e-İşletme Programı - Online Eğitim

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar e-İşletme Programı - Online

 • Giriş gereklilikleri
  e-İŞLETME Programına başvuracak adayların, • Üniversite mezunu olmaları, • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) ≥ 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  E-İŞLETME PROGRAMI

  İstanbul Aydın Üniversitesi e-İŞLETME Programı, yöneticilerin uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler derslerde bir yandan dünyadaki güncel olay ve gelişmeleri anında izleme olanağı elde ederken, bir yandan da Türk iş hayatının kendine özgü niteliklerini, diğer ortamlarla kıyaslamalı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatını bulmaktadırlar.

  Gerek küresel, gerek yerel iş ve yönetim konularında uzman kadrosuyla, dersler teorik anlatımın yanı sıra gerçek iş hayatında karşılaşılan uygulamalarla beslenerek, takım çalışmaları, bilgisayar simülasyonları ve projelerle öğrencilerin kariyerini desteklemektedir. e-İşletme Programı, öğrencilere bütün işletme ortamlarında ihtiyaç duyacakları yüksek nitelikte uzmanlık ve deneyimi kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Sürekli gelişen internet kullanımı ve bilgi teknolojileri, yöneticilerin modern işletme bilgilerine sahip olmalarını ve bu bilgiyi teknik araçlarla birleştirmelerini gerektirmektedir. Bir yüksek lisans programına kayıt olmak, birkaç yıl bu uğurda önemli bir miktarda zaman ayırmayı, işten ve günlük hayattan uzak kalmayı gerektirebilir. e-İşletme programı, kariyerini yükseltmeyi hedefleyenlere günlük iş ve özel yaşantılarını değiştirmeden gerekli nitelikleri kazanma imkânı tanımaktadır. Program günümüzde gittikçe zorlaşan uluslararası iş dünyasında başarılı olmak isteyen yöneticilere gereken bilgi ve becerileri sağlayacaktır.

  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış ülkemizin uzaktan eğitim tekniğine dayalı işletme yüksek lisans programı olan e-İŞLETME Programı, iş dünyasının stratejik alanlardaki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Pazarlama, Yönetim ve Finans gibi konularda donanım kazandıracak olan program, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmaktadır.

  e-İŞLETME Programında, bir buçuk yıldan oluşan eğitim süresi üç yarıyıldır. Bu süre başarısız olunan derslerin tekrarı ya da bitirme projesinin gecikmesi halinde altı yarıyıla kadar uzayabilir.

  e-İŞLETME programından mezun olabilmek için toplam 10 ders (8 zorunlu, 2 seçmeli) ve bitirme projesinin tamamlanması gerekmektedir.

  E-İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl

  EIS501 Finansal Muhasebe
  EIS503 İşletme Yönetimi   
  EIS505 Uygulamalı İstatistik   
  EIS507 Pazarlama Yönetimi   
     
  İkinci Yarıyıl
  EIS502 Finansal Yönetim   
  EIS504 Mikro Ekonomi    
  EIS506 İnsan Kaynakları Yönetimi
  EIS508 Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi   

  Üçüncü Yarıyıl
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Proje

  e-İşletme programı öğrencilerimiz III. dönem tercih edecekleri seçmeli dersler kapsamında yönetim, finans ve pazarlama alanlarında uzmanlaşacaktır. Bu alanlar için belirtilen derslerden 2’sinin seçilmesi gerekmektedir.

  Seçmeli Dersler
  EIS520 Stratejik Yönetim    3+0 3
  EIS521 Finansal Tablolar Analizi    3+0 3
  EIS522 İşletme Hukuku    3+0 3
  EIS523 Uluslararası Pazarlama    3+0 3

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |