Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  BYL501 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0 3
  BYL502 Yazılım Mühendisliği 3+0 3
  BYL503 Nesne Tabanlı Sistemler 3+0 3
  BYL590 Seminer 3+0 3
  BYL595 Dönem Projesi 3+0 3
  BYL500 Tez 0+0 0

  SEÇMELİ DERSLER

  Kodu Adı T+U Kredi
  BYL504 İşletim Sistemleri 3+0 3
  BYL505 İleri Bilgisayar Ağları 3+0 3
  BYL506 Bilgisayar Grafiği 3+0 3
  BYL507 İnternet Yazılımları 3+0 3
  BYL508 Paralel Programlama 3+0 3
  BYL509 Programlama Dilleri 3+0 3
  BYL510 Yapay Us 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ

  BYL 501 İleri Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri
  İlişkisel Veri Tabanı Kuramı; Veri Modelleri ve Sorgu Dilleri; Nesne-Bağıntı Modeli; İşlevsel Veri Modelleri; Anlamsal Veri Modelleri; Nesneye Yönelik Veri Tabanları; Gelecek Kuşak Veri Tabanları; Gerçekleştirim Teknikleri; Erişim Yolu Seçimi; Sorgu Eniyileme; Kilitler; Koşutluk Denetimi; İşlem Bilgi Kavramı; Yastık Yönetimi; Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri; Kullanıcı Arabirimleri.

  BYL 502 Yazılım Mühendisliği
  Bilgisayar Tabanlı Sistem Mühendisliği; Proje Yönetimi; Gereksinim Analizi; Sistem Modelleri; Yazılım Prototipleri; Yazılım Tasarımı; Mimari Tasarım; Nesne Tabanlı Tasarım; Fonksiyon Tabanlı Tasarım; Gerçek Zamanlı Sistem Tasarımı; Kullanıcı Arabirimi Tasarımı; Çok Dilli Yazılım Tasarım İlkeleri; CASE; Yönetim; İnsanların Yönetimi; Takım Kurma; Sosyo-Psikolojik Çözümleme; Yazılım. Maliyeti Ön Kestirim Teknikleri; Programcı Üretkenliği; Kalite Yönetimi; Süreç Geliştirme.

  BYL 503 Nesne Tabanlı Sistemler
  Geleneksel Dillerle Nesne Tabanlı Dillerin Karşılaştırılması; Nesne Tabanlı Programlama Dillerinin Ortak Özellikleri; Giydirme; Veri Gizleme; Kalıt; Çok Yüzlülük; Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım; Örnekler; Soyut Sınıflar; Sınıf Yapısı Tanımlama; Üye Değişkenler; Metotlar; Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği; Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirmede Grafiksel Gösterimler ve Metodoloji; Yeniden KullanılaBYLir Tasarım; Verimlilik ve İlgili Konular.

  BYL 504 İşletim Sistemleri
  Temel Kavramlar; İşletim Sistemlerinin İşlevleri; Tek ve Çoklu İş Düzeni; Görev Kavramı; Çok Görevli İşlem; Etkileşimli İşlem; Gerçek Zamanlı İşlem; Kesilme Düzeneği; Kesilme Vektörü; Kesilme Yordamından Geri Dönüş; Kesilmelerin Yönetimi; Giriş/Çıkış Arabirimleri; Giriş/Çıkışların Programlanmasına İlişkin Temel Teknikler; Programlanmaları Yönünden Görünümleri; Seçmeli ve Kesilmeli Programlama; Doğrudan Bellek Erişimi; Ana Bellek Yönetimi; Tek ve Bitişken Bellek Yönetimi; Bölümlü Bellek Yönetimi; Görüntü Bellek; Sayfalama; Kesimleme; İş Yönetimi; Görev Yönetimi; Koşut İşlem; Birlikte Çalışan Görevler; Karşılıkla Dışlama; Semaforlarla Zaman Uyumlama; Görevler Arası İletişim; Kilitlenmeler; Kilitlenmelerin Çözülmesi; Kütük Yönetimi; Kılavuz Yapıları; UNIX.

  BYL 505 İleri Bilgisayar Ağları
  Yönlendirme; Optimallik İlkesi; En Kısa Yol Bulma; Taşkın Yöntemi; Uzaklık Vektörü ve Bağ Durumu Algoritmaları; Akış ve Tıkanıklık Denetimi; Kredili ve Eşikli Akış Düzenleme; Trafik Şekillendirme; Tıkanıklık Önleme; Ağların Birlikte Hizmet Vermeleri; Köprüler; Yönlendirici Geçitler; Tünelleme; İnternette Yönlendirme; OSBF ve BGF Protokolleri; Uçtan Uca Ulaşım; Ulaşım Hizmetleri; Bağlantı Yönetimi ve Akış Denetimi; Çoğullama; TCP Protokolü; Yönetim; OSI’de Yönetim; ANSI Notasyonu; CMIP Protokolü; İnternette Yönetim; SNMP Protokolü; Ağda Güvenlik; Kriptografi İlkeleri; Açık ve Kapalı Anahtar Yöntemleri; Asıllama; Sayısal İmza.

  BYL 506 Bilgisayar Grafiği
  Temel Kavramlar; Bilgisayar Grafiğinin Mühendislikte Kullanım Alanları; Grafik İlkeleri; Poligonlar; Dönüşümler; Segment Kavramı; İki ve Üç Boyutlu Grafikler; Pencereleme Kavramı; Yüzeylerin Gösterimi; Saklı Çizgi ve Saklı Yüzeyler; Renklendirme; Gölgelendirme ve Işıklandırma Metotları; Eğriler ve Yüzeyler; Grafik Veritabanları; Grafik Standartları; Doku Haritalaması; Kontrollü Deformasyonlar; Gerçeğe Benzetme; Animasyon.

  BYL 507 İnternet Yazılımları
  İstemci/Sunucu Mekanizması; İstemci Taraflı Yazılım Metotları; Sunucu Taraflı Uygulama Geliştirme; CGI; Perl; PHP Hakkında Genel Bilgiler; XML’e Giriş; E-Ticaret ve XML; ASP; HTML Sayfaları Hazırlamak; Response ve Request Nesneleri; Form Elemanları; Uygulama Nesneleri; Oturum Nesneleri; Sunucu Nesneleri; Çerezler; ASP’de Dosya İşlemleri; VBSscript; JavaScript; Veritabanı Bağlantısı; Arama Teknikleri; ASP’nin Kullanım Alanları.

  BYL 508 Paralel Programlama

  Paralel rogramlama Kavramı; Uygulama Alanları; Paralel Algoritmalara İlişkin Problemler; Senkronizasyon; Haberleşme; Kritik Bölümler; Senkronizasyon Mekanizmaları; Semaforlar; Monitörler ve Diğerleri; Gerçekleme Yolları ve Uygulama Örnekleri; Mesaj Aktarımına Dayalı Haberleşme İlkeleri; Randez-Vous Yapısı; İşletim Sistemlerinde Paralel Programlama Yöntemleri; Paralel Programlama Dilleri; CSP; OCCAM; ADA ve Diğerleri; Klasik Paralel Programlama Algoritma Örneklerinin Tasarımı ve İncelenmesi.

  BYL 509 Programlama Dilleri

  Sözdizimsel Özelliklerin Biçimsel Tanımı; Programlama Dillerinde Anlamsal Özelliklerin Tanımı; Veri Kavramı; İş Akış Denetim Yapıları; Yordamlar ve Parametreler; Blok Yapısı ve Programın Durgun Yapısına Ya da Devingen İşleyişine Dayanan Etkinlik Alanları; Yeni Veri Türleri Tanımlama ve Devingen Olarak Değişken Veri Yapıları; İşlevler ve Özyineleme; Modül Kavramı; Modüler Program Yapıları; Modüllerden Yararlanma; Ayrı Derleme; Aykırı Durumların Ele Alınışı; Koşut Görevleri

  BYL 510 Yapay Us
  Yapay Us Kavramı; Turing Testi; Yapay Us Konusundaki Çalışmalara Giriş; Problem Çözümü ve Arama Stratejileri; Uzay-Durum Yaklaşımı; Problem İndirgeme Yaklaşımı; Problemlerin İfade Edilmesi; Arama Algoritmaları; Önce Enine Arama; Önce Derine Arama; Yinelemeli Derinleştirme; Oyun Oynama; BYLginin İfade Edilmesi ve Muhakeme; Uzman Sistemler ve Kural Zincirleri; Görme; Dil İşleme; Makinenin Öğrenmesi; Yapay Sinir Ağları; Eğiticili Öğrenme; Eğiticisiz Öğrenme; Geri Yayılım Metodu

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |