Home > Yüksek Lisans Programları > Bilişim Teknolojileri > Narlıdere > Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   
  Program Tanıtımı

  Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programı ; işletim sistemlerinden veri analizine; ağ uygulamaları, veritabanı tasarımı ve yönetiminden yazılım mühendisliğine birçok modülü kapsamaktadır. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada ve ülkemizde bilişim alanında eğitim ve çalışmaların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgisayar teknolojileri kişisel, sosyal, sanatsal olarak hayatımızın her alanına girmektedir. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada bilişim sektöründe uzmanlaşmış personel ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmış Bilişim Teknolojileri programı katılımcılara gelişmekte olan bilişim teknolojileri alanında kapsamlı bilgi aktarımı sağlamaktadır.

  Bu program; eğitim aldıkları disiplin dışında, bilişim alanında kariyer sahibi olmak isteyen bireyleri ve Bilişim Teknolojilerinin belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen profesyonelleri hedef almaktadır. Programın temel amacı, başka alanlarda yetişmiş bu insanlara çalışmalarında gerekecek bilişim altyapısını sağlamaktır. Bu amaçla program gerekli teorik altyapıyı sağlayacak ve sanayinin beklentilerini karşılayacak düzeyde problem çözme yetisini kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Programdan mezun olan kişiler isterlerse bilişim alanında, alan uzmanlıkları ile alacakları yüksek lisans eğitimini birleştirerek çalışabileceklerdir.

   
  Ders Programı

  1. Yıl Güz Dönemi

  ELEC 001       Seçmeli Ders I                
  IS 501            Veri Tabanı Sistemleri
  IT 501            Bilgisayar ve Bilişimin Temelleri    
  IT 515            Yapısal Programlama (C)    
   
  1. Yıl Bahar Dönemi

  ELEC 002        Seçmeli Ders II                
  GSNS 595       Seminer    
  IT 502             WWW Uygulamaları    
  IT 516             Nesne Odaklı Programlama    
  SE 501            Yazılım Mühendisliği İlkeleri    
   
  2. Yıl Güz Dönemi
  ELEC 003        Seçmeli Ders III                
  ELEC 004        Seçmeli Ders IV                
  IS 519             Bilgisayar Ağları ve Güvenliği    
  IT 597             Dönem Projesi
   
  Seçmeli Dersler
  BA 592            Yönetim Bilgi Sistemleri    
  ISE 550           Veri Madenciliği    
  IT 550             İhtiyaç Analizi ve Planlaması    
  IT 551             Multimedya    
  IT 552             Unix Programlama    
  MATH 553       Optimizasyon    
  SE 550            Yapay Zeka    
  SE 551            Arayüz Tasarımı    
  STAT 505        Uygulamalı İstatistiksel Analiz    

  DERS LİSTESİ

  BA 592 Yönetim Bilgi Sistemleri (Syllabus)
  Bu dersin kapsamında incelenecek konular: Muhasebe, pazarlama ve stok kontrol sistemlerine entegre ve koordine toplam bir sistem olarak yaklaşılması, çifte raporlamanın önlenmesi, çakışmaların en aza indirilmesi ile veri toplama ve bilgisayar uygulamalarıdır.
   
  ELEC 001 Seçmeli Ders I (Syllabus)
   
  ELEC 002 Seçmeli Ders II (Syllabus)
   
  ELEC 003 Seçmeli Ders III (Syllabus)
   
  ELEC 004 Seçmeli Ders IV (Syllabus)
   
  GSNS 595 Seminer (Syllabus)
  Seminer                                   
   
  IS 501 Veri Tabanı Sistemleri (Syllabus)
  Bu ders kapsamında, veritabanı kavramı, tasarımı ve erişim yöntemleri tanıtılmaktadır. Veri tabanı temel ilkeler; Hiyerarşik, ilişkisel veri tabanı modelleri; Veri tabanı tasarımı. Sorgu optimizasyonu ve veri işlenmesi; SQL; Nesne tabanlı veri tabanı sitemleri; Veri ambarları; Güvenlik konuları dersin ana konuları arasındadır. Derste temel tanımların yanısıra veri tabanı sistem bileşenleri, bağıntı modeli anahtarlar, SQL diline giriş, sorgulama, süzme, kümeleme, veri tabanı tasarımı, normalizasyon, uygulama geliştirme konuları işlenir. SQL’in yüksek düzeyli dillerle kullanımı ve örnek uygulamalar yapılır.
   
  IS 519 Bilgisayar Ağları ve Güvenliği (Syllabus)
  Bilgisayarlar ve ağlar konularındaki gelişmeler internet kullanımını yaygınlaştırmıştır ve buna bağlı olarak bilgilerin ve verilerin korunması konusu büyük önem kazanmıştır. Bu derste giriş ve temel kavramların yanısıra risk değerlendirmesi, güvenlik politikası, tehditlerin sınıflandırılması, Bilgisayar güvenliği: parolalar, erişim izinleri. Şifreleme teknikleri: geleneksel yöntemler, açık anahtar yöntemleri, asıllama, sayısal imza, protokoller, şifreleme yazılımları. Ağ güvenliği: TCP/IP protokol ve hizmetlerinde güvenlik, yangın duvarları, kukla sunucular, sanal özel ağlar. Saldırı belirleme: belirleme ve tepki, yaklaşımlar ve yazılımlar konuları işlenir.
   
  ISE 550 Veri Madenciliği (Syllabus)
  Bu derste veri madenciliğindeki temel kavramlara giriş; veri madenciliğinin uygulamaları; tekniklerin ve modellerin incelemesi; makina öğrenmesinin potansiyel güçlükleri; metin veri madenciliği; metin sınıflandırması; naïve Bayes; EM algoritması; optimizasyon; gösterim; genetik algoritmalar; veri genişletme; Markov zinciri Monte Carlo teknikleri; web bilgi madenciliği tekniklerine giriş; web temelleri ve HTTP; web ‘de bulunan veri kaynakları; kişiselleştirme; log, cookie ve formlar ile çalışma; kullanıcı kimliğinin tanınması; yol analizi; E-Metrik; web madenciliği yazılımının kullanılması konuları üzerinde durulmaktadır.
   
  IT 501 Bilgisayar ve Bilişimin Temelleri (Syllabus)
  Bu derste bilgisayar sistemlerinin bileşenleri: donanım ve yazılım; bilişim sistemlerinin esasları; bilgisayar mantığına giriş; problem çözümü ve algoritmanın temel ilkeleri; temel veritabanı yönetimi kavramları ve uygulama ortamları konuları işlenir. Ayrıca bu kavramların çeşitli yazılım araçları ile uygulanması işlenir ve ilgili konularda yönlendirilmiş okumalar ve alıştırmalar verilir.
   
  IT 502 WWW Uygulamaları (Syllabus)
  Internet’in hızlı gelişimi beraberinde bazı yeni teknikler ve hizmetleri getirmiştir. Bu bağlamda, WEB hizmetleri giderek önem kazanmaktadır. Bu ders WEB uygulama hizmetlerinin öğretilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Dersin içerikleri arasında internet ve uygulamalarına giriş, HTML ve FrontPage giriş; Web hizmet vericileri (IIS, Apache), orta düzey HTML, Javascript,  PHP, MySQL. Dönem projeleri yer alır.
   
  IT 515 Yapısal Programlama (C) (Syllabus)
  Günümüz bilgisayar programlama dilleri arasında yapısal diller önemli bir yer tutmaktadır. Yapısal dil kavramı ve bu dillerle programlama tekniklerinin bilgi teknolojileri alanında eğitim görenlere verilmesi gerekmektedir. Dersin konuları arasında programlamaya giriş; algoritma ve algoritma akış diyagramı, yapısal programlama kavramları: sıra, seçim, yineleme, soyutlama, yukarıdan aşağıya tasarım; programlama aşamaları; derlenen, yorumlanan diller; değişkenler ve veri tipleri, operatörler; akış denetimi, seçim, yineleme, dallanma komutları; bileşke veri tipleri, diziler, karakter katarları; fonksiyonlar, parametre aktarımı, arşiv fonksiyonları, tanım bölgesi; işaretçiler: bellek yönetimi, dizi işaretçi ilişkisi; önişlemci, başlık dosyaları; dosya işlemleri yer alır.
   
  IT 516 Nesne Odaklı Programlama (Syllabus)
  Nesneye dayalı tasarım, modelleme ve geliştirme tekniklerinin bilgi teknolojileri alanında eğitim görenlere verilmesi gerekmektedir. Dersin konuları arasında Programlama yöntemlerinin karşılaştırılması. Sınıflar: veriler, yöntemler, erişimin denetlenmesi, kurucu ve yokedici yöntemler. Operatörlere yeni işlevlerin yüklenmesi.Kalıtım: tekrar kullanılabilirlik, sınıf türetme, çoklu kalıtım. Çok şekillilik: sanal fonksiyonlar. Sıradışı durumlar. Şablonlar: fonksiyon şablonları, sınıf şablonları, taşıyıcılar yer alır.
   
  IT 550 İhtiyaç Analizi ve Planlaması (Syllabus)
  Bu ders işlevsel ve işlevsel olmayan ihtiyaçların tanımlanması, ortaya çıkarılması, modellenmesi, çözümlenmesi, belirtimi, yönetimi ve evrimi konularını içerir. Donanım, yazılım ve örgütlenme arasındaki ödünleşim ve etkileşimler, gereksinimlerden tasarıma geçiş gibi kritik konular işlenir.
   
  IT 551 Multimedya (Syllabus)
  Günümüzde çoğul ortam sistemleri giderek yaygınlaşmaktadır. Ses, görüntü, video, animasyon, sanal gerçeklik ve benzeri uygulamalar günlük hayatımıza girmiştir. Bu derste Çoğul ortam sistemlerine giriş. Sayısal formatlar, ses, görüntü ve video formatları, JPEG, GIF, PNG, TIFF, MPEG, MP3; Tümleştirme, sıkıştırma/açma, işleme ve İletim; Çoğul ortam yazarlık sistemleri; Bilgisayarla grafik konuları işlenir.
   
  IT 552 Unix Programlama (Syllabus)
  Bu ders UNIX komut dillerinde program geliştirmeye odaklanır. C shell, Korn shell ve Perl
  komut dillerinde programlama tekniklerine özellikle önem verilecektir. Bu komut dilleri ve
  diğer benzeri yardımcı UNIX programları detaylı olarak incelenecektir. Konu başlıkları şunları
  içermektedir: örtuşmeler, çevre değişkenleri, interaktif ve dosya girdi/çıktı, veri tabanı
  ulaşımı, temel karar verme ve döngü metodları, hata önleme ve ayıklama teknikleri.
  Öğrenciler derste öğrendikleri ile komut dosyalarını tasarımlama, geliştirme, ve hata
  ayıklama yöntemleri ile daha hızlı ve verimli bir şekilde çözüm geliştirebileceklerdir.
   
  IT 597 Dönem Projesi (Syllabus)
  İzmir Ekonomi Universitesi Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programı tezsiz bir programdır. Öğrencilerin mezuniyet için bir dönem projesi yapmaları zorunludur. Dönem projesi için her öğrenci bir danışman ile çalışır.
   
  MATH 553 Optimizasyon (Syllabus)
  Lokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonları, Kuhn-Tucker optimizasyon şartları, karesel programlama, kısıtsız optimizasyon için arama metodlari, kısıtsız optimizasyon için gradient metodlar, kısıtlı optimizasyon. Kuhn_Tucker koşulları. Tek değişkenli optimizasyonda kullanılan yöntemler. Temel doğrusal programlama modeli ve simpleks çözüm yöntemi kavramları.
   
  SE 501 Yazılım Mühendisliği İlkeleri (Syllabus)
  Mühendisçe bir yazılım geliştirmek için gerekli olan yöntem ve sistematiğin öğretilmesi için tasarlanmış bir derstir. Ders içeriği yazılım mühendisliği kavramı, iyi yazılım; Yazılım özelikleri: gereksinimlerinin tanımlanması, modelleme, gereksinim özelikleri, öntasarım. Yazılım tasarımı: Tasarım süreci, tasarım stratejisi, tasarım kalitesi. Yazılımın sağlaması ve geçerliliği. Sınama aşaması. Bakım ve destek sorunları. Yazılım projesinin yönetimi konularını kapsar.
   
  SE 550 Yapay Zeka (Syllabus)
  Derste işlenecek konular arasında temel ilkeler, yapay zeka araçlarına giriş, bilgi gösterimi yöntemleri ve teknikleri, sorun çözme yöntemleri yer alır. Ayrıca Uzman sistemlerde temel kavramlar: Neden sonuç makinası, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolu, otomatik akıl yürütme, belirsizlik temsili, pratik sorun çözme. Uzman sistemlerin uygulanması ve teorisinin gelişimi: bilinen uzman sistem örnekleri, uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri konuları işlenecek ve problemlerin çözümüne ulaşırken uzman sistem araçlarından nasıl yararlanıldığı gösterilecektir.
   
  SE 551 Arayüz Tasarımı (Syllabus)
  Bu dersin temel konuları bilgisayar ve bilgisayar tabanlı sistemler ile kullanıcılarının iletişim ve iletişim arayüzlerinin tasarımı için gereken temel kuram, prensip ve uygulama yöntemleridir. Değişik modeller aracılığıyla kullanıcı ve sistem iletişiminin tasarımı ve uygulaması laboratuar çalışmalarıyla sağlanır. Kullanıcının, kullanıcı algılamasının (kültürel ve düşünsel) ve sistem fonksiyonlarının analizi ve modellenmesi ve bunların verimli olarak uygulamaya konması ağırlıklı olarak işlenir.
   
  STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz (Syllabus)
  İstatistiksel analizin gerekliliği, Populasyon ve örneklem, Örnekleme yöntemleri, Değişkenlerin sınıflandırılması, Verinin betimlenmesi, Örneklem dağılımları, Populasyon ortalaması ve varyansının tahmini, Güven aralıkları, Populasyon ortalaması ve varyansının testi, Korelasyon ve regresyon analizi


Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |