Geoteknik Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul - İstanbul Kültür Üniversitesi - I414

Home>Yüksek Lisans Programları>İnşaat Mühendisliği>Bahçelievler>Geoteknik Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul
 
Geoteknik Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Kültür Üniversitesi

Geoteknik Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programları:
Geoteknik Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul Geoteknik Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul
Program Tanımları:
Geoteknik Yüksek Lisans Programı

Programlarımızın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve kaydolduğu bilim dalında uzman olmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dersler, üzerinde çalışılacak tez konusuna göre, tez danışmanlarınca belirlenir.
 
Yüksek lisans programlarına, bir lisans derecesine sahip ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alanlar başvurabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, üç yarıyıla indirilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.


DERS PROGRAMI


Kuvaterner Jeoloji
Geoteknik Bilgisi
Zeminlerin ve Kayaların Özelliklerinin Laboratuvarda Ölçümü
Yüzeysel Temeller ve Dolgular
Derin Temeller ve Dayanma Yapıları
Deprem Geoteknik Mühendisliği
Kaya Mekaniği
İleri Zemin Mekaniği
Arazi Çalışmaları ve Deneyleri
Zemin Dinamiği
Uygulamalı Kaya Mekaniği
Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi
Geoteknikte Risk ve Güvenirlik
Yamaç ve Şevlerin Duraylılığı
Dayanma Yapıları
Jeomorfoloji
Geoteknikte Sayısal Çözümler
Çevre Geotekniği
İleri Temel Mühendisliği
Yeraltı Yapıları
Dönem Projesi
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması

DERS İÇERİKLERİ

FCG001 Kuvaterner Jeoloji 
Jeolojinin temel kavramları, Jeomorfolojiye giriş, Mühendislik jeolojisi, Kuvaterner jeolojinin geoteknikte önemi ve uygulamaları.
 
FCG002 Geoteknik Bilgisi  
Zeminlerin oluşumu, Ana özellikler, Zemin-su ilişkileri, Zemin hidroliği, Efektif gerilme kavramı, Sıkışma ve konsolidasyon, Kayma direnci, Sıkıştırma teorisi, Yamaçların duraylılığı.
 
FCG003 Zeminlerin ve Kayaların Özelliklerinin Laboratuvarda Ölçülmesi 
Deney standartlarının tanıtılması, Zeminde laboratuvar deneyleri (likit/plastik limit, elek analizi, pH, geçirimlilik, kesme kutusu, serbest basma, üç eksenli: UU, CIU, konsolidasyon, kompaksiyon), Kayada laboratuvar deneyleri (Birim hacim ağırlık/porozite, suda dağılma, nokta yükleme, tek eksenli basma, üç eksenli basma, çatlak kesme, yarma).
 
FCG004 Yüzeysel Temeller ve Dolgular 
Temellerin tanıtılması, Zemin özelliklerinin bulunması, Taban ve kütle basınçlarının dağılımları, Taşıma gücü ve oturma problemleri, Kumda oturan temeller, Kilde oturan temeller, Dolguların mühendisliği, Temel zemininin hazırlanması, Yapım teknikleri, temellerin rehabilitasyonu, Yazılımlar.
 
FCG005 Derin Temeller ve Dayanma Yapıları 
Derin temel türlerinin tanıtımı, Kazıklar ve ayak temeller için zemin özelliklerinin bulunması, Taşıma gücü ve kazık kapasitesinin ölçümü, Oturma analizi, Grup etkisi, Boyutlandırma, Yapım teknolojisi, Dayanma yapılarının felsefesi, Dayanma yapılarının türleri (duvarlar, palplanş, donatılı zemin, kazıklı perdeler, diyafram duvar).
 
FCG006 Deprem Geoteknik Mühendisliği 
Mühendislik sismolojisi, Kuvvetli yer hareketleri, Azalım ilişkileri, Zeminlerin yenilenmesi, zemin-yapı etkileşimi, Yapının zeminden yalıtımı, Zeminlerin iyileştirilmesi, Yamaçların depremde davranışı.
 
FCG007 Kaya Mekaniği 
Kayanın fiziksel minerolojik, Hidrolik özellikleri, Sağlam kayanın mekaniği, Süreksizliklerin ölçümü ve gösterimi, Süreksizlik yüzeylerinin mekanik özellikleri, Kayanın kitlesel davranışı, Sınıflandırma sistemleri, Temeller, Yamaçlar, Tüneller.

FCG008 İleri Zemin Mekaniği 
Klasik zemin mekaniği ve temel kavramları, Elastik ve plastik denge yaklaşımları, Konsolidasyon kuramı, Kumların kayma direnci, Killerin kayma direnci, Kritik durum kuramı, Doygun olmayan zeminlerin mekaniği, Kompaksiyon teorisi.
 
FCG009 Arazi Çalışmaları ve Deneyleri 
Sondaj ve sondalama yöntemleri, Darbeli delgi, Dönel sondajlar, Numune alma yöntemi, Arazi deneyleri (SPT, CPT, kanatlı kesici, presiyometre, yassı dilatometre, hidrolik çatlatma, jeofizik ölçümler geçirimlilik), Eurocode 7’nin tanıtılması.
 
FCG010 Zemin Dinamiği 
Zeminlerin dinamik özellikleri, Dinamik kayma modülü, Sıvılaşma, Büyüklük, Şiddet, Zemin büyümesi mikrobölgeleme, Deneysel yöntemler.     
 
FCG011 Uygulamalı Kaya Mekaniği 
Temellerin taşıma gücü, Temel mekaniği, Şevlerin duraylılığı, Ortamın iyileştirilmesi.
 
FCG012 Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi 
Yöntemlerin ayırımı, Uygulama alanları, Geçici yöntemler, Gereç eklemeden oluşturulan iyileştirme, Katkı yaparak etkili iyileştirme yöntemleri, Uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi.
 
FCG013 Geoteknikte Risk ve Güvenirlik 
Giriş; Belirsizlikler; Olasılık dağılımları ve parametrelerin tahmini; Dağılımların özellikleri; Sonuç çıkarma; Bölge karakteristikleri; Zemin değişkenleri; Belirsizliklerin analizi; Uygulamalar.
 
FCG014 Yamaç ve Şevlerin Duraylılığı 
Yamaçların oluşumu, Şevlerin oluşturulması, Yamaç analiz yöntemleri, Güvenliğin sağlanması, Heyelan envanteri, Olasılık/güvenirlik kavramları.
 
FCG015 Dayanma Yapıları 
Rijit duvarlar, Donatılı zemin, Palplanş perdeleri, Kazıklı perdeler-ankrajlar, Yaşayan duvarlar.

FCG016 Jeomorfoloji 
Jeomorfoloji kuramları ve gelişmeler, İklim ve ayrışma, Sedimentoloji, Farklı ortamlar ve yüzey şekilleri, Kentsel jeomorfoloji.
 
FCG017 Geoteknikte Sayısal Çözümler 
SAP 2000, PLAXIS, REWARD, REACTIV, W-SLOPE, UDEC yazılımlarının tanıtımı ve kullanımları.
 
FCG018 Çevre Geotekniği (3+0) 3
Düzenli atık depolama tesisleri, Temelleri, Tasarımı, Geotekstil ve katı atık depolarının güvenli oluşturulması.
 
FCG019 İleri Temel Mühendisliği 
Temel çukurunun desteklenmesi; Yayılı temellerin boyutlandırılması; Kazık teknolojisi; Temellerin projelendirilmesi ve imalatı.
 
FCG020 Yeraltı Yapıları
Tarihi süreçte tünelciliğin gelişimi; Jeolojik ortamın yeraltı yapılarına etkisi; Kaya ortamda tünel açma yöntemleri; Yumuşak zeminde tünel açma yöntemleri; Batırma tüp tüneller; Tünel inşaatında zemin iyileştirmesi; Tünel Tasarımı; Kayada tünellerde destek elemanları; Yeni Avusturya Yöntemi.
 
FCG101 Dönem Projesi 
Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
 
FCG102 Seminer 
 
FCG103 Yüksek Lisans Tez Çalışması 
Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
İnşaat Mühendisliği ile ilgili diğer programlar: