Home > Yüksek Lisans Programları > Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri > Narlıdere > Bilgisayar Oyunları ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Bilgisayar Oyunları ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Oyunları ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  BİLGİSAYAR OYUNLARI VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Program Tanıtımı

  Hızla gelişen teknoloji ile tüm dünyada ve ülkemizde mühendislik eğitimi ve disiplinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgisayar teknolojileri kişisel, sosyal, sanatsal olarak hayatımızın her alanına girmektedir. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada bilişim sektöründe spesifik alanlarda uzmanlaşmış personel açığı hızla artmaktadır. Bu programın amacı, Türkiye'de bilgisayar oyunları sektörüne uzmanlaşmış kaliteli kişilerin yetiştirilmesidir. İEÜ Bilgisayar oyunları ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliğini tamamlamış öğrencilere olmak üzere, yazılım geliştirme sürecini etkileşimli grafiksel ortamlarda yaratıcı ve etkin bir şekilde birleştirebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim sırasında görsel ve yazılım tasarımı, analiz, komünikasyon ve bilişim sistemleri, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerin, Türkiye bilgisayar oyunları sektöründe geliştirici ve yönetici kadrolarda yeralarak, bu sektörün geliştirilmesi hedeflenmektedir.
   
  Yüksek lisans ögrenci adayı Yazılım, Bilgisayar, Endüstri veya Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden birinden mezun değilse , Bilimsel Hazirlik sınıfina kaydolmak zorundadır.


  1. Yıl Güz Dönemi (BİLİMSEL HAZIRLIK / FOUNDATION REQUIREMENTS)
  Introduction to Programming I / Programlamaya Giriş I
  Object Oriented Programming / Nesneye Yönelik Programlama
  Data Structures and Algorithms / Veri Yapıları ve Algoritmalar
  Software Project Management / Yazılım Proje Yönetimi
      
  1. Yıl Bahar Dönemi (BİLİMSEL HAZIRLIK / FOUNDATION REQUIREMENTS)
  Introduction to Programming II / Programlamaya Giriş II
  Computing Theory / Hesaplama Kuramı
  Principles of Software Engineering / Yazılım Mühendisliğinin Temelleri
  Computer Networks & Communication/ Bilgisayar Ağları ve Iletişimi

  Ders Programı
   
  1. Yıl Güz Dönemi (Birinci Dönem)
  MSE 501           Örgütsel Süreç     
  MSE 503           Mühendislik Olasılık ve İstatistiği     
  MSE 505           Üretimde Sistem Optimizasyonu ve Analizi     
   
  1. Yıl Bahar Dönemi (İkinci Dönem)
  MSE 502           Yöneticiler ve Girişimciler için Muhasebe     
  MSE 504           Teknoloji Tabanlı Firmalar için Pazarlama Yönetimi     
  MSE 506           İmalat Sistemleri Analizi     
   
  2. Yıl Güz Dönemi (Üçüncü Dönem)
  ELEC 001           Seçmeli Ders I                 
  MSE 507             Finans Teorisi     
  MSE 509             Mühendislik Risk-Fayda Analizi     
  MSE 591             Üretim Semineri     
   
  2. Yıl Bahar Dönemi (Dördüncü Dönem)
  ELEC 002           Seçmeli Ders II                 
  ELEC 003           Seçmeli Ders III                 
  MSE 508             Örgütsel Liderlik ve Değişim     
  MSE 592             Yönetim Semineri     
  MSE 597             Dönem Projesi     

  Seçmeli Dersler
  MSE 550           Yönetim Kararları için Ekonomik Analiz     
  MSE 551           Örgüt İçinde Güç ve Güç Kullanımı     
  MSE 552           Yönetim Muhasebesi ve Kontrol     
  MSE 553           Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi     
  MSE 554           Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik     
  MSE 555           Teknoloji Tabanlı Firmalar için Stratejik Yönetim     
  MSE 556           Küresel Strateji ve Örgüt     
  MSE 557           Operasyon Stratejisi     
  MSE 558           Temel İşletme Hukuku     
  MSE 570           Materyal Seçimi, Tasarımı ve Ekonomisi     
  MSE 571           Ürün Tasarımı     
  MSE 572           Sistem Dinamikleri Uygulaması     
  MSE 573           Endüstriyel Bilişim Sistemleri     
  MSE 574           Üretim Sistemi ve Tedarik Zinciri Tasarımı     
  MSE 575           Üretim Sistemleri Kontrolü     
  MSE 576           Veri-İletişim Ağları     
  MSE 577           Bilgisayar Sistemleri Mimarisi     
  MSE 578           Otomasyon Ekipmanlarının Analiz, Tasarım ve Kontrolü      
  MSE 579           Yalın/Altı-Sigma Süreçleri     
  MSE 580           Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı     
   
  Ön Koşul Bilgileri ve Diğer Notlar
  Programda zorunlu derslere ek olarak üç seçmeli ders alınır. Bu derslerin ikisi mühendislik, biri yönetim alanındadır. Üçüncü dönem alinan secmeli ders muhendislik alanindadir. Dördüncü dönemde alinan secmeli derslerin biri yönetim, diğeri ise mühendislik alanindadir.


  DERS İÇERİKLERİ

  CA 562 Bilgisayar Oyunları Tasarımı I
  Bu derste, oyun tasarımında kullanılan nesneye dayalı mimari ve yazılım tasarım şekilleri derinlemesine işlenecektir. Öğrenciler, bir oyun motoru çerçevesinde, değişik oyunlar tasarlayıp uygulayacaklardır. Ayrıca, animasyon teknikleri, fiziksel simulasyon, kullanıcı kontrolleri, grafik metodlar, ve akıllı davranışlar gibi konular da kapsanacaktır.
   
  CA 563 Bilgisayar Oyunları Tasarımı II
  CA562'de tasarlanan oyunun, popüler ve/veya ticari oyun motorları ile gerçeklenmesini içerir.
   
  CGT 511 Oyun Geliştirme
  Bu ders tasarım, programlama ve yapay zeka öğretilerini sentezleyerek bilgisayar oyunlarının kurulmasında gerekli olan temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.
   
  CGT 551 Bilgisayar Oyunlarına Giriş
  Bu ders, bilgisayar oyunları geliştirmek için yararlı değişik bilgisayar teknolojilerinin işlenmesini kapsar. Özellikle, gerçek-zaman performansı, ve Multi-Pass teknikleri, Decimation senaryoları, Switching Representations, Progressive senaryolar, vs., gibi konulara değinilecektir. Ayrıca, başka derslerde kapsanmamış, örneğin, spatial veri yapıları gibi temel bilgisayar algoritmaları ve uygulama konuları işlenecektir.
   
  CGT 571 Konsollarda Oyun Programlanması
  Bu derste öğrenciler, üç boyutlu programlama, matris transformasyonları, konsol makinaları ve yazılım kütüphaneleri ile ilgili derin bir eğitimden sonra görsel olarak daha etkin oyun geliştirmeyi öğreneceklerdir.
   
  CGT 573 PC ve Xbox’da Oyun Programlama

  Bu ders, öğrencilerin iki ve üç boyutlu grafiksel görüntülerini ses ve hareket efektleri ile birleştirerek PC ve Xbox ortamlarında oyun sistemlerinin kurulmasını öğretmeyi amaçlamaktadır.
   
  CGT 595 Seminer
  Seminerlerde, bilgisayar oyunları ve teknolojilerinin kullanımı ile ilgili sosyal, profesyonel ve etik konu ve sorunlar işlenecektir. Konu başlıklarından bazıları, yazılımda etik kurallar, bilgisayar güvenlik ve güvenilirliği, anayasal konular, telif hakları, bilgisayar suçları, sosyal etkiler, gelişen teknolojiler ve felsefik konulardır. Amaç, önceki derslerde öğrenilenlerin gerçek hayat örnekleri kullanılarak, analiz ve tartışmalarla entegre edilebilmesidir.
   
  CGT 598 Tez Araştırması
  Bu ders kapsamında öğrencilerin yüksek lisans tez konularını belirleyerek ve ön hazırlıklarına başlamaları planlanmaktadır.
   
  CGT 599 Yüksek Lisans Tezi
  Yüksek lisans tezinin yazılmasını ve savunmasını öngören bir derstir.
   
  MATH 531 Bilgisayar Oyunları için Matematik I

  Bu ders içeriğindeki matematik konuları, özel olarak oyun teorisi ve oyun
  tasarımı üzerine çalışmak için gerekli olan matematiksel teorileri
  kapsamaktadır.
   
  MATH 532 Bilgisayar Oyunları için Matematik II
  Oyunlarda kullanılan düzlemde hareket, kuvvet ve denge gibi temel mekanik
  fizik konuları işlenecektir.
   
  SE 521 Bilgisayar Oyunları için Yapay Zeka I
  Yapay zeka devrelerinin temelleri öğrencilere tanıtılacaktır. Bu derste tanıtılan devreler daha sonra gerçek hayattaki problemlere uygulanacaktır. Proje olarak öğretilen devreler ile güncel hayattaki donanım ve yazılım alternatifleri kıyaslanacaktır. Problemlerin çözümüne ulaşırken uzman sistem araçlarından nasıl yararlanıldığı gösterilecektir.
   
  SE 522 Bilgisayar Oyunları için Yapay Zeka II
  SE 521 dersindeki yapay zeka konuları, oyun projeleri ile oyunlara adapte edilecektir.
   
  SE 541 Oyun Programlama I
  Ders, oyun programlamak ve oyun geliştirmek amacıyla oyun uygulamalarını kapsamaktadır. Ders içeriğinde, oyun programlama, oyun motoru oluşturma, oyun grafikleri üzerine çalışma, interaktif oyun programlama, oyun animasyonları oluşturma yer almaktadır.
   
  SE 542 Oyun Programlama II
  Güncel grafik kartları ve 3B kütüphanelerindeki programlanabilir grafik pipeline ile çeşitli grafik teknikleri gösterilecektir. Bunlar arasında, ışıklandırma ve parçacık efektleri gibi konular vardır. Bu konular vektör ve pixel shader programcıkları kullanılarak geliştirilecektir.
   

Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |