Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız.

  Yüksek öğrenimlerini Gıda Mühendisliği veya buna yakın bir dalda tamamlamış olanlara, özellikle ülkemiz gıda sanayicilerinin ihtiyaç duydukları konularda, Üniversite-Sanayii işbirliği çerçevesinde modern gıda üretim teknikleri, analiz yöntemleri, araştırma, çözümleme ve karar verme gibi teknik yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları sağlıklı gıda üretimi konusunda etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

  2. Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

  Gıda MühendisliğiTezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar disiplinler arası nitelikte olacakları için, bunlara program içinde eklenerek zorunlu bilimsel programı uygulanacaktır. Bu nedenle programa kayıt yaptıran öğrenciler Yüksek lisans derecesini almak için Seminer dersi hariç en az 7 ders 21 kredilik ders alması gerekmektedir. Aşağıda açılması önerilen Gıda Mühendisliği(MS) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin listesi, kodu, kredisi ve içeriği verilmiştir.

  Program en az 3, en fazla 6 yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 36 kredi saat dersi kapsar.

  GIDA MÜHENDİSLİĞİ (MS) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ


  Birinci Yarıyıl
  İleri Gıda Kimyası
  Modern Gıda Mikrobiyolojisi
  Gıda Üretim Teknikleri I
  Modern Analiz Yöntemleri I 3
  Su Ürünleri Teknolojisi

  İkinci Yarıyıl
  Gıda Kimyasında Özel Konular 3+2 4 Prof.Dr. Candan VARLIK
  Modern Gıda İşlem Mühendisliği I 3+2 4 Prof. Dr. H.Hüsnü GÜNDÜZ
  Aseptik Ambalajlama 2+0 2 Doç.Dr. Murat ÖZDEMİR
  Özel Gıdalar Teknolojisi 2+2 3 Doç.Dr. Murat ÖZDEMİR
  Seminer 2+0 2 Yard.Doç.Dr.Özge ARUN
  Tez

  SEÇMELİ DERSLER
  Modern Analiz Yöntemleri II
  Gıda Üretim Teknikleri II
  Kalite Yönetim Sistemleri
  Modern Gıda İşlem Mühendisliği II
  Starter Kültürler

  GIDA MÜHENDİSLİĞİ (MS) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


  İleri Gıda Kimyası (3+2) 4
  Lipidlerin,yemeklik katı ve sıvı yağların yapı ve özellikleri.Gıda proteinleri ve amino asitler. Emülgatörler.bitki ve hayvan proteinleri.Karbohidrat kimyası.basit şekerler,şeker alkolleri, Amino şekerler,uronik asitler, asetaller, glikozitler, oligosakkaridler, polimerik sakkaridler.

  Modern Gıda Mikrobiyolojisi (3+2) 4
  Gıdaların üretiminde kullanılan hammmaddelerde bulunabilen mikroorganizmaların modern metotlarla ve kısa sürede belirlenmesi, ve gıdaların bozulmalarının nedenleri, belirlenmeleri ve en son mikrobiyolojik metotların tanıtımı konularını içerir.

  Gıda Üretim Teknikleri I (3+2) 4
  Süt ve ürünleri, et ve ürünleri, meyve-sebze ve ürünleri, tahıl ve ürünleri, bitkisel yağ, fermantasyon ve özel gıdaların üretim teknolojileri, üretimde uygulanan işlemler, ürün formülasyanu ve iyileştirme, ürün standardizasyonu, ambalajlama. .

  Modern Analiz Yöntemleri I (3+2) 4
  Gıda hammadde ve üretilen ürünlere uygulanan rutin fiziksel ve kimyasal laboratuvar metotlarınına ek olarak spektrofotometrikve kromotografik metotlarla, gıdaların bileşiminde bulunan yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, mikotoksin, mineral madde, katkı maddelerinin analizleri.

  Su Ürünleri Teknolojisi (2+2) 3
  Su ürünleri teknolojisinin tanıtımı. Avlama sonrası işlemler. Soğutma sistemleri, su ürünlerinin soğutma teknikleri. Dondurma teknikleri. Tuzlama teknikleri ve tuzlanmış ürünler. Kurutma teknikleri ve çeşitli tipte kurutulmuş su ürünleri. Konserveleme teknikleri ve farklı tiplerde konservelenmiş balık ürünleri. Tütsüleme tekniği ve farklı tiplerde tütsülenmiş su ürünleri. Salyangoz ve kurbağa işleme teknikleri. Balık unu üretimi.

  Modern Analiz Yöntemleri II (3+2) 4
  Gıdaların işlenmeleri ve ambalajlamanın kalite faktörlerine etkilerinin belirlenmesi, besin ve kalite kayıplarının tesbit edilmesi, minör ve mikro element analizleri.

  Gıda Üretim Teknikleri II (3+2) 4
  Süt ve ürünleri, et ve ürünleri, meyve-sebze ve ürünleri, tahıl ve ürünleri, bitkisel yağ, fermantasyon ve özel gıdaların üretim teknolojileri, üretimde uygulanan işlemler, ürün formülasyanu ve iyileştirme, ürün standardizasyonu, ambalajlama. .

  Kalite Yönetim Sistemleri (2+2) 3
  Kalite ile ilgili temel tanımalAr, kalitenin boyutları, kalite karakteristikleri,-dizayn kalitesi, uygunluk kalitesi, kalite kontrol faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, toplam kalite kavramını gelişimi, kalite sağlama sisteminin kurulmasındaki aşamalar, toplam kalite yönetimi-ilkeleri ve uygulamaları, kalite çemberleri, ISO 9000 kalite system standardları, kalite yönetim sistemi-kalite sisteminin kurulması, dökümantasyon, kalite politkası, kalite el kitabı, kalite planları, kalite kayıtları, kalite maliyetleri, kaliteye teşvik, iç kalite tetkiki, istatistiksel kalite kontrolunda kullanılan teknikler.

  Gıda Kimyasında Özel Konular (3+2) 4
  Özel enzimoloji, enzim kinetiği, enzimlerin gıda sanayiinde kullanımı, doğal ve yapay katkı maddelerinin kimyası, belirlenme metotları, beslenme açısından önemli proteinler, amino asitler, yağlar ve yağ asitleri, omega yağ asitleri kimyası,

  Modern Gıda İşlem Mühendisliği I (3+2) 4
  Gıda işlem mühendisliği temel uygulamaları, ısıl işlem esasları, ısıl işlemde kullanılan modern alet ve ekipmanlar, ısıl işlem ve gıda kalitesi, diğer işlem yöntemleri, dondurma, liyofilizasyon, süper kritik nokta ve uygulamaları.

  Özel Gıdalar Teknolojisi (2+2) 3
  Şeker, çay, pekmez, tahin, çikolata, baharat, tuz ve benzeri özel gıdaların üretim teknolojileri Geleneksel olarak hazırlanan özel gıda ürünleri, bunların, teknoloji modernizasyonu, beslenme açısından özel gıdaların fonksiyonları, analiz yöntemleri.

  Modern Gıda İşlem Mühendisliği II (3+2) 4
  Diğer gıda işleme yöntemleri, başınç uygulaması, vakum uygulaması, manyetik alan uygulamaları, bu uygulamaların besin ögelerine etkileri, gazlar ve gıda sterilizasyonu, gazlar ve ambalajlama, bu uygulamalarda kullanılan alet ve ekipmanlar.

  Starter Kültürler (2+2) 3

  Gıda üretiminde kullanılan starter kültürler. Bunların kullanım alanları, kültür üretimi, kullanılması, kültürlerin saklanmaları, geleneksel gıdalardan kültür elde olunması, hazır kültürler, liyofilize kültürler, kültürlerin mutasyon ve modifikasyon yollarıyla aktivasyonu.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |