İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Program, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da bölümce uygun görülen başka bir daldan almış, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil bilgilerini ve edebiyata karşı yeteneklerini kanıtlamış olan öğrencilere açıktır
 • Program tanımları
  İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının amacı, İngiliz edebiyatını çağdaş, karşılaştırmalı ve evrensel bir perspektifle inceleyen, ileri düzeyde bir eğitimi öğrencilerine sunmaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programının kapsamı çerçevesinde programlara kayıtlı öğrencilerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı konusunda derin, doyurucu ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilmelerini hedeflemiştir.

  Program, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da bölümce uygun görülen başka bir daldan almış, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil bilgilerini ve edebiyata karşı yeteneklerini kanıtlamış olan öğrencilere açıktır. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri yeterli bulunmayanların 1 ya da 2 dönem lisans düzeyinde kredisiz hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreye dahil değildir. Öğrencilerin toplam 24 kredilik ders almaları ve 25.000-35.000 kelimelik bir tez yazmaları gereklidir.

  Modüler bir yapısı olan program, alınması zorunlu derslerin yanı sıra, belirli kurallar çerçevesinde yoğunlaşan seçmeli dersleri içerir. Öğrenci ayrıca, danışmanının da onayıyla ilgili bir başka alandan seçmeli bir ders de alabilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programında görev alan öğretim üyelerinin farklı altyapılarının bulunması ve çok değişik alanlarda uzmanlaşmış olmaları, bu programı daha da çekici kılmaktadır.

  Programa kaydolan öğrenciler, öğretim üyeleri ile sürekli bağlantı kurabilecek ve ilgilendikleri konularda kendilerine gerekli destek sağlanacaktır.

  Program, açıklanan amaçlar yanında aşağıda belirtilen amaçları da gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında öğretim elemanı ve ilgili konularda araştırma yapacak elemanlar yetiştirmek,
  • Konu ile ilgili alanlarda araştırma yapmak isteyenlere olanak sağlamak,
  • Yapacakları çalışmalarla üniversitemizin araştırma ve bilimsel yayın açısından gelmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversitemizin program çeşitliliğini artırarak daha kararlı ve kalıcı bir yapıya kavuşturmak,
  • Üniversitemizin diğer vakıf, devlet üniversiteleri ve yurtdışındaki benzer yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği olanakları yaratmaktır.
  İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl
  ING501Renaissance Poetry (3+0) 3
  ING513 Linguistic and Language Teaching (3+0) 3
  ING503 Sociolinguistics (3+0) 3
  ING511 Comparative Literature I (3+0) 3

  İkinci Yarıyıl
  ING504 Psycholinguistics (3+0) 3
  ING508 Romantic Poetry (3+0) 3
  ING506 English Renaissance Drama and Shakespeare (3+0) 3
  ING502 Contemporary Approaches in Literary Criticism (3+0) 3

  DERS İÇERİKLERİ

  ING513 Linguistic and Language Teaching (3+0) 3 Kredi
  (Dilbilim ve Dil Öğretimi)

  Bu dersin amacı, İngilizce öğretimini kültürel akımlara birleştirip, hem edebi hayatla ilgili görüş ve vizyonu artırmak, hem de İngilizce öğretiminde edebi eserlerin kullanılmasını sağlamaktır. Kullanılacak edebi eserlerin başında, çağdaş İngiliz ve Dünya edebiyatlarından alınan seçkileri ders materyali haline çevirerek, metodolojik değeri olan ders materyalleri haline getirmektir.

  ING511 Comparative Literature (3+0) 3 Kredi
  (Karşılaştırmalı Edebiyat)

  Bu dersin amacı, çeşitli edebiyatlardan roman örneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu bakımdan, tür, konu, yapı, imge anlatım, tip ve diğer özellikleri bulunan romanlar ile belli bir dönemi, türü, akımı, sosyal ve kültürel bağlamı ortaya koyan romanlar, çeşitli eleştirel yaklaşımlarla ele alınır.

  ING502 Contemporary Approaches in Literary Criticism (3+0) 3 Kredi
  (Çağdaş Edebi Eleştiri Akımları)

  Bu dersin kapsamını, özellikle 1960'lardan sonra Batı'da ortaya çıkan çeşitli eleştiri akımlarının incelenmesi ve tartışılması oluşturur. Derse giriş olarak, 20. yüzyılın ilk yarısında eleştirinin durumu ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen toplum, kültür, siyaset ve düşünce değişimleri üzerinde durulur. Daha sonra çağdaş eleştiri akımlarının doğuşu ve gelişmesi, özgün metinler kullanılarak, ayrıntılı biçimde açıklanır ve tartışılır.

  ING506 English Renaissance Drama and Shakespeare (3+0) 3 Kredi
  (Rönesans İngiliz Tiyatrosu ve Shakespeare)

  Rönesans hümanizmasının İngiliz edebiyatında en etkili görünümü 1570'lerden sonra olmuş ve Sir Philip Sidney ile çağdaşlarının eserleri bu edebi hümanizmanın en önemli örneklerini oluşturmuştur. Bu bakımdan, derse giriş olarak, hümanizmanın İtalya'da doğuşu ve Avrupa'ya yayılması, dönemin siyaset, toplum, eğitim ve kültürün nitelikleri ve değerleri, görülen tüm değişimler anlatılır ve tartışılır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, Shakespeare'e atıflar yapılarak, Shakespeare'in komedilerinin özellikleri, farklılıkları, gelişmeleri, önemleri, çağları, hayat ve insan öğeleriyle ilişkileri, Shakespeare'in çalışma yöntemleri incelenir.

İngiliz dili ve edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |