Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul - İstanbul Aydın Üniversitesi - I372

Home > Yüksek Lisans Programları > Mühendislik > Küçükçekmece > Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  BYL501 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0 3
  BYL502 Yazılım Mühendisliği 3+0 3
  BYL503 Nesne Tabanlı Sistemler 3+0 3
  BYL590 Seminer 3+0 3
  BYL595 Dönem Projesi 3+0 3
  BYL500 Tez 0+0 0

  SEÇMELİ DERSLER

  Kodu Adı T+U Kredi
  BYL504 İşletim Sistemleri 3+0 3
  BYL505 İleri Bilgisayar Ağları 3+0 3
  BYL506 Bilgisayar Grafiği 3+0 3
  BYL507 İnternet Yazılımları 3+0 3
  BYL508 Paralel Programlama 3+0 3
  BYL509 Programlama Dilleri 3+0 3
  BYL510 Yapay Us 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ

  BYL 501 İleri Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri
  İlişkisel Veri Tabanı Kuramı; Veri Modelleri ve Sorgu Dilleri; Nesne-Bağıntı Modeli; İşlevsel Veri Modelleri; Anlamsal Veri Modelleri; Nesneye Yönelik Veri Tabanları; Gelecek Kuşak Veri Tabanları; Gerçekleştirim Teknikleri; Erişim Yolu Seçimi; Sorgu Eniyileme; Kilitler; Koşutluk Denetimi; İşlem Bilgi Kavramı; Yastık Yönetimi; Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri; Kullanıcı Arabirimleri.

  BYL 502 Yazılım Mühendisliği
  Bilgisayar Tabanlı Sistem Mühendisliği; Proje Yönetimi; Gereksinim Analizi; Sistem Modelleri; Yazılım Prototipleri; Yazılım Tasarımı; Mimari Tasarım; Nesne Tabanlı Tasarım; Fonksiyon Tabanlı Tasarım; Gerçek Zamanlı Sistem Tasarımı; Kullanıcı Arabirimi Tasarımı; Çok Dilli Yazılım Tasarım İlkeleri; CASE; Yönetim; İnsanların Yönetimi; Takım Kurma; Sosyo-Psikolojik Çözümleme; Yazılım. Maliyeti Ön Kestirim Teknikleri; Programcı Üretkenliği; Kalite Yönetimi; Süreç Geliştirme.

  BYL 503 Nesne Tabanlı Sistemler
  Geleneksel Dillerle Nesne Tabanlı Dillerin Karşılaştırılması; Nesne Tabanlı Programlama Dillerinin Ortak Özellikleri; Giydirme; Veri Gizleme; Kalıt; Çok Yüzlülük; Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım; Örnekler; Soyut Sınıflar; Sınıf Yapısı Tanımlama; Üye Değişkenler; Metotlar; Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği; Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirmede Grafiksel Gösterimler ve Metodoloji; Yeniden KullanılaBYLir Tasarım; Verimlilik ve İlgili Konular.

  BYL 504 İşletim Sistemleri
  Temel Kavramlar; İşletim Sistemlerinin İşlevleri; Tek ve Çoklu İş Düzeni; Görev Kavramı; Çok Görevli İşlem; Etkileşimli İşlem; Gerçek Zamanlı İşlem; Kesilme Düzeneği; Kesilme Vektörü; Kesilme Yordamından Geri Dönüş; Kesilmelerin Yönetimi; Giriş/Çıkış Arabirimleri; Giriş/Çıkışların Programlanmasına İlişkin Temel Teknikler; Programlanmaları Yönünden Görünümleri; Seçmeli ve Kesilmeli Programlama; Doğrudan Bellek Erişimi; Ana Bellek Yönetimi; Tek ve Bitişken Bellek Yönetimi; Bölümlü Bellek Yönetimi; Görüntü Bellek; Sayfalama; Kesimleme; İş Yönetimi; Görev Yönetimi; Koşut İşlem; Birlikte Çalışan Görevler; Karşılıkla Dışlama; Semaforlarla Zaman Uyumlama; Görevler Arası İletişim; Kilitlenmeler; Kilitlenmelerin Çözülmesi; Kütük Yönetimi; Kılavuz Yapıları; UNIX.

  BYL 505 İleri Bilgisayar Ağları
  Yönlendirme; Optimallik İlkesi; En Kısa Yol Bulma; Taşkın Yöntemi; Uzaklık Vektörü ve Bağ Durumu Algoritmaları; Akış ve Tıkanıklık Denetimi; Kredili ve Eşikli Akış Düzenleme; Trafik Şekillendirme; Tıkanıklık Önleme; Ağların Birlikte Hizmet Vermeleri; Köprüler; Yönlendirici Geçitler; Tünelleme; İnternette Yönlendirme; OSBF ve BGF Protokolleri; Uçtan Uca Ulaşım; Ulaşım Hizmetleri; Bağlantı Yönetimi ve Akış Denetimi; Çoğullama; TCP Protokolü; Yönetim; OSI’de Yönetim; ANSI Notasyonu; CMIP Protokolü; İnternette Yönetim; SNMP Protokolü; Ağda Güvenlik; Kriptografi İlkeleri; Açık ve Kapalı Anahtar Yöntemleri; Asıllama; Sayısal İmza.

  BYL 506 Bilgisayar Grafiği
  Temel Kavramlar; Bilgisayar Grafiğinin Mühendislikte Kullanım Alanları; Grafik İlkeleri; Poligonlar; Dönüşümler; Segment Kavramı; İki ve Üç Boyutlu Grafikler; Pencereleme Kavramı; Yüzeylerin Gösterimi; Saklı Çizgi ve Saklı Yüzeyler; Renklendirme; Gölgelendirme ve Işıklandırma Metotları; Eğriler ve Yüzeyler; Grafik Veritabanları; Grafik Standartları; Doku Haritalaması; Kontrollü Deformasyonlar; Gerçeğe Benzetme; Animasyon.

  BYL 507 İnternet Yazılımları
  İstemci/Sunucu Mekanizması; İstemci Taraflı Yazılım Metotları; Sunucu Taraflı Uygulama Geliştirme; CGI; Perl; PHP Hakkında Genel Bilgiler; XML’e Giriş; E-Ticaret ve XML; ASP; HTML Sayfaları Hazırlamak; Response ve Request Nesneleri; Form Elemanları; Uygulama Nesneleri; Oturum Nesneleri; Sunucu Nesneleri; Çerezler; ASP’de Dosya İşlemleri; VBSscript; JavaScript; Veritabanı Bağlantısı; Arama Teknikleri; ASP’nin Kullanım Alanları.

  BYL 508 Paralel Programlama

  Paralel rogramlama Kavramı; Uygulama Alanları; Paralel Algoritmalara İlişkin Problemler; Senkronizasyon; Haberleşme; Kritik Bölümler; Senkronizasyon Mekanizmaları; Semaforlar; Monitörler ve Diğerleri; Gerçekleme Yolları ve Uygulama Örnekleri; Mesaj Aktarımına Dayalı Haberleşme İlkeleri; Randez-Vous Yapısı; İşletim Sistemlerinde Paralel Programlama Yöntemleri; Paralel Programlama Dilleri; CSP; OCCAM; ADA ve Diğerleri; Klasik Paralel Programlama Algoritma Örneklerinin Tasarımı ve İncelenmesi.

  BYL 509 Programlama Dilleri

  Sözdizimsel Özelliklerin Biçimsel Tanımı; Programlama Dillerinde Anlamsal Özelliklerin Tanımı; Veri Kavramı; İş Akış Denetim Yapıları; Yordamlar ve Parametreler; Blok Yapısı ve Programın Durgun Yapısına Ya da Devingen İşleyişine Dayanan Etkinlik Alanları; Yeni Veri Türleri Tanımlama ve Devingen Olarak Değişken Veri Yapıları; İşlevler ve Özyineleme; Modül Kavramı; Modüler Program Yapıları; Modüllerden Yararlanma; Ayrı Derleme; Aykırı Durumların Ele Alınışı; Koşut Görevleri

  BYL 510 Yapay Us
  Yapay Us Kavramı; Turing Testi; Yapay Us Konusundaki Çalışmalara Giriş; Problem Çözümü ve Arama Stratejileri; Uzay-Durum Yaklaşımı; Problem İndirgeme Yaklaşımı; Problemlerin İfade Edilmesi; Arama Algoritmaları; Önce Enine Arama; Önce Derine Arama; Yinelemeli Derinleştirme; Oyun Oynama; BYLginin İfade Edilmesi ve Muhakeme; Uzman Sistemler ve Kural Zincirleri; Görme; Dil İşleme; Makinenin Öğrenmesi; Yapay Sinir Ağları; Eğiticili Öğrenme; Eğiticisiz Öğrenme; Geri Yayılım Metodu

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha fazlası  |   X