Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ/TEZSİZ)

  Programın amacı globalleşme süreci sonucu dünyanın tek bir pazara dönüşmesi, insana verilen değerin artması, işletmeler arası rekabetin ve müşteri (iç ve dış) beklentilerinin giderek artması, AB ile entegrasyonun kaçınılmaz olduğu bir ortamda ülkemizde işletmelerin uluslararası kalite standartlarına göre organize olmaları için kalite yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve süreçlerine vakıf analitik düşünme, problem çözme, karar verme ve uygulama yetenekleri ile donanmış yönetici adaylarını yetiştirmektir. Program yönetimde mükemmelliğe ulaşmak için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; işletmecilik nosyonuna sahip olacak, farklılığı yönetebilecek, Toplam Kalite Yönetiminin felsefesini kavrayacak, Toplam Kalite Yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan yapısal ve kültürel parametreleri değerlendirebilecek,
  TSE – EN – ISO 9000 hakkında detaylı bilgi sahibi olacak, kariyer olanaklarını geliştirme fırsatını elde edeceklerdir.  KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ


  Birinci Yarıyıl
  SKY501 Kalite Yönetimi 3+0 3
  SKY503 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 3
  SKY505 Kalite Yönetiminde İnsan 3+0 3
  SKY507 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  SKY509 Sayısal Karar Verme Yöntemleri 3+0 3

  İkinci Yarıyıl
  SKY502 Kalite Kontrol 3+0 3
  SKY504 Kalite Geliştirme Yöntemleri 3+0 3
  SKY506 Kalite Sistemlerinin Tasarımı 3+0 3
  SKY508 Uluslararası Kalite Standartları 3+0 3
  SKY510 İleri Süreç Kontrol Yöntemleri 3+0 3

   

Kalite yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |