Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları

  • PROGRAMIN ADI  
           KLASİK ARKEOLOJİ BİLİM DALI / ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI  
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       
        YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   
  Bilim Dalı Başkanı           :   Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
              ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. ARKEOLOJİK BELGELER IŞIĞINDA ANTİK ÇAĞDA SOSYAL YAŞAM
   
  Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında günlük yaşamın çeşitli yönleri, örneğin beslenme, eğitim, kadın, dokuma, giyim, aydınlatma, meslekler, spor gibi konular ele alınır. Konular antik kaynakların ve arkeolojik eserlerdeki betimlerin ışığı altında incelenir.
   
   1. YUNAN HEYKELCİLİĞİ
   
  Yunan Heykelciliği'nde üslûplar ve ekoller, Yunan Heykelciliği'nin sorunları irdelenir.
   
   1. YUNAN SANATINDA İKONOGRAFYALAR
  Yunan sanat eserlerinde bazı mitolojik figürler, sahneler veya öğeler seçilerek, ikonografik özellikleri belirlenir. Bu özelliklerin kronolojik gelişim veya değişimi izlenir. Zamana ve yere bağlı farklılıklar ve yoğunlaşmalar, bölgeler veya kültürler arası etkileşimler saptanmaya çalışılır.
   
   1. ARKAİK VE KLASİK DEVİRLERDE MADEN İŞLEME SANATI
   
  Maden işçiliğinin tarihi ve madenin çıkarılışından kullanım aşamasına dek geçirdiği işlemler ve bu süreç içerisinde yararlanılan teknikler arkaik ve klasik çağ bağlamında ele alınır. Sözkonusu tekniklerin ve işçilikle ilgili ayrıntıların daha iyi anlaşılması için müzeler gezilerek, maden eserler incelenir.
   1. ANTİK ÇAĞ ANADOLU KENTLERİ
   
  Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının Anadolu�da kurduğu kentler dersin konusunu oluşturur. Kentin kuruluşunda ve gelişiminde rol oynayan etkenler, kentin öğeleri ve gelişim çizgisi, çeşitli kent örnekleri üzerinde ve şehircilik açısından ele alınır.
   
   1. YUNAN HEYKELTIRAŞLARI
   
  Yunan Heykeltıraşlarının eserleri ve üslûpları incelenir.
   
   
   1. ROMA SANATINDA İKONOGRAFYALAR
  Roma sanat eserlerinde mitoloji, kült veya tarih ile ilgili bazı figürler, sahneler veya öğeler seçilerek, ikonografik özellikleri belirlenir. Bu özelliklerin kronolojik gelişim veya değişimi izlenir. Zamana ve yere bağlı farklılıklar ve yoğunlaşmalar, bölgeler veya kültürler arası etkileşimler saptanmaya çalışılır.
   1. HELLENİSTİK VE ROMA DEVİRLERİNDE MADEN İŞLEME SANATI
  Aynı konu, Hellenistik ve Roma devirleri kapsamında ele alınır.
   
   1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
   
   
  Klasik Arkeolojide, özellikle yüksek lisans öğrencilerinin seminer ve tez çalışmalarında yararlanacakları bilimsel araştırma teknikleri üzerinde durulur: Kaynak toplama, kaynakça ve dipnot yazımı, okuma ve not alma, konunun sınırlanması, planlanması ve yazımı gibi.
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
            
  1982 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları, lisans programından genel arkeoloji formasyonu alarak mezun olan öğrencinin Klasik Arkeoloji bilim dalında uzmanlaşmasını amaçlar. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında özellikle Anadolu arkeolojisi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu bağlamda, öğrencinin Yunan Roma kültürlerinin günümüze bırakmış olduğu mimarlık, heykeltraşlık, keramik vb. alanlarında bilgilenmesi ve araştırma yapması sağlanmaktadır
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Mezuniyet sonrasında üniversiteler , araştırma ensitüleri, müzeler, tarih/kültür/sanat vakıfları ve çeşitli medya kurumlarında çalışma olanağı mevcuttur.Arkeoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |