İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Programın amacı; katılımcıların kalite ve üretim yönetimi alanlarında uzmanlaşarak, küresel rekabeti anlayan ve bilen yönetici adayları olmalarına olanak sağlamaktadır.Program ayrıca katılımcıların Avusturya’da akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun “Avrupa Kalite Organizasyonu” şemasına gore düzenlediği bir seminere katılarak “Sistem Denetçisi” ve “Baş Sistem Denetçisi” unvanlarını almalarına olanak sağlamaktadır.

  Süre
  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)
  Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıldır.)
   

  Diğer Koşullar

      *  Program dili Türkçe’dir.
      * Toplam 30 kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
      * Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
      * Program, hafta içi 18:00-22:00, hafta sonu 9:00-17:00 arasında yürütülür.
      * 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
      * ALES sınavına girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak.  (ALES Belgesi Sınav giriş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.)

  Program Açılma Dönemleri

  •Program kayıtları yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  KALİTE VE ÜRETİM YÖNETİMİ  BÖLÜMÜ ( TEZLİ – TEZSİZ )
   
  I.Yarıyıl
  Toplam Kalite Yönetimi
  Üretim Planlama ve Kontrol
  Endüstriyel Kalite Kontrol
  Tedarik Zincir Yönetimi
  Verimlilik ve Yeniden Yapılanma
  Etkili İletişim
   
  II.Yarıyıl
  Süreç Geliştirme
  Stratejik Planlama
  Deneysel Tasarım
  Proje Yönetimi
  Faliyet Tabanlı Maliyetleme
  Altı-Sigma Uygulamaları
  Kalite Yönetimi Standartları
  Modern Üretim Teknikleri
  Seminer/Proje

  Ders İçerikleri

  Toplam Kalite Yönetimi 
  TKY modeli, Stratejik kalite planlaması, Müşterinin sesi, Pazarın sesi, Süreç geliştirme, Herkesin katılımı, Liderlik, Ürün ve süreç tasarımında kalite, Tedarikci yönetimi, Kalite geliştirme araçları.
   
  Tedarik Zinciri Yönetimi 
  Temel Kavramlar, Planlama ve kaynak belirleme, Üretim ve sevkiyat, Koordinasyon ve teknoloji kullanımı, Performans ölçümü, Sistem geliştirme, Gerçek zaman tedarik zinciri.
   
  Endüstriyel Kalite Kontrol 
  Kontrol diyagramlarının temelleri, Özelliklere göre kontrol diyagramları, Değişkenlere göre kontrol diyagramları, Diğer kontrol diyagramları, Kontrol diyagramlarının ekonomik tasarımı, Değişkenler için kabul muayenesi, Özellikler için kabul muayenesi.
   
  Proje Yönetimi   
  Proje Yönetiminin Yapısı ve İçeriği, Strateji ve Proje Yönetimi, Proje Planlama ve Çizelgeleme: Araçlar ve Teknikler, Planların Analizi: Zaman, maliyet ve kalite planlarının analizi, Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalite Yönetimi, Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Organizasyonu ve proje ekipleri, Yönetim ve Liderlik, Problem çözme ve karar verme teknikleri, Projenin sona erdirilmesi.
   
  Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
  Geleneksel maliyet sisteminden farkı, Faaliyet maliyet havuzlarının belirlenmesi, Faaliyet maliyetlerinin dağıtımında kullanılacak anahtarlar, Uygulama, Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin yönetim kararlarında kullanılması.
   
  Modern Üretim Teknikleri    
  Grup teknolojisi ve Esnek Üretim Sistemleri, JIT Üretim Sistemleri, Optimum Üretim Sistemi (OPT), Yalın, Çevik ve Tepkisel İmalat Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Geleceğin fabrikası.
   
  Üretim Planlama ve Kontrol 
  Bütünleşik üretim planlaması, Stok yönetimi, Kesikli üretim sistemlerinde çizelgeleme yöntemleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması, MRP, MRP II, Kapasite planlama.
   
  Kalite Yönetimi Standartları 
  Kalite güvence standartları: ISO 9000, Otomotiv endüstrisinde kalite güvence standartları: QS 9000, Çevre yönetim standartları : ISO 14000.
   
  Altı-Sigma Uygulamaları 
  Altı sigma nedir? Müşteri sesini dinlemenin yolları, Müşteri sadakat analizi, Şikayet yönetim sistemi, Anahtar nedenlerin belirlenmesi, Organizasyonu hazırlama, Araçlar, teknikler ve uygulama.
   
  Süreç Geliştirme ve Ekip Dinamiği 
  Ekip türleri, Ekiplerin oluşturulması ve çalışması, Etkin ekiplerin özellikleri, Anahtar süreçler, Süreç geliştirme teknikleri, Uygulama örnekleri
   
  Etkili İletişim 
  Örgütsel yaşamdaki yeri,  İletişim şekilleri, Sözel ve sözsüz iletişim, Etkin konuşma ve dinleme, Toplantı yapma becerileri, İletişimde beden dili, Yazılı iletişim şekilleri.
   
  Stratejik Planlama 
  İşletmelerde planlama süreci, tanımlar özellikler ve çeşitleri, Stratejik yönetim ve stratejik planlama, Stratejik planlama süreci: Amaç belirleme, değişkenler, parametreler, Dış çevre analizi, iç çevre analizi, Tahmin teknikleri ve stratejik planlama araçları, Stratejik karar süreci, Stratejik planların uygulanma süreci, Uygulama sonuçlarını değerleme süreci.
   
  Verimlilik ve Yeniden Yapılanma 
  Verimlilik Kavramına Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar, Yeniden Yapılanmanın Gereği ve İşletme Verimliliğine Etkisi, Verimlilik Odaklı Örgüt Kültürünün Yaratılması, İşletme Verimliliğinin Ölçülmesi ve Yönetimi, Verimlilik Artırma Teknikleri ve Yöntemleri, Yeniden Yapılanma Modelleri.
   
  Deneysel Tasarım 
  Taguchi Kayıp Fonksiyonu , İki Düzeyli Deneyler: Tam Ve Kısmi Faktöriyel Tasarım , Değişkenliğin Değerlenmesi , Kontrol Ve Gürültü Faktörleri İçin Deneysel Tasarım.
   
   

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |