Información

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) 1995 yılında kurulmuştur. Bu Vakıf 2003 yılında, ülkemizin kalifiye eleman açığını kapatmak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek adına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurarak, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasını talep etmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 26.09.2003 tarih ve 106 sayılı Genel Kurul Kararı ile Türkiye’de ilk kez, doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olarak Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ülkemizin sanayi ve iş dünyasının ve daha ileri bir hedef olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kalifiye eleman ihtiyacını dikkate alarak 12 program önerisinde bulunmuştur. 2004–2005 eğitim-öğretim yılı için İngilizce Hazırlık Programı ile 12 birinci ve 12 ikinci öğretim programı olmak üzere verilen 2000 kontenjandan 1818 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

2005-2006 Eğitim-öğretim yılında toplam olarak 2915 öğrenci öğrenim görmüştür.

2006–2007 eğitim-öğretim döneminde İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte birinci öğretim ve ikinci öğretim toplam 45 programa yükselmiştir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda; yeni gelenlerle birlikte toplam 4767 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür.

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte gündüz öğretimi 29 ve ikinci öğretim 20 olmak üzere program sayısı 49’a yükselmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 6039 önlisans öğrencisi öğrenim görmektedir.

Doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olacak İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmiştir. Bu öneri Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nca uygun görülmüştür. Gerekli yasal prosedür izlenerek 18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5656 Ek-73 sayılı kanunla İstanbul Aydın Üniversitesi kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Kanunu’nda aşağıdaki birimler kurulmuştur.

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
Misyon
Ülkemizdeki özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının, ileriye dönük olarak Avrupa Birliği ve Dünyanın ihtiyaç duyduğu, öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip nitelikli insan gücünü yetiştirerek istihdam sorununa çözüm bulmaktır. Bu amaçla; bilgisayar ve enformatik teknolojisine yönelik bilgilerle donanmış, çağdaş gelişmelere kısa sürede uyum gösterebilen ve bilimsel yöntemleri kullanabilen, çalışma ortamında güçlü kişiliği ve becerileriyle kendine özgü farklılık yaratabilen insanı yetiştirmektir.

Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye sahip, teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiyi üretime dönüştürebilen, yabancı dil bilen elemanları yetiştirebilecek çağdaş değişimleri sürekli içine alan öğretim programlarını uygulayan, konumunda örnek ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin değerlerine, laik ve demokratik düşünceye sahip, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş bireyler yetiştirecek öncü eğitim-öğretim kurumları içinde yerini almaktır.

Eğitim teklifi

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |