Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  Finans Ekonomisi

  Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, iş hayatındaki finansal ve ekonomik sorunların çözümünde teorik bir altyapıya ve analitik yöntemlere gereksinim duyan profesyonellere yönelik tasarlanmıştır.

  Son dönemde finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve belirsizlikleri çoğaltarak “finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

  Şirket finansmanı, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar, finans teorisi, para teorisi,portföy yönetimi, bilanço yönetimi, türev araçlar ve finansal risk yönetimi, bankacılık ve aracı kurumlar ve finansal hesaplama teknikleri programda kapsanan bazı konulardır.

  Program, öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlayacak bir biçimde tasarlanmıştır. Örnek olaylar, yazılı ve sözlü sunumlar, teorik ve ampirik model çalışmaları, borsada sanal ticaret, önde gelen finans kurumlarıyla birebir ilişkiler ve staj olanakları eğitimin teorik ve uygulama boyutlarını pekiştirmektedir.

  Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı mezunları ulusal ve uluslararası finansal kurumlar ile büyük şirketlerde finans ve yatırım uzmanı olmak üzere önemli pozisyonlarda görev alabilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatılmaktadır.

  Finans Ekonomisi Yüksek Lisans programı, Amerika’da finans eğitiminde önemli başarılarıyla dikkati çeken Hofstra Üniversitesi Finans programında eğitim alma olanağını sunmaktadır. Finans Ekonomisi programı öğrencileri alacakları bir dönemlik ders ile hem finans piyasalarının merkezi New York’ta tecrübe kazanma fırsatı yakalayacak, hem de Hofstra Üniversitesi’nden sertifika almaya hak kazanacaklardır.

  DERS PROGRAMI


  1. Yıl Güz Dönemi

  BA 503                Sayısal Yöntemler    
  ECON 507           Finansal Piyasalar Teorisi ve Yapısı    
  ECON 527           Finans Ekonomisi    
   
  1. Yıl Bahar Dönemi

  ECON 514           Spekülatif Piyasalar    
  ECON 516           Kurumsal Risk Yönetimi    
  GSS 500              Seminer    
  ITF 501               Uluslararası Finansal Piyasalar    
   
  2. Yıl Güz Dönemi

  ECON 511           Ticari Bankalarda Fon Yönetimi    
  ECON 515           Sayısal Finansal Uygulamalar    
  ITF 507                inansal Yönetim    
   
  2. Yıl Bahar Dönemi (TEZSİZ (NON THESIS))

  ECON 597          Dönem Projesi    
  ELEC 001           Seçmeli Ders I                
  ELEC 002           Seçmeli Ders II                
  ELEC 003           Seçmeli Ders III                
   
  2. Yıl Bahar Dönemi (TEZLİ (THESIS))

  ECON 599           Tez    
   
  Seçmeli Dersler

  BA 560                     Finansal Muhasebe    
  ECON 517                Finansal Ekonometri    
  ECON 518                Portföy Teorisi    
  ECON 520                Uluslararası Makroekonomi    
  ECON 522                Türkiye Ekonomisi    
  ECON 525                 Yatırım Bankacılığı    
  ECON 529                 Yönetimde Makroekonomik Analiz    
  ITF 503                     İleri Finansal Yönetim    
  ITF 507                     Finansal Yönetim    
  ITF 510                     Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi    
   

  Ön Koşul Bilgileri ve Diğer Notlar

  * Dönem Projesine kaydolabilmek için GSS500 dersi alınmış olmalıdır.
  * Öğrenciler GSS501 dersine dört yarıyıl içinde herhangi bir yarıyılda kayıtlanabilir.
  * Finans Ekonomisi yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olup, tezli programı seçen öğrenciler, ilk üç yarıyılda yer alan dersleri başarıyla tamamladıktan sonra teze kayıtlanabilir.

  Finans Ekonomisi Yuksek Lisans Programı Ders İçerikleri

  BA 503 Sayısal Yontemler
  Derste ampirik arastırma ilkeleri, problem tanımlama, hipotez olusturma,
  arastırma tasarımı, veri toplama ve analiz etme, arastırma yontemleri bilgilerinin
  yonetim, ekonomi ve sosyal alanlardaki analizlere uygulanması uzerinde
  durulmaktadır.

  BA 560 Finansal Muhasebe
  Mali bilginin hazırlanmasına ve yorumlanmasına yoğun bir giristir. Muhasebe
  verileri ve onları olusturan ekonomik olayların arasındaki iliskinin uzerinde
  durarak, muhasebenin karar verici perspektifini benimser. Sınıf oturumları ders
  anlatımı ve ornek olay incelemesinin bir karısımıdır. Odevler kitap problemleri,
  mali tablo analizi ve ornek olayları icerir.

  ECON 507 Finansal Piyasalar Teorisi ve Yapısı
  Bu derste finansal piyasaların ekonomideki rolu, kurumsal yapısı, isleyisi, aracları
  ve bu aracların fiyat olusumları tartısılmaktadır. Ticari bankalar, yatırım
  bankaları, aracı kurumlar, menkul kıymet borsaları, tahvil ve bono piyasaları
  incelenmektedir. Finansal yatırım araclarının fiyatlarının belirlenmesinde
  kullanılan farklı teorik yaklasımlar tartısılmaktadır.

  ECON 511 Ticari Bankalarda Fon Yonetimi
  Bu ders, sirket finansmanında bankaların rolu ve banka kredilerinin kendine ozgu
  yapıları uzerine yoğunlasmaktadır. Banka kredilerinin hemen likiditeye
  donusturulememesi bankalar icin kredi risk analizi, kredi fiyatlandırması, faiz
  riski, kur riski ve risk yonetimi gibi cok onemli sorunlar yaratmaktadır. Ders bu
  konuları kapsamakta bankacılık sektorundeki son gelismeleri incelemektedir.

  ECON 514 Spekulatif Piyasalar
  Bu dersin amacı oğrenciye opsiyon, future ve diğer vadeli islemlerin genel
  ozelliklerini ve bunların fiyatlandırılmasını incelemektir. Ele alınacak konular;
  doviz, emtia, faiz, hazine enstrumanları, hisse senetleri ve hisse senedi
  endeksleri ve hazine enstrumanlarına iliskin future sozlesmelerinin ve
  opsiyonların değerlendirilmesi ve bunlara iliskin stratejilerdir.

  ECON 515 Sayısal Finansal Uygulamalar
  Ornek olay calısması aracılığıyla finansal cozum tekniklerinin cesitli ortamlara
  uygulanması.

  ECON 516 Kurumsal Risk Yonetimi
  Bu ders risk analizi yontemlerini ve risk olcum tekniklerini tanıtarak baslar. Bu
  yontemler finansal risk, cevresel riskler, guvenlik ve sağlık riskleri ve proje
  yonetiminde karsılasılacak riskler gibi cok cesitli riskler icin kullanılabilir. Dersin
  devamında finansal turevler ve kurumsal risk yonetimi uzerinde durulur. Vadeli
  islem sozlesmeleri (futures), opsiyonlar ve swapların fiyatlanması, bunları
  kullanarak gelistirilen korunma yontemleri genis olarak islenir. Ayrıca risk
  altındaki değerin (VaR) hesaplanmasının yontemleri detaylı olarak anlatılacaktır.

  ECON 517 Finansal Ekonometri
  Bu ders ileri ekonometrik modellerin finansal uygulamaları uzerine odaklanmıstır.
  Ders zaman serisi analizlerini, tam bağımlı ve sınırlı bağımlı değisken
  modellerinin uygulamalarını ve ozellikle ikili secim yontemlerinde ve panel
  datalarının sabit ve değisken modellerinde tahminleme ve sonuc cıkarma
  uygulamalarını icermektedir.

  ECON 518 Portfoy Teorisi
  Bu ders modern portfoy teorisinin gelisimini ve dayanaklarını detaylı bir sekilde
  inceler. Oğrenciler saptadıkları amaclara yonelik protfoy olusturmayı, portfoyun
  performansını değerlendirmeyi, ve turev araclarının portfoy yonetiminde nasıl
  kullanılacağını oğrenirler. Bireyler, kurumlar, bankalar, ve emeklilik fonlarının
  yatırım amacları doğrultusunda nasıl portfoyler olusturabileceklerini orneklerle
  incelerler.

  ECON 520 Uluslararası Makroekonomi
  Bu derste uluslararası odemeler, doviz kurları ve iktisat politikaları, acık ekonomi
  bağlamında tartısılmaktadır. Mevcut uluslararası parasal ve finansal sistemin
  temel ozellikleri ortaya konduktan sonra, acık ekonomilerde iktisat politikalarının
  analizi icin teorik bir cerceve cizilmektedir. Nominal ve reel doviz kurları
  belirleyen modeller uzerinde durulmaktadır. Makroiktisat politikaları acık bir
  ekonomi bağlamında incelenmektedir.

  ECON 522 Turkiye Ekonomisi
  Bu derste Turkiye ekonomisinin guncel sorunları, yapısal reformlar ve
  makroekonomik politikalar ana baslıklar altında tartısılacaktır. Bu tartısmaların
  ana eksenini, Turk finansal piyasalarındaki ve kurumlarındaki gelismeler ile
  yasanan son finansal krizler olusturacaktır.

  ECON 525 Yatırım Bankacılığı
  Bu derste yatırım bankalarının genel yapısı, ozellikleri, isleyisi incelenir. Detaylı
  olarak incelenecek konular arasında halka arzlar, blok satıslar, bono, tahvil veya
  diğer menkul kıymet arzları, sirket evlilikleri, sirket değerlemesi, sirketlerin
  yeniden yapılandırılması sayılabilir.

  ECON 527 Finans Ekonomisi
  Bu ders sirket yonetimi ile ilgili finansal kararlara mikroekonomik teorinin
  uygulamasına iliskindir. Arz talep analizi, tuketici talep teorisi, fiyat
  farklılastırması, tam rekabet, fiyat politikaları, belirsizlik halinde yonetim,
  asimetrik bilgi gibi konuları kapsamaktadır. Yoneticinin kurumunda karar verme
  yeteneğinin guclendirilmesinde mikroekonomiden faydalanma uzerine
  yoğunlasılacaktır.

  ECON 529 Yonetimde Makroekonomik Analiz
  Ders guncel makroekonomik konuların, tartısmaların, krizlerin ve cozum
  yollarının analizleri ile ilgili alt yapı kazandırmayı amaclar. Ulusların zenginliği,
  ekonomik buyume, uluslararası ticaretin etkileri ve devlet politikalarının etkileri,
  istihdam, uretim, fiyat, faiz, birikim, yatırım ve varlıkların uluslararası akısının
  belirlenmesi, enflasyon, ekonomik donguler ve kısa vadeli dalgalanmaları
  onleyecek politikalar, uluslararası para krizleri, dıs ekonomilerdeki dalgalanmalar
  ve bu konuların yonetimde karar verme uzerine etkileri derste incelenen
  konulardır.

  ECON 597 Donem Projesi
  Bu derste oğrenci, kendisine atanan bir oğretim uyesinin danısmanlığında ilgi
  duyduğu bir alanda hazırladığı calısmasını projeyi aldığı yarıyılın sonunda yazılı
  bir rapor halinde teslim eder.

  ECON 599 Tez
  Finans Ekonomisi yuksek lisans programı tezli ve tezsiz olup, tezli programı secen
  oğrenciler, ilk uc yarıyılda yer alan dersleri basarıyla tamamladıktan sonra teze
  kayıtlanabilir.

  ELEC 001 Secmeli Ders I
  ELEC 002 Secmeli Ders II
  ELEC 003 Secmeli Ders III

  GSS 500 Seminer
  Seminer dersi, danısman nezaretinde ilgili oğrencinin belirleyip danısmanının
  onayladığı en az bir konuda yapılır. Seminer calısması, secilen bir konuda,
  tercihen uygulama yapılmasını hedefleyen ve yapılan uygulamada varılan
  sonucların “Tez Yazım Kılavuzu”nda belirtilen bilimsel arastırma ve referans
  tekniklere uygun olarak hazırlandığı bir calısmadır.

  ITF 501 Uluslararası Finansal Piyasalar
  Derste finansal piyasaların kuresellesmesi; tarihsel bir acıdan Avrupa ve ABD
  bankacılığı; kuresel borc ve hisse senedi piyasalarının yapısı; Avrupa Para Birliği
  ve finansal piyasalar uzerindeki etkileri; yukselen finansal piyasalar; kuresel
  finansal sistemde duzenleme konuları uzerinde durulmaktadır.

  ITF 503 Đleri Finansal Yonetim
  Bu dersin iceriği; uzun donemli yatırım ve finansman kararlarının alınması ve
  kuresel finansman yonetim fonksiyonunun incelenmesidir. Bu derste islenen
  konular; firmaların risk ve enflasyon gibi kriterleri dikkate alarak yaptığı uzun
  donemli yatırım ve finansman kararları; opsiyonlar; firma değerlemesi;
  hissedarlara kar payı dağıtımı; yatırım bankacılığı ve finansal yapılanma; sirket
  birlesmeleri, borclanılarak satın alınan sirketler ve sirket tasfiyeleridir.

  ITF 507 Finansal Yonetim
  Derste firmalarda yatırım ve finansman ile ilgili kavramlar, analitik teknikler ve
  pratik uygulamalar uzerinde durulmaktadır. Derste islenen baslıca konular;
  değerlemenin temelleri, hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi, proje
  değerlemesi, firmaların değerlemesi, risk ve kazanc, sermaye maliyeti, finansal
  planlama ve ongoruleme ve vekalet teorisidir. Vaka calısmaları ve Turkiye'den
  ornekler kullanılmaktadır.

  ITF 510 Yatırım Analizi ve Portfoy Yonetimi
  Bu ders, oğrencilerin farklı menkul değerleri değerlendirmede kullanılan yatırım
  analizinin temellerini ve tekniklerini kavramalarını amaclamaktadır. Portfoy
  yonetimi politikaları ve teknikleri derste vurgulanan diğer konular arasındadır.

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |