Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
    ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
        YÜKSEK LİSANS  
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
  Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT
  Bilim Dalı Başkanı            :    Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 
         DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT
              Fakülte Dekanı               :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. SEMİNER
  İlmi usullerle yazılması gereken bir makale veya eserde göz önünde tutulması gereken konular ele alınıp işlenmektedir.
   1. YÜKSEK GRAMER
  Arapça grameriyle ilgili metinler, Arapça gramerlerden seçilerek okutulmaktadır. Böylelikle ele alınan metinler ve bunlarda işlenen problemler, bu konuda yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere tanıtılmaktadır.
   1. ARAPÇA KLASİK METİNLER
  Genel biyografik eserler arasında önemli bir yer tutan ve bu türün ilk örneği sayılabilecek İbn Hallikan (ö. 1182) Vefeyât el- a'yan (önemli kişilerin biyografileri) adlı eserini okuma, harekeleme ve tercüme.
   1. ARAPÇA MODERN METİNLER
  Modern Arap edebiyatının öykü, roman gibi nesir türlerinden Türkçe'ye çeviriler yapılmakta ve bu çevirilerde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmaktadır.
   1. METİN TESİSİ 
  Arapça yazma bir eserin tanımı ve neşrine temel teşkil eden yöntemler ele alınmaktadır.
   1. ARAP DİLİ VE EDEBİYATINDA TEMEL KAYNAKLAR
  Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nda okuyan öğrenciye, bu sahanın temel kaynaklarını tanıma ve bunlardan yararlanma yolları öğretilmektedir.
   1. SEMİNER
  İlmi bir araştırmada gerekli plan bilgi ve yöntemler seminer sırasında uygulanmaktadır.
   1. EDEBİYAT TARİHİ
  Son Abbasiler devrinde yaşamış Türk asıllı edip ve şairlerin hayat ve eserleri tanıtılmaktadır.
   1. ÇAĞDAŞ EDEBİ METİNLER
  Çağdaş edebi metinlerden Türkçe'ye çeviriler yapılmaktadır
   1. ABBASİ DEVRİ NESRİ
  Abbasiler devrinde pek gelişmiş olan nesir ile ilgili örnek metinler okutulmaktadır.
   
   1. YENİ BASIN DİLİ
  Günlük gazete metinlerinin Türkçe'ye çevirisi yapılmakta ve bu çevirilerde üzerinde durulması gereken noktalar belirtilmektedir.
   
    PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalındaki bu tür yüksek Lisans çalışmalarının amacı, Arap Dilinin klasik ve modern devreleriyle ilgili ilmi araştırmalar yapmak ve bu dildeki kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri inceleyerek neşretmektir. Bilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora programları, 1963 yılından itibaren uygulanmaktadır.
               
    MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olanlar, akademik kariyere intisap edebilirler. Bu mezunlarımız, yazma eser kütüphanelerinde, arşivlerde uzman olarak çalışabildikleri gibi özel olarak araştırmalar yapıp eser telif ve tercümeleriyle de uğraşabilirler.
   

Arapça ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |