İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul - İstanbul Kültür Üniversitesi - I397

Home>Yüksek Lisans Programları>İşletme>Bahçelievler>İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul
 
İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Kültür Üniversitesi

İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İşletme Yüksek Lisans Programları:
İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul İşletme- Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul
Giriş gereklilikleri:
• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
Program Tanımları:
PROGRAMIN AMACI

Programın amacı; katılımcıların kalite ve üretim yönetimi alanlarında uzmanlaşarak, küresel rekabeti anlayan ve bilen yönetici adayları olmalarına olanak sağlamaktadır.Program ayrıca katılımcıların Avusturya’da akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun “Avrupa Kalite Organizasyonu” şemasına gore düzenlediği bir seminere katılarak “Sistem Denetçisi” ve “Baş Sistem Denetçisi” unvanlarını almalarına olanak sağlamaktadır.

Süre
Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)
Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıldır.)
 

Diğer Koşullar

    *  Program dili Türkçe’dir.
    * Toplam 30 kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
    * Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
    * Program, hafta içi 18:00-22:00, hafta sonu 9:00-17:00 arasında yürütülür.
    * 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
    * ALES sınavına girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak.  (ALES Belgesi Sınav giriş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.)

Program Açılma Dönemleri

•Program kayıtları yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

KALİTE VE ÜRETİM YÖNETİMİ  BÖLÜMÜ ( TEZLİ – TEZSİZ )
 
I.Yarıyıl
Toplam Kalite Yönetimi
Üretim Planlama ve Kontrol
Endüstriyel Kalite Kontrol
Tedarik Zincir Yönetimi
Verimlilik ve Yeniden Yapılanma
Etkili İletişim
 
II.Yarıyıl
Süreç Geliştirme
Stratejik Planlama
Deneysel Tasarım
Proje Yönetimi
Faliyet Tabanlı Maliyetleme
Altı-Sigma Uygulamaları
Kalite Yönetimi Standartları
Modern Üretim Teknikleri
Seminer/Proje

Ders İçerikleri

Toplam Kalite Yönetimi 
TKY modeli, Stratejik kalite planlaması, Müşterinin sesi, Pazarın sesi, Süreç geliştirme, Herkesin katılımı, Liderlik, Ürün ve süreç tasarımında kalite, Tedarikci yönetimi, Kalite geliştirme araçları.
 
Tedarik Zinciri Yönetimi 
Temel Kavramlar, Planlama ve kaynak belirleme, Üretim ve sevkiyat, Koordinasyon ve teknoloji kullanımı, Performans ölçümü, Sistem geliştirme, Gerçek zaman tedarik zinciri.
 
Endüstriyel Kalite Kontrol 
Kontrol diyagramlarının temelleri, Özelliklere göre kontrol diyagramları, Değişkenlere göre kontrol diyagramları, Diğer kontrol diyagramları, Kontrol diyagramlarının ekonomik tasarımı, Değişkenler için kabul muayenesi, Özellikler için kabul muayenesi.
 
Proje Yönetimi   
Proje Yönetiminin Yapısı ve İçeriği, Strateji ve Proje Yönetimi, Proje Planlama ve Çizelgeleme: Araçlar ve Teknikler, Planların Analizi: Zaman, maliyet ve kalite planlarının analizi, Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalite Yönetimi, Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Organizasyonu ve proje ekipleri, Yönetim ve Liderlik, Problem çözme ve karar verme teknikleri, Projenin sona erdirilmesi.
 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Geleneksel maliyet sisteminden farkı, Faaliyet maliyet havuzlarının belirlenmesi, Faaliyet maliyetlerinin dağıtımında kullanılacak anahtarlar, Uygulama, Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin yönetim kararlarında kullanılması.
 
Modern Üretim Teknikleri    
Grup teknolojisi ve Esnek Üretim Sistemleri, JIT Üretim Sistemleri, Optimum Üretim Sistemi (OPT), Yalın, Çevik ve Tepkisel İmalat Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Geleceğin fabrikası.
 
Üretim Planlama ve Kontrol 
Bütünleşik üretim planlaması, Stok yönetimi, Kesikli üretim sistemlerinde çizelgeleme yöntemleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması, MRP, MRP II, Kapasite planlama.
 
Kalite Yönetimi Standartları 
Kalite güvence standartları: ISO 9000, Otomotiv endüstrisinde kalite güvence standartları: QS 9000, Çevre yönetim standartları : ISO 14000.
 
Altı-Sigma Uygulamaları 
Altı sigma nedir? Müşteri sesini dinlemenin yolları, Müşteri sadakat analizi, Şikayet yönetim sistemi, Anahtar nedenlerin belirlenmesi, Organizasyonu hazırlama, Araçlar, teknikler ve uygulama.
 
Süreç Geliştirme ve Ekip Dinamiği 
Ekip türleri, Ekiplerin oluşturulması ve çalışması, Etkin ekiplerin özellikleri, Anahtar süreçler, Süreç geliştirme teknikleri, Uygulama örnekleri
 
Etkili İletişim 
Örgütsel yaşamdaki yeri,  İletişim şekilleri, Sözel ve sözsüz iletişim, Etkin konuşma ve dinleme, Toplantı yapma becerileri, İletişimde beden dili, Yazılı iletişim şekilleri.
 
Stratejik Planlama 
İşletmelerde planlama süreci, tanımlar özellikler ve çeşitleri, Stratejik yönetim ve stratejik planlama, Stratejik planlama süreci: Amaç belirleme, değişkenler, parametreler, Dış çevre analizi, iç çevre analizi, Tahmin teknikleri ve stratejik planlama araçları, Stratejik karar süreci, Stratejik planların uygulanma süreci, Uygulama sonuçlarını değerleme süreci.
 
Verimlilik ve Yeniden Yapılanma 
Verimlilik Kavramına Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar, Yeniden Yapılanmanın Gereği ve İşletme Verimliliğine Etkisi, Verimlilik Odaklı Örgüt Kültürünün Yaratılması, İşletme Verimliliğinin Ölçülmesi ve Yönetimi, Verimlilik Artırma Teknikleri ve Yöntemleri, Yeniden Yapılanma Modelleri.
 
Deneysel Tasarım 
Taguchi Kayıp Fonksiyonu , İki Düzeyli Deneyler: Tam Ve Kısmi Faktöriyel Tasarım , Değişkenliğin Değerlenmesi , Kontrol Ve Gürültü Faktörleri İçin Deneysel Tasarım.
 
 
İşletme ile ilgili diğer programlar: