Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  MUHASEBE ve DENETİM (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, küreselleşme olgusu finansal raporların uluslararası çapta okunup anlaşılabilirliğini gerekli kılmıştır. Birçok ülkede ortaya çıkan yanıltıcı finansal raporların yol açtığı skandallar ise “denetim” konusunda bir paradigma değişikliğine neden olmuş, kurumsal yönetimin önemsenmesi bağlamında “iç kontrol” ve “iç denetim” ağırlık kazanmıştır. Dünyadaki bu gelişmeler yanında ülkemizde de şirketlerin kurumlaşarak sahiplik ve yöneticilik fonksiyonlarının ayrışma sürecinde olması muhasebenin yasal sorumlulukları yerine getirmek yanında pay sahiplerine ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevini öne çıkarmaktadır. Bu gelişmeler uygun olarak MUHASEBE VE DENETİM yüksek lisans programımızda öğrencilerimizin FİNANSAL RAPORLAMA veya DENETİM konusunda uzmanlaşmalarını sağlayacak konuları zengin bir seçimlik ders portföyünden alarak tercih ettikleri yönde en güncel bilgilere sahip olmaları amaçlanmıştır.

  MUHASEBE ve DENETİM (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  1.Yarıyıl
  MD501 Denetim Teorisi 3+0 3
  MD503 Muhasebe ve Denetim Standartları 3+0 3
  MD505 Finansal Muhasebe ve Denetim İlişkileri 3+0 3
  MD507 Muhasebe Hukuku 3+0 3
  MD509 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 3

  2. Yarıyıl
  MD502 İç Denetim 3+0 3
  MD504 Vergi Denetimi 3+0 3
  MD506 Türkiye`de Denetim Yapısı ve Uygulamaları 3+0 3
  MD508 Maliyet Denetimi 3+0 3
  MD510 SPK ve Denetim Uygulamaları 3+0 3

  Toplam 30 Kredi

  DERS İÇERİKLERİ


  MD501 Denetim Teorisi (3+0) 3
  Muhasebe denetiminin tanımı; muhasebe ile ilişkisi; denetim türleri, denetim teknik ve yöntemleri, denetim standartları. Denetim raporlarının açıklanması, iç kontrol sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi.

  MD502 İç Denetim (3+0) 3
  İç kontrol sistemi, yönetsel ve muhasebe kontrolü, iç kontrol sistemi ortamı, etkin bir iç kontrol sistemi için temel ilkeler, iç kontrol sisteminin incelenmesi.

  MD503 Muhasebe ve Denetim Standartları (3+0) 3
  Bu derste, muhasebenin uluslararası anlamda raporlama aracı olmasına olanak tanıyan muhasebe standartları ile bu standartların Türkiye uygulamaları ve denetim standartlarının kullanımı, muhasebe denetim bağlantısı çerçevesinde anlatılmaktadır.

  MD504 Vergi Denetimi (3+0) 3

  Vergi denetiminin tanımı, vergi denetimi gerektiren nedenler, denetim türleri, vergi denetiminin özellikleri, vergi denetiminin aşamaları, denetim yapmaya yetkili örgütler, vergi denetimin yapılması, vergi denetiminin etkinliği, Türkiye’de vergi denetiminin analizi, uygulama örnekleri.

  MD505 Finansal Muhasebe ve Denetim İlişkisi (3+0) 3

  Çalışanların, üçüncü kişilerin ve sahipler ile ortakların işletmedeki haklarının korunması denetim yoluyla olmaktadır. Bu derste, mali tabloların denetimi, finansal muhasebe hesaplarının denetimi ele alınmaktadır. Hesaplar yoluyla yapılacak denetim ile olası hile ve hatalar önlenmeye çalışılmaktadır.

  MD506 Türkiye’de Denetim Yapısı ve Uygulamaları (3+0) 3
  Bu derste, kamunun ve özel şirketlerin denetiminde rol oynayan başlıca denetim kurumları, bu kurumların işleyiş yapısı ve denetim sürecine olan katkıları incelenmektedir.

  MD507 Muhasebe Hukuku (3+0) 3

  Muhasebe hukuku ile ilgili yasalar, ticari defterler ve bilançolarla ilgili genel hükümler, ticaret kanunu hükümleri, kayıt işlemleri, bilanço ilkeleri, anonim şirketlerde bilanço, yedek akçeler, kar payı, değer artışı, denetleme, meslek statüsü gibi konular incelenecektir.

  MD508 Maliyet Denetimi (3+0) 3

  Bu derste; bir işletmede yönetimin karar alabilmesi için gerekli olan maliyet hesaplamaları gösterilmektedir. Ayrıca maliyet-hacim-kar analizi, bütçeleme, standart maliyet sistemi, karar almada maliyet bilgilerinin kullanılması ele alınmaktadır.

  MD509 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+0) 3 Kredi

  Sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri. Öğrencilere iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavratılması. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların ele alınması.

  MD510 SPK ve Denetim Uygulamaları (3+0) 3

  Bu derste, halka açık şirketlerin uymaları gereken kurallar ile finansal piyasaları düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu, işleyişi ve piyasaya olan etkileri ile, SPK Seri: XI No: 29 esas alınarak denetim prosedürlerinin neler olduğu anlatılmaktadır.

Muhasebe ve denetim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |