Antropolji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Antropolji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
             
              ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI
   
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       
        YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
             
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Taylan Akkayan
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
  ANROPOLOJİ BÖLÜMÜ   / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Taylan Akkayan
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
   1. Osmanlıca Antropolojik   Genel   Metinler
  Dersin Amacı : Kültürün temel ögelerinden olan yazı ve yazılı anlatım sistemlerinin önemini anlatmak için planlanmıştır. Osmanlıca kaynakları kullanabilme yetisini geliştirmek için teorik ve uygulamalı çalşmalar yapılmaktadır.
   
  Dersin İçeriği
  • Osmanlıca okuma ve yazma bilgisi
  • Genel antropolojik metinlere ait bibliyografya
  • Kaynak kullanımı  
   
   1. Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri
  Dersin Amacı : Antropolojik araştırmaları yöntem açısından eleştirerek, sonuçlara yansıyan olumlu ve olumsuz noktaları göstermek ve bu yolla araştırma kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir derstir. Uygulamalı yapılmaktadır.
   
  Dersin İçeriği
  • Seçilmiş araştırmalar üzerinde çalışılmakta
  • Araştımalarda yöntem açısından atılan adımlar üzerinde durulmakta
  • Saha çalışmalarında karşılaşılan güçlüklere dikkat çekilmektedir.
   
   1. Kentsel Yaşam ve Sorunlar
   
  Dersin Amacı :Kentsel   sosyal organizasyonun karmaşık problemleri ile kent öncesi kültür evrelerinin kente yansıyan sorunları üzerinde durulmaktadır. Sorunların kantitatif verilerle tartışıldığı bir derstir.
   
  Dersin İçeriği
  • Seçilmiş sorunlar ve nedenleri
  • Zaman içinde sorunlarda yaşanan değişmeler
  • Gelecekte yaşanması muhtemel sorunlar
   
   1. İletişim Antropolojisi
   
  Dersin Amacı :Kültürelizasyon sürecinin temelinde yer alan iletişimin ayrıntılı olarak ele alındığı bir derstir.
   
  Dersin İçeriği
  • Kültürelizasyon ve iletişimin birlikteliği
  • Değişen iletişim yolları ve yeni oluşan güç merkezleri
  • Gelecekte yaşanacak sorunlar
   
   1. Yüksek Lisans Tez Çalışması İçin Yöntem
   
  Dersin Amacı :Gerekli istatistik, yöntem ve bilgi teknolojisi ile ilgili birikimin, saptanan konu başlığı içinde, uygulayarak araştırmacının yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
   
    Dersin İçeriği
  • Temel istatistik bilgisini kullanma ve bu alanda uygulama
  • Temel   yöntem bilgisini kullanma ve bu alanda uygulama
  Temel bilgi kaynakları bilgisini kullanma ve bu alanda uygulama
   
   1. Öneri Geliştirme ve Sosyal Sorun Çözme
  Dersin Amacı :Kantitatif veri eşliğinde öneri geliştirme ve sosyal sorun çözme yetisini geliştirmek için planlanmış bir derstir.
   
    Dersin İçeriği
  • Seçilmiş sorunlar, oluşma nedenleri ve çözüm önerileri
  • Önerilen çözümler yanında farklı öneriler üretme
  Uygulanabilir ve sürdürülebilir önerilere ulaşma  

                7.  Kültür ve Cinsiyet

  Dersin Amacı :Cinsiyete dayalı rol ve bunun kültürel yapı içindeki işlevini konu alan bir derstir. Konu yaşamı kolaylaştıran ve gelişmeyi önleyen yönleriyle tartışılmaktadır.
   
    Dersin İçeriği
  • Kavram olarak rol ve cinsiyete dayalı roller
  • Cinsiyete dayalı rollerin sağladığı fırsatlar ve yarattığı engeller
  Cinsiyete dayalı rollerde değişme ve gelecek           
   
  •       PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
                Programın amacı,   akademik alanda ve iş dünyasında çalışacak donanım sahibi   uzman bireyler yetiştirmek .
  YÖK kurulmasıyla birlikte , Sosyal Bilimler Enstitüsünün kuruluşu ile beraber Antropoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programı oluşturulmuştur
   
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
              Araştırma ve Reklam   Şirketleri, Bankalar, Gazeteler, Danışmanlık Firmaları, Halkla İlişkiler Birimleri   vb.

Antropoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |