Información

İstanbul Üniversitesi Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

1: Rektörlük
2: Hukuk Fakültesi
3:İktisat Fakültesi
4: Siyasal Bilgiler Fakültesi
5: Personel Yemekhanesi
6: Öğrenci Yemekhanesi
7:Gözlemevi,Astronomi ve Uzay Bilimleri Böl.
8: Profesörler Evi
9: Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. Enst.
10: Açık Spor Tesisi
11: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
12:İktisat F. Ek Birimleri
13: Adalet Yüksek Okulu, Fen Bilimleri Enst.
14:Sosyal Bilimler MYO
15:Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enst.
16: Coğrafya Bölümü
17: Yabancı Diller Bölümü
18: İletişim F.
19: Eczacılık F.
20: Nadir Eserler Kütüphanesi
21: Sosyal Bilimler E.
22: Mediko-Sosyal
23: Botanik Anabilim Dalı
24: Üniversite Misafirhanesi
25: Eğitim Bilimleri Bölümü
26: Merkez Kütüphane
27:İktisat F. Ek Birimleri
28: Biyoloji Bölümü
29: Öğrenci Kültür Merkezi
30: Vezneciler Kız Yurdu
31: Edebiyat Fakültesi
32: Fen Fakültesi
33: Su Ürünleri Fakültesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 
Gücünü gençlerden alan İstanbul Üniversitesi, varoldukça Cumhuriyet ilkelerini ve değerlerini temsil edecektir. İstanbul Üniversitesi, halkın verdiği misyonla, Atatürk ilke ve devrimlerinin her dönemde ve her koşulda yılmaz koruyucusu olacaktır.

İstanbul Üniversitesi'nde, şu anda 5000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı, öğrencilerimizin en nitelikli biçimde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Yaşadığımız bilgi çağında, özel sektörün gereksinimi olan en önemli olgu, yetişmiş beyin gücüdür. İstanbul Üniversitesi ve sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilere derslerle aktarılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz kuramsal bilginin yanı sıra uygulama aşamasını da öğretim üyelerimizden doğrudan görmektedir.


Öğrencilerimiz karşılaştıkları sorunları öğretim üyelerimizle rahatlıkla çözebilmektedir. İstanbul Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, öğretim üyeleri ve öğrencilerin arasında kurulan sıcak iletişim sayesinde karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıdır.

 
Üniversitemiz bünyesinde; 17 fakülte, 6 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 5 bölüm, 16 enstitü, 24 uygulama ve araştırma merkezi ve 100 laboratuvar bulunuyor. Birimlerimizde yer alan anabilim dalları, eğitimde uzmanlaşmaya son derece elverişli bir zemin oluşturuyor. Ayrıca, gerek mesleki alanlarda gerekse kişisel ilgi alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz ve sosyal faaliyet birimlerimiz, öğrencilerimizin hayata son derece zengin bir perspektifle hazırlanmasına etkin katkı sağlıyor.

 
Üniversitemiz, öğrencilerine bölümler arası yatay ve dikey geçiş imkanı sunan bir eğitim kurumudur. Yatay geçişle, öğrencilerimiz eğitimlerini bir başka bölümde sürdürebilmekte, dikey geçişle aynı branşın lisans eğitimine devam edebilmektedir. Ayrıca 2001 yılında başlattığımız çift ana dal ve yan dal uygulamasıyla öğrencilerimize, üniversiteye giriş puanına bakılmaksızın, istediği ve başarılı olabileceğini düşündüğü programlardan diploma alabilme imkanı da sunulmuştur.

 
Tezsiz lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitim programları da bulunan üniversitemiz, ülkemizde Adli Tıp alanında yüksek lisans ve doktora programları yürüten tek üniversitedir .

Eğitim teklifi

Sayfa 1 - 7

Sayfa 1 - 7

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |