Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Gündelik hayatımızda karşılaştığımız iletişim süreçlerini ve bu süreçlerin önemli bir belirleyeni haline gelen medyayı anlamak, açıklamak ve gerektiğinde yönlendirebilmek, siyaset biliminden psikolojiye, farklı bilim dallarını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir.

  Günümüzde iletişim teknolojilerinin ve buna bağlı olarak gündelik hayat pratiklerimizin kazanmış olduğu değişme ivmesi iletişim alanında uzmanlaşmış, eleştirel, etik sorumlulukla kullanılacak bilgi ve becerilere sahip insan gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır.

  Bu kapsamda açılan yüksek lisans programının hedefleri;
  1.    Sosyal, siyasal, estetik alanlarda kendini özgürce ifade etmenin;  tüm iletişim biçimlerinde eleştirel düşünce ve etik sorumluluğun değerini bilen ve böyle davranan,
  2.    Alanın disiplinler-arası niteliğine uygun kuramsal donanıma; araştırma ve uygulamaya dönük olarak problem çözme yeteneklerine; bütün bunları alana kuramsal katkıya dönüştürebilecek çözümleme/düşünme biçimine sahip,
  3.    İletişim alanının alt alanlarında (radyo, televizyon, internet, gazetecilik, kamusal iletişim, film ve video, reklamcılık, halkla ilişkiler) yer alan yeni yaklaşımlara ve tartışmalara katkıda bulunabilen,
  4.    İletişimin farklı mecralarında üretilen mesajların üretim süreçleri kadar, yorumlanma süreçlerinin de bilgisine sahip, bu anlamda “medya okuryazarı olma" gibi bir yurttaş sorumluluğuyla öğrendiklerini topluma hizmete dönüştürebilecek,
  5.    İletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri ve bunların gündelik hayatımız üzerindeki dönüştürücü etkilerini yakından izleyen ve bu konularda pro-aktif olabilen,
  6.    Nitelikli ve sorumlu bir iletişim anlayışıyla, ilgili uluslararası ve yerel taleplere yanıt verebilecek özelliklerle donanmış mezunlar vermektir.

Medya ve i̇letişim çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |