Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI

       ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
   

      * PROGRAMIN TÜRÜ        

        DOKTORA
   

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
            
              Bilim Dalı Başkanı         :  Prof. Dr. Şeyza Özil
              Anabilim Dalı Başkanı  :  Prof.Dr. Ayşe Dilek Erbora
   

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE

   
              BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİMDALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı  :   Prof.Dr. Ayşe Dilek Erbora
              Fakülte Dekanı                :   Prof. Dr. Korkut Tuna
   

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

     1. KÜLTÜR VE YAZIN ALANINDA BİLİMSELLİK

   
  Dilbilim, yazınbilim, çeviribilim gibi alanları göz önünde bulundurarak bilimsel bilginin niteliği ve somut çalışma biçimleri ele alınacaktır. Bu çerçevede bilimin ve bilimsel çalışma biçimlerinin tarihsel gelişimi ve toplumsal işlevleri üzerinde durulacaktır. Her bir bilim dalının kendi inceleme konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi bağlamında disiplinlerarası çalışmanın işlevi ve koşulları da derslerde tartışılacaktır. Özellikle Türkiye de bilimsel gelişme süreci ve bilimsel çalışma koşulları göz önünde tutularak işlevli bilimsel çalışmaların nasıl ortaya konabileceği örneklerle değerlendirilecektir. Bu bağlamda Bryan Meggee, Thomas Kuhn, Norbert Elias gibi kuramcı ve bilim felsefecilerinin çalışmaları okunacaktır.
   

     2. ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI SEMİNERİ 1

   
   Bu seminerde ele alınan konu, 68 kuşağı Alman yazarları ve onların romanlarıdır. Bu bağlamda derslerde, Uwe Timm in Morenga ve Der Schlangenbaum adlı romanları ile Sten Nadolny nin Selim oder die Gabe der Rede romanı ele alınmakta ve romanlar çeşitli perspektifleriyle ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bunlar haricinde yazarların şu romanlarını öğrenciler tarafından incelenmekte ve derste ödev olarak sunulmaktadır:
  Uwe Timm:      Heisser Sommer
  Kerbels Flucht
  Die Entdeckung der Currywurst
  Der Mann auf dem Hochrad
  Sten Nadoyny:Die Entdeckung der Langsamkeit
   

     3. KARŞILAŞTIRMALI YAZINBİLİM 1

   
   Bu seminerde çeşitli metinler temelinde karşılaştırmalı edebiyatbilim konusu ele alınacak ve karşılaştırmalı edebiyatbilimin ayırt edici özellikleri üzerinde durulacaktır. Karşılaştırmalı edebiyatbilim kuramlarından hareketle bir edebiyat metninin nasıl çözümlenebileceği üzerinde durulmaktadır. Seminerde kullanılacak kuramsal metinler şunlardır:
  - Angelika Corbineau-Hoffmann: Einführung in die Komparatistik
  - Thomas Bleicher: Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
  - Peter V. Zima: Komparatistik
  - Dionys Durisin: Vergleichende Literaturforschung
  - Thomas Bleicher: Elemente einer komparatistischen Imagologie
  - Hugo Dyserinck: Komparatistische Imagologie
  - Götz Pochat: Images in Kunst und Kunstkritik
   -Friederike Hetsch: Omagologie des Islams in der neueren und neuesten spanischen Literatur.
   

     4. DİLBİLİM AKIMLARI 1

   Bu derste yapısal ve işlevsel yöntemler ele alınmakta, bu yöntemlere göre metin türü çözümlemeleri yapılmakta, türler arasında kullanmalık ve bilimsel metinlere öncelik tanınmaktadır. Ayrıca, aynı türde metinler Türkçe açısından da incelenmekte ve her iki dil arasındaki ortak ve farklı yönlerin ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır.
   
   
   

     5. ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI SEMİNERİ 2

   
   Bu seminerde ele alınan konu, 68 kuşağı Alman yazarları ve onların romanlarıdır. Bu bağlamda derslerde, Uwe Timm in Morenga ve Der Schlangenbaum adlı romanları ile Sten Nadolny nin Selim oder die Gabe der Rede romanı ele alınmakta ve romanlar çeşitli perspektifleriyle ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bunlar haricinde yazarların şu romanlarını öğrenciler tarafından incelenmekte ve derste ödev olarak sunulmaktadır:
  Uwe Timm:      Heisser Sommer
  Kerbels Flucht
  Die Entdeckung der Currywurst
  Der Mann auf dem Hochrad
  Sten Nadoyny:Die Entdeckung der Langsamkeit
   

     6. KARŞILAŞTIRMALI YAZINBİLİM 2

   
  Bu seminerde, yine güz yarıyılında tartışılan metinler temelinde farklı karşılaştırmalı edebiyat örnekleri çözümlenecek ve yorumlanacaktır. Öznenin yabancılık deneyimi yaşamasını konu edinen edebiyat metinleri incelenecektir. Seminerde kullanılacak metinler şunlardır:
  - B. Frischmuth: Das Verschwinden des Schattens in der Sonne
  - S. Nadolny: Selim oder Die Gabe der Rede
  - M. Mosebach: Die Türkin
  - M. Biller: Esra
  - Christoph Peters: Das Tuch der Nacht
   

     7. DİLBİLİM AKIMLARI

   
  Bu derste yapısal ve işlevsel yöntemler ele alınmakta, bu yöntemlere göre metin türü çözümlemeleri yapılmakta, türler arasında kullanmalık ve bilimsel metinlere öncelik tanınmaktadır. Ayrıca, aynı türde metinler Türkçe açısından da incelenmekte ve her iki dil arasındaki ortak ve farklı yönlerin ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır.
   
   

      *       PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

   
  Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının amacı, lisans eğitiminin ardından programa kayıt olan öğrencilere dilbilim, edebiyatbilim vb. gibi uzmanlık alanlarında lisansüstü düzeyde yetkinlik kazandırmaya çalışmaktır. Programa farklı bir lisans alanından kayıt olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmakta ve öğrencilerin lisansüstü düzeyde eğitime geçmeden önce gerekli meslek bilgilerini edinmesi amaçlanmaktadır.
   
  1940 lardan başlayarak doktora programını sürdüren Alman Dili ve Edebiyatı, 80 lerden sonra üniversitelerin eğitim sisteminde gerçekleştirilen yapısal değişikliklerin ardından hem yüksek lisans hem de doktora programıyla lisansüstü eğitimini günümüze kadar sürdürmüştür. Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Çukurova ve Marmara Üniversiteleri gibi üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde görev yapan birçok öğretim üyesi lisansüstü eğitimini İ.Ü Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın lisansüstü programlarında tamamlamıştır. Bilim Dalımızda halen 3 profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı doçent görev yapmakta ve lisansüstü eğitim programında ders vermeyi sürmektedir
             

      * MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI

   
  Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler, aldıkları filoloji eğitiminin yanı sıra yaptıkları karşılaştırmalı ve disiplinlerarası çalışmalar sayesinde yayıncılıktan medyaya, özellikle Almanya ile ilişkili özel eğitim kurumlarından özel şirketlere kadar çeşitli pozisyonlarda çalışma olanağı bulabilmekte, Avrupa kültürünü ve Alman dilini yakından tanıyan nitelikli elemanlar olarak görülmektedir. Avrupa Birliği ne aday ülke olan Türkiye açısından iki dile ve iki kültüre egemen olarak yetişen Alman Dili ve Edebiyatı mezunları bu alanda da önemli bir işlev üstleneceklerdir
              
             

Almanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |