Home > MBA > İşletme > Narlıdere > Yöneticiler için İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Yöneticiler için İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yöneticiler için İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EXECUTIVE MBA)

  Teknolojik gelişmelerin hızlandığı, ürün ve hizmetlerin çeşitlendiği, müşterilerin hız, kalite ve fiyat konusunda hataları affetmediği, rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz işletmecilik çevresi, küreselleşmenin de etkisiyle sürekli değişime uğramakta ve karmaşıklaşmaktadır. Böylesine karmaşık bir çevre, doğal olarak interdisipliner bilgiye sahip, bilgisini uygulamaya geçirecek yetenek ve becerilerle donatılmış ve bu şekilde değişime kolaylıkla ayak uydurabilen yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.

  Günümüz şirketlerinde rastladığımız pek çok başarı öyküsü, farklı disiplinlerden gelen ve üstün işletmecilik özellikleriyle donatılmış kahramanlara aittir.

  Bu programın amacı, farklı disiplinlerden gelen, iş hayatında belirli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adaylarını bir üst düzeye taşımak ve küresel rekabete hazırlamaktır.

  İEU, “Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında farklı disiplinlerde eğitim almış, iş hayatında deneyimli öğrencilere sektörlerinde uygulanabilecek yönetim becerilerini kazandırmak ve onlara sektör projeleriyle teori ve pratiği birleştirme olanağını sunmak amaçlanmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.

  Bu programda öğrencilerimiz, işletme yönetimi alanındaki farklı dersleri, vaka analizleri, konu anlatımları, gerçek hayat projeleri, seminerler ve takım çalışmaları gibi çağdaş eğitim yöntemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi yoluyla alacaklar ve bir senelik programdan çağdaş yöneticiler olarak mezun olacaklardır.


İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |