Información


İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir.

Üniversitede, 5 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Enstitü, 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.


Bu akademik birimlerde 17 ayrı programda lisans öğretimi, 11 ayrı programda yüksek lisans öğretimi ve 3 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir.

Lisans öğretim programlarından beşi ABD-(SUNY) New York Eyalet Üniversitesi ile müşterek yürütülen çift diploma programlarıdır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 40 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 23 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.


KURUMUN MİSYONU, VİZYONU VE TEMEL DEĞERLERİ

1. Misyon

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

2. Vizyon

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

3. Kurumun Temel Değerleri

Katılımcılık ; evrensel, esnek, çoğulcu, işbirliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak,

Yenilikçilik ; etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak,

Toplumsal sorumluluk ; toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak ve içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve uygulamak,
Mükemmelliyetçilik ; tüm faaliyetlerde en iyiyi aramak.


Tarihçe

Osmanlı Devleti’nin iç politikası olarak, yüzyılların ticaret kenti olan İzmir’de 1885 yılında “Ticaret Odası” kuruldu. Bu kuruluş başlangıçta ticaret ile uğraşanlara faydalar sağladı. Ancak, uzun savaşlar ve işgal döneminde aktif olamadı. Cumhuriyet döneminde olumlu çalışmalar hızla arttı. İzmir Ticaret Odası, köklü yapısını her dönemde güçlendirerek, bugün Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Şu anda 55 bin aktif, 85 bin gayri-aktif üyesi vardır. Saygınlığı ile Türkiye’nin en önde gelen Odalarından birisi olan İzmir Ticaret Odası, Ulu Önder Atatürk’ün bizzat katıldığı 1923’teki İzmir İktisat Kongresi’nden bu yana her zaman yeniliklerin ve değişimin simgesi olmuştur. Yüzyılı aşkın sürede gelirlerini sürekli artıran İzmir Ticaret Odası, Ekrem Demirtaş’ın önderliğinde 1988 yılında “İzmir Ticaret Odası Sosyal Yardımlaşma Vakfı” kurdu. Bu vakfın amaçları içinde “gençlerin ülke ekonomisine hizmet edecek biçimde eğitilmeleri için özel yüksekokullar açılması” yer alıyordu. Bu amacın da dayanağı 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar arasında ki ”Ekonomi eğitimi ve öğrenimi yapacak okulların ticaret merkezi konumunda olan büyük kentlerde, ticaret odaları tarafından kurulması, idaresi ve desteklenmesi” fikrinin olmasıydı.

İzmirli hayırseverlerin desteği ile gelişimini sürdüren Vakıf; ilkokul binaları, İTO Vakfı Endüstri Meslek Lisesi ve meslek kursları açarak eğitim alanında pek çok öğrenciye destek vermiştir. Sağlık alanında da hizmetlerini sürdüren vakıf, İTO Vakfı Süleyman Taştekin Eşrefpaşa Semt Polikliniği ile başarılı projelere imza atmıştır. Ancak İzmir'in yıllardır özlemini çektiği bir vakıf üniversitesini kurma gururunu 2001 yılında yaşamıştır. İzmir Ticaret Odası ve Vakfı'nın desteği hiç kuşkusuz, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilk akademik yılından bu yana gösterdiği başarı grafiğindeki hızlı yükselmede kendini göstermiştir.

Anayasanın 130. Maddesi gereğince Ankara’da ilk vakıf üniversitesi Bilkent kurulduktan sonra İTO Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Ekrem Demirtaş 15 Şubat 1990’da “Yabancı dilde eğitim veren bir üniversite kuracağız” diye açıkladı. Zira 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 10 Nisan 1991 gün ve 20841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği de artık bir vakıf üniversitesi kurulmasına izin veriyordu. Bunun üzerine adını 1995 yılında “İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı” olarak değiştiren vakfın yönetim kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 17 Kasım 1999’da ekonomi ağırlıklı bir üniversite kuracaklarını ilan etti.

Bundan sonra yasal ve bürokratik işlemler için yoğun çalışmalar yapıldı. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi de tam destek olunca daha yoğun ve heyecanlı çalışmalar başladı. Ancak, öncelikle yer meselesinin çözülmesi için uzun arayışlar bir türlü netice vermiyordu. İşte bu sırada Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 14.11.2000 tarih ve 2000/83 sayılı toplantısında devamlı zarar eden Halkapınar semtinde bulunan 160 000 m² Sümer Holding alanında Ekonomi Üniversitesi kurulmasına karar verildi. Bu karar maalesef İzmirli bürokratlar, sendikalar, 1 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Mimarlar Odası ve bazı siyasi parti mensupları tarafından engellendi. Aynı karar içinde yer alan Nazilli Basma Fabrikası da Adnan Menderes Üniversitesine sorunsuz olarak devir edildi.

Kurucular yılmadan geceli gündüzlü çalışmalar ile alternatif yer arayışlarını sürdürürken 14 Nisan 2001 tarih ve 24373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4633 sayılı Kanun ile Üniversite; 2 fakülte, 5 yüksekokul, 2 enstitü olarak resmen kuruldu. Kanunun çıktığı 14 Nisan günü de Üniversite’nin kuruluş tarihi olarak kutlanmaktadır. Bu arada çeşitli yerlerde yapılan incelemelerden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Piriştina’nın önerisi ile dokuz yıldır terk edilmiş Grand Plaza otelinde üniversite’nin kurulmasına 01 Temmuz 2001 tarihinde karar verildi. Zamana karşı çalışmalar ile bürokratik işlemler ve zor tadilat çalışmaları, güçlendirmeler tamamlandı. Konferans salonu, derslikleri, ofis odaları, restoranı, kafeteryaları ve öğrenci yurdu ile üç ayda bitirilen ana bina da ilk yıl 288 öğrenci yer aldı. 22 Ekim 2001 Pazartesi günü derslerin başlamasıyla birlikte 26 Ekim 2001 Cuma günü de resmi açılış töreni 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ilk dersiyle yapıldı.


İlk öğretim yılından itibaren aşağıda belirtilen birimler açılmış ve yıllar içinde açılan yeni birimler ve bölümler ile gelişmiştir:

2001 - 2002:
*Fen-Edebiyat Fakültesi; Matematik Bölümü.
*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Ekonomi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü
*Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu
*Yabancı Diller Yüksekokulu
2002 - 2003:
*Sosyal Bilimler Enstitüsü
*İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.
*17 Nisan 2003 tarihinde Bilgisayar Bilimleri Fakültesi kuruldu.

2003 – 2004:
*Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü.
*“Lojistik Yönetimi” Bölümü.
*Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu’nun adı “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi” oldu.

2004 – 2005:
*Medya İletişim Bölümü.
*Endüstriyel Tasarım Bölümü.
*İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü.
*İletişim Tasarım Bölümü.
*Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü.

2005 – 2006:
*Psikoloji Bölümü
*Mimarlık Bölümü.
*10.07.2006 tarihinde “Fen Bilimleri Enstitüsü” kuruldu.
* Endüstri Sistemleri Mühendisliği

2008 – 2009:
*Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu; Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Eğitim teklifi

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |