Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları

  ULUSLARARASI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ/TEZSİZ)

  Türkiye 1983 itibariyle dışa açık bir kalkınma modeli izlemektedir. 1994 yılından itibaren ise AB ile gümrük birliğine gitmiş bulunmaktadır. Küreselleşme ekonomimiz üzerinde etkisini göstermektedir. Nitekim 1980 öncesi 2,5 milyar $ kadar olan ihracatımız 2007 yılı sonu itibariyle 107 milyar $’ı aşmış bulunmaktadır. İthalatımız ise aynı yılsonu itibariyle 170 milyar $’ın üstüne çıkmıştır. Dolayısıyla dış ticaretimiz GSMH’nın 13’ini aşmaktadır. Cari açığımız ise aynı dönemde 38 milyar $ ve dış ticaret açığımız ise 65 milyar $ düzeyinde seyretmektedir. Ayrıca AB ile gümrük birliği ve tam üyelik süreci dış ticaretimizi hayati öneme kavuşturmuştur. Bu programın amacı uluslar arası iktisadi dinamikleri tarihsel bir süreç içinde inceleyerek, ulusal ekonominin dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri; para ve sermaye piyasalarının serbestleşmesini, dünya ticaretinin serbestleşmesini ve bölgesel entegrasyonları ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yönüyle ele almaktır.

  ULUSLARARASI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl
  SUI501 Uluslararası İktisat Teorisi 3+0 3
  SUI503 Mikro İktisadi Analiz 3+0 3
  SUI507 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  SUI509 İleri Ekonometri 3+0 3
  SUI505 Piyasa Ekonomisi ve Girişimcilik 3+0 3

  İkinci Yarıyıl
  SUI502 Büyüme ve Kalkınma 3+0 3
  SUI504 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3+0 3
  SUI506 Uluslararası Finansal Piyasalar 3+0 3
  SUI508 Kamu Ekonomisi 3+0 3
  SUI510 Makro İktisadi Analiz 3+0 3
  SUI512 Seminer

  Seçmeli Dersler
  SUI520 Uluslar arası Pazarlama 3+0 3
  SUI521 Gelişen Ekonomide Kriz ve Kriz Yönetimi 3+0 3
  SUI522 Dünya Ekonomisi 3+0 3
  SUI523 AB ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri 3+0 3
  SUI524 Ekonomik Entegrasyon (Birleşmeler) 3+0 3
  SUI524 Uluslar arası İktisat Politikaları 3+0 3

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |