(a) hak iddia eden kimsenin kişisel bilgileri: isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi;

(b) web Sayfalarında yürütüldüğünden şüphe edilen yasa dışı kullanımın belirtilmesi;

(c) Yasa dışı faaliyetin koşul ve gerçekçiliği;

(d) hakların ihlali, imza ya da eşdeğeri, ya da hak sahibinin kişisel bilgileri ihlal edildiği durumlarda iddia eden kişi veya onların adına hareket etmeye yetkili kişi;

(e) ifade edilen açıklamada, açık ve bildirim sağlanan bilgilerin doğru ve içeriğin kullanımının yasadışılık veya açıklanan faaliyetleri yürüten davacı sorumluluğu altındadır.


8. HİZMETLERİN İPTALİ VEYA ASKIYA ALINMASI

Educaedu Business S.L., herhangi bir anda ve önceden uyarmaksızın, Yasal Uyarı içerisinde belirtilen hususlara uymayan herhangi bir Kullanıcıyı, Hizmetlerin Kullanımı hakkından mahrum etme hakkını saklı tutar.


9. SÜRE VE FESİH

Portal Hizmetinin ve diğer Hizmetlerin kullanımının bir başlangıç zaman kısıtlaması yoktur. Bununla birlikte, Educaedu Business S.L.’nun herhangi bir anda Portal Hizmet kullanımınını ve/veya herhangi başka bir Hizmeti, önyargısız olarak, ilgili Özel Koşullarda bu amaçla belirtilmiş hususular doğrultusunda, iptal ve askıya alma yetkisi vardır. Eğer mümkün olursa, Educaedu Business S.L. Portal hizmeti kullanımının iptali veya askıya alınması hususunu, Portal hizmeti veya başka herhangi Hizmet aracılığıyla önceden ikaz edecektir.


10. UYGULANABİLİR KANUNLAR

Bu Yasal Uyarıda her yönüyle İspanyol yasası geçerlidir.

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |