Home > Yüksek Lisans Programları > Matematik,Uygulamalı Matematik > Narlıdere > Finansal Matemetik Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Finansal Matemetik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finansal Matemetik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  FİNANSAL MATEMATİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   
  Program Tanıtımı

  Finansal Matematik, uygulamalı matematiğin finansal piyasalar ile ilgili bir dalıdır. Finansal matematik, finansal mühendislik ve hesaplamalı finans alanlarını kapsar. Genel bakış açısıyla bu üç kavram eşanlamlıdır.

  Konusu doğal olarak Finansal Ekonomi disiplini ile yakın ilişkidedir. Fakat finansal matematik daha dar bir alanda çalışır ve daha teoriktir. Ana fark ise finansal ekonomist bir firmanın neden belirli bir hisse senedi fiyatına sahip olması gerektiği konusunda yapısal sebepler ile ilgili çalışırken, bir matematikçi ya da finans mühendisi, hisse senedi fiyatını girdi olarak alır ve bu hisse senedi fiyatının, doğru fiyat türevlerini elde etmek için tahmini hesaplar yapmaya girişir.

  Finansal matematik, modern bilimin gelişmekte olan, gözde bir alanıdır. Birçok uygulaması gün be gün dünyanın finansal enstitülerinin fonksiyonları için gerekli hale gelmiştir.

  Bir sonuç olarak, nicel finans teknikleri ve ilkelerin katı bir idaresi, ticareti, varlık yönetimini ve karmaşık finansal durumların risk kontrolü için gereklidir. Birçok ülkelerin finansal sektörleri geçtiğimiz on yılda paralel olmayan bir büyüme izlemiştir ve finansal sistemin bir çok alanında kariyer için değişik alternatifler ortaya çıkmıştır. Avrupada ve başka yerlerdeki finansal marketlerin entegre olması ile her zaman yeni iş alternatifleri ortaya çıkmaktadır.

  Ekonominin imalat ve hizmet sektörleri kapsamında, finansal analiz gittikçe teknik hale gelmekte ve firmalar için kullanışlı değişik finansal enstrümanların türü hızla gelişmektedir.

  Yeni araçların kullanımı ve uygulaması konusunda yetenekli olan çalışanlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

  Programın Amacı

  Bu program iyi bir matematik zemini olan öğrencilere finans alanında iyi bir kariyer için en eksiksiz şekilde bir hazırlık amaçlamaktadır. Program sonunda her öğrenci iş ve akademi dünyasında iyi bir yer edinebilmek için seçkin niteliklere sahip olarak ayrılacaktır.


  Ders Programı

  1. Yıl Güz Dönemi

  ECON 527           Finans Ekonomisi
  ELEC 001           Seçmeli Ders I                
  MATH 505           İleri Düzey Matematiksel Analiz    
  STAT 503            Olasılık Teorisi
   
  1. Yıl Bahar Dönemi

  FM 506               Finansta Stokastik Süreçler    
  GSNS 595           Seminer    
  ITF 507               Finansal Yönetim    
  MATH 504           İstatistik    
  MATH 508           Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler    
   
  2. Yıl Güz Dönemi
  ECON 516           Kurumsal Risk Yönetimi
  ELEC 002           Seçmeli Ders II                
  FM 597               Dönem Projesi    
  STAT 557           Zaman Serileri Analizi    
   
  Seçmeli Dersler
  ECON 517            Finansal Ekonometri    
  ECON 525            Yatırım Bankacılığı
  FM 551                Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon    
  MATH 552            Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması    
  MATH 553           Optimizasyon    
  STAT 563            İstatistiki Karar Teorisi    
   

  DERS İÇERİKLERİ

  ECON 516 Kurumsal Risk Yönetimi
  Bu ders risk analizi yöntemlerini ve risk ölçüm tekniklerini tanıtarak başlar. Bu yöntemler finansal risk, çevresel riskler, güvenlik ve sağlık riskleri, ve proje yönetiminde karşılaşılacak riskler gibi çok çeşitli riskler için kullanılabilir. Dersin devamında finansal türevler ve kurumsal risk yönetimi üzerinde durulur. Vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar ve swapların fiyatlanması, bunları kullanarak geliştirilen korunma yöntemleri geniş olarak işlenir. Ayrıca risk altındaki değerin (VaR) hesaplanmasının yöntemleri detaylı olarak anlatılacaktır.
   
  ECON 517 Finansal Ekonometri
  Bu ders ileri ekonometrik modellerin finansal uygulamaları üzerine odaklanmıştır. Ders zaman serisi analizlerini, tam bağımlı ve sınırlı bağımlı değişken modellerinin uygulamalarını ve özellikle ikili seçim yöntemlerinde ve panel datalarının sabit ve değişken modellerinde tahminleme ve sonuç çıkarma uygulamalarını içermektedir.
   
  ECON 525 Yatırım Bankacılığı
  Bu derste yatırım bankalarının genel yapısı, özellikleri, işleyişi incelenir. Detaylı olarak incelenecek konular arasında halka arzlar, blok satışlar, bono, tahvil veya diğer menkul kıymet arzları, şirket evlilikleri, şirket değerlemesi, şirketlerin yeniden yapılandırılması sayılabilir.
   
  ECON 527 Finans Ekonomisi
  Bu ders şirket yönetimi ile ilgili finansal kararlara mikroekonomik teorinin uygulamasına ilişkindir. Arz talep analizi, tüketici talep teorisi, fiyat farklılaştırması, tam rekabet, fiyat politikaları, belirsizlik halinde yönetim, asimetrik bilgi gibi konuları kapsamaktadır.Yöneticinin kurumunda karar verme yeteneğinin güçlendirilmesinde mikroekonomiden faydalanma üzerine yoğunlaşılacaktır.
   
  ELEC 001 Seçmeli Ders I
   
  ELEC 002 Seçmeli Ders II
   
  FM 506 Finansta Stokastik Süreçler
  Süreçlerin sınıflandırılması, Poisson süreci, Brownian devinimi, Brownian devinimine göre stokastik integral, Ito analizi, Kesikli ve sürekli zamanlı Markov süreçleri, Martingale teorisi
   
  FM 551 Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon
  Monte Carlo, Sonlu Farklar, Finansta kısmi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri için kullanılan ağaç ve dönüşüm metotları
   
  FM 597 Dönem Projesi
  Belirli bir konuda hazırlanmış araştırma projesi
   
  GSNS 595 Seminer
  Seminer                                   
   
  ITF 507 Finansal Yönetim
  Derste firmalarda yatırım ve finansman ile ilgili kavramlar, analitik teknikler ve pratik uygulamalar üzerinde durulmaktadır. Derste işlenen başlıca konular; değerlemenin temelleri, hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi, proje değerlemesi, firmaların değerlemesi, risk ve kazanç, sermaye maliyeti, finansal planlama ve öngörüleme ve vekalet teorisidir. Vaka çalışmaları ve Türkiye'den örnekler kullanılmaktadır.
   
  MATH 504 İstatistik
  Örneklem ve özellikleri, Örneklem dağılımları, Uygulamalarla tahmin yöntemleri, Hipotez testi, Regresyon ve korelasyon, Varyans analizi
   
  MATH 505 İleri Düzey Matematiksel Analiz
  Bu ders, fonksiyonların limitleri, teknikleri ve uygulamaları, türev, integral, Riemann-Stieltjes integral, Lebesque integral, Fourier analizi ve çok değişkenli diferensiyel matematik gibi reel analiz ve matematiğin temel konularını kapsar.
   
  MATH 508 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler
  Parabolik, hiperbolik ve eliptik kısmi diferensiyel denklemler, özdeğer problemleri, Green fonksiyonları, Harmonik fonksiyonların özellikleri, Potansiyel teorisi, Fourier serileri ve Fourier dönüşümleri
   
  MATH 552 Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması
  İki değişkenli kapula fonksiyonları: Tanım ve Özellikler, Frechet sınırları, Sklar teoremi, Bağımsızlık, Comonotonicity, Kapula aileleri, Birliktelik ölçütleri, İki değişkenli kapulaların parametrik ailesi, Çok değişkenli kapulalar, Piyasa verisinin tahmini ve ayarlanması
   
  MATH 553 Optimizasyon
  Lokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonları, Kuhn-Tucker optimizasyon şartları, karesel programlama, kısıtsız optimizasyon için arama metodlari, kısıtsız optimizasyon için gradient metodlar, kısıtlı optimizasyon. Kuhn_Tucker koşulları. Tek değişkenli optimizasyonda kullanılan yöntemler. Temel doğrusal programlama modeli ve simpleks çözüm yöntemi kavramları.
   
  STAT 503 Olasılık Teorisi
  Ölçü ve olasılık uzayları, Olasılık aksiyomları, Rasgele değişkenler, Dağılımlar ve dağılım fonksiyonları, Beklenen değerler, Bağımsızlık, Yakınsamalar, Karakteristik fonksiyonlar
   
  STAT 557 Zaman Serileri Analizi
  Otokovaryans ve otokorelasyon fonksiyonları, Trend, Mevsimsellik ve düzleştirme, Durağan süreçler, Öngörü, Spektral analiz
   
  STAT 563 İstatistiki Karar Teorisi
  Karar kuramının öğeleri, Risk, Karar kuramı kapsamında tahmin ve hipotez testleri, Bayes riski ve kararı, Optimal durdurma kuralları
   

   
      

Matematik,Uygulamalı Matematik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |