Bilişim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  BİLİŞİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Günümüzde bilişim teknolojileri çok gelişmiş olup, hemen hemen tüm alanlarda bilgisayar donanım ve yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık üniversitelerin lisans programlarının büyük bir kısmında, belirli bölümler hariç, bilişim teknolojileri konularında dersler ya çok azdır ya da hiç yoktur. Buna karşılık, birçok mesleğin daha etkin biçimde sürdürülebilmesi, rekabetçi ve yenilikçi ortamların hazırlanabilmesi, en güncel bilginin kullanımı ve paylaşımı için bilişim teknolojilerinin kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle lisansı bilgisayar mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği olmayan lisans mezunlarına yönelik olarak mesleklerinde bilişim teknolojilerini kullanabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde eğitim sağlanması ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacaktır.

  BİLİŞİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  BYL551 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 3+0 3
  BYL552 C Programlama Dili 3+0 3
  BYL553 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3+0 3
  BYL554 Nesne Tabanlı Programlama 3+0 3
  BYL555 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0 3
  BYL598 Dönem Projesi 3+0 3
  BYL596 Seminer 3+0 3

  SEÇMELİ DERSLER
  BYL561 İşletim Sistemlerine Giriş 3+0 3
  BYL562 Bilgisayar Ağları 3+0 3
  BYL563 Bilgisayar Organizasyonu 3+0 3
  BYL564 Bilgi Sistemleri: Analiz ve Tasarım 3+0 3
  BYL565 Mantık Tasarımı 3+0 3
  BYL566 Mikroişlemciler 3+0 3
  BYL567 Yönetim Bilişim Sistemleri 3+0 3
  BYL568 Hızlı Uygulama Geliştirme Yazılımları 3+0 3
  BYL569 Web Tabanlı Programlama 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ

  BYL551 Bilgisayar Bilimlerine Giriş
  Bilgisayar Donanımı ile İlgili Temel Matematiksel ve Mantıksal Kavramlar; Sayısal Sistemler; Bilgisayar Donanımının Temel Öğeleri; Merkezi İşlem Birimi; Komut Kavramı; Adresleme Yöntemleri; Ana Bellek Yapısı; İkincil Bellekler; Giriş-Çıkış Birimleri; Yazılım; Programlama Kavramı; İşletim Sistemi; Derleyiciler; Sistem Analiz ve Tasarımı; Kütük ve Veri Tabanı Kavramları; Bilgi İletişimi; Pascal Programlama Dili.

  BYL552 C Programlama Dili
  Bilgisayarlar ve Bilgi İşlem Temelleri; Bilgisayarların Genel Mimarisi; Verilerin Gösteriminde Bitlerin Kullanımı; Programlama Dilleri; ANSI C; C Derleyicileri; Ekrana Yazdırma Komutları; C’nin Temelleri; Ön-Derleyici Komutları; Değişkenler; Aritmetik İşlemler; Matematiksel Fonksiyonlar; Giriş/Çıkış; Döngüler; Fonksiyonlar; Özyineleme; Diziler; Karakter İşlemleri; İşaretçiler; Dinamik Bellek Kullanma Mantığı; Veri Yapıları; Yapı; Bağlı Liste; İkili Dosyalarla Çalışmak; Büyük Programların Tasarımı.

  BYL553 Veri Yapıları ve Algoritmalar
  Verinin Tanımı; Doğrusal Listeler; Diziler; Yığıt; Kuyruk; Bağlı Listeler; Bellek Atama ve Düzenleme; Çok Bağlaçlı Yapılar; Ağaç Yapıları; Dizge Üzerinde İşlemler; Arama Teknikleri; Sıralama Teknikleri; Birleştirme Teknikleri; Kütük ve Tutanak Kavramı; Fiziksel Kütük Düzenleme; Adresleme Teknikleri; Dizinlendirilmiş Sıralı Kütük Düzeni; Dağıtık Adresleme; Göstergeler; Zincir ve Halka Yapıları.

  BYL554 Nesneye Tabanlı Programlama

  Geleneksel Programlama Dilleri ile Nesneye Dayalı Programlama Dillerinin Karşılaştırılması; Nesneye Dayalı Programlamanın Özellikleri; Giydirme; Veri Gizleme; Kalıt; Çok Yüzlülük; C++ veya JAVA ile Programlama; Fonksiyonları Yükleme; Satır-Arası Fonksiyonlar; Veri Soyutlama; Sınıflar; Soyut Sınıflar; Metotlar; İnşa Edici; Yok Edici; Statik; Genel; Özel; Korunmuş; İşaretçiler;Referanslar; Operatör Yükleme; İstisnalar; Görsel Programlama.

  BYL555 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
  Veri Tabanı Kavramı; Veri Tabanı Modellemeleri; İlişkisel Veritabanı Modeli; Hiyerarşik Veritabanı Modeli; Ağ Modeli; Veri Tabanlarının Mantıksal Tasarımı; İlişkisel Veritabanı Modelinin Fiziksel Tasarımı; SQL/DS ile İlişkisel Veri Tabanı Entegrasyonu; Dağıtık Veri Tabanları; Nesne Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri; Uzman Veritabanı Sistemleri; Veritabanı Sistemlerinde Belirsizlik; Ofis Bilgi Sistemleri; ORACLE PL/SQL ile Uygulama.

  BYL595 Dönem Projesi

  Bilişim yüksek lisans programında tezsiz yüksek yapan öğrenciler, mezun olacakları dönem, belirli bir konuda proje hazırlamakla yükümlü olacaklardır. Bu proje tez yazım kurallarına uygun biçimde basılı hale getirilecek ve bir jüri huzurunda savunulacaktır.

  BYL561 İşletim Sistemlerine Giriş
  İşletim Sistemlerindeki Temel Kavramlar; İşletim Sistemlerinin Sunduğu Hizmetler; Kaynakların Yönetimi; İş Yönetimi; İş Programlama; Zaman Paylaşımı; Çoklu Görev; Ana Bellek Yönetimi; Görev Yönetimi; Sanal Bellek; Sayfalama; Kesme Yapısı ve Kesmelerin Programlanması; Aritmetik İşlem Birimi Yönetimi; Giriş/Çıkış Alt Sistemi; Kütük Yönetim Alt Sistemi; UNIX İşletim Sisteminin Özellikleri ve İç Yapısı.

  BYL562 Bilgisayar Ağları
  OSI Referans Modeli ve Katmanlı Ağ Temeli; TCP/IP Referans Modeli; Fiziksel Katman; Veri İletimi; İletim Ortamı; Telsiz İletişim; Haberleşme Uyduları; Veri Bağlantısı Katmanı; Hata Bulma ve Hata Düzeltme; Stop-and-Wait Protokolü; Kayan Pencere Protokolü; Ortam Erişimi Altkatmanı; ALOHA; CSMA; Ethernet Protokolü; Köprüler; LAN; Ağ Katmanı; Yönlendirme Algoritmaları; Tıkanıklık Kontrol Algoritmaları; IP Protokolü.

  BYL563 Bilgisayar Organizasyonu
  Bilgisayar Donanım ve Yazılımının Temel Yapısı; Adresleme Yöntemleri ve Makine Programının Ardışık Düzeni; İşlemci Birimi; Giriş-Çıkış Organizasyonu; Bellek; Aritmetiksel İşlemler; Ardışık İşleme (Pipelining); CISC; RISC ve Yığıt İşlemci Örnekleri; Bilgisayar Çevre Birimleri; Büyük Bilgisayar Sistemleri.

  BYL564 Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarımı
  Sistem Kavramı; Sistem Analiz İlkeleri; Bir Sistem Olarak Örgüt ve Yönetimi; Yönetim ve Bilgi; Bilgi Üretim Süreci; Bilgi Sistemlerinin Gelişimi; Yönetim Bilişim Sistemleri; Karar Destek Sistemleri; Analiz; Tasarım; Uygulama.

  BYL565 Mantık Tasarımı
  Mantıksal Kapılar; Mantık Değişkenleri; Sayı Sistemleri; Verilerin İfade Edilmesi; Bilgisayarın Organizasyonu; Boole Cebiri; Mantık Fonksiyonları; Durum Tabloları; Durum Minimizasyonu; Durum Atamaları; Karnaugh Haritaları; Komut Formatları ve Adresleme; Veri Devreleri (Kodlayıcılar ve Çoklayıcılar); Flip-Floplar; Saat-Modu; Ardışıl Devreler; Sayıcılar; Kaydırma Yazmaçları.

  BYL566 Mikroişlemciler
  Sekiz Bitlik Mikrodenetleyicilere Giriş; Motorola 68 HC11; Komutlar ve Makine Dili; Adresleme Modları; Bitiştirici Diller; İleri Programlama; İndeksleme; Yığıtlar; Altyordamlar; Bit-Bayt İşleme; Mikrodenetleyicilerle Sistem Tasarımı; Bellek Kod Çözümü; Yol; Giriş/Çıkış Birimleri; Kesme; Parelel Giriş/Çıkış; A/D ve D/A İşlemleri; Seri Haberleşme; Kesme Sistemi; Gerçek Zaman Saati Programlı Zamanlayıcı; COP Zamanlayıcısıyla Sorunsuz Çalışma.

  BYL567 Yönetim Bilişim Sistemleri
  Bilgi Teknolojisi ve Örgütler; Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmeler; Bilginin Örgütlerdeki Rolü; Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Stratejik Etkileri; İnternet ve Örgütler; İntranet; Elektronik İşletmecilik Ortamı; Sistem Yaklaşımı; Sistem Kavramı; Sistem Analizi; Sistem Tasarımı; Veri Tabanı Yönetim Sistemleri; Yönetim Bilgi Sistemleri; Kavramlar; İlkeler; Tasarım; Uygulama; Bakım ve İyileştirme; Bilgi Teknolojisi Yönetimi; Bilgi Sistemlerinde Eğilimler.

  BYL568 Hızlı Uygulama Geliştirme Yazılımları
  Geleneksel Programlama Dillerinin Uygulama Geliştirmede Kullanılması; Nesne Tabanlı Dillerin Getirdiği Kolaylıklar; Görsel Programlama; Bütünleşik Program Geliştirme Araçları ve Bunların Getirdiği Kolaylıklar ve Avantajlar; Takım Çalışması; Visual Basic veya Delphi Kullanarak Program Geliştirme; Görsel Programlama Nesneleri; Hazır Bileşenler; Dosya Erişimi; Veritabanı İşlemleri; SQL Dilinin Kullanımı.

  BYL569 Web Tabanlı Programlama
  İstemci/Sunucu Mekanizması; İstemci Taraflı Yazılım Metotları; Sunucu Taraflı Uygulama Geliştirme; CGI; Perl; PHP Hakkında Genel Bilgiler; XML’e Giriş; E-Ticaret ve XML; ASP; HTML Sayfaları Hazırlamak; Response ve Request Nesneleri; Form Elemanları; Uygulama Nesneleri; Oturum Nesneleri; Sunucu Nesneleri; Çerezler; ASP’de Dosya İşlemleri; VBSscript; JavaScript; Veritabanı Bağlantısı; Arama Teknikleri; ASP’nin Kullanım Alanları.

Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |