Enformatik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Enformatik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Enformatik Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans ( Güz )
          
  ENF     500     Seçmeli     Bilişim Sistemlerine Giriş     Introduction to Information Systems     
  ENF     501     Seçmeli     Yapısal Programlama     Structured Programming     
  ENF     502     Zorunlu     Veri Tabanı Sistemleri     Database Systems     
  ENF     503     Seçmeli     Bilgi İletişim ve Bilgisayar Ağları     Data Communication and Computer Networking     ENF     504     Seçmeli     Yazılım Mühendisliğine Giriş     Introduction to Software Engineering     
  ENF     507     Zorunlu     Sistem Analizi ve Tasarımı     System Analysis and Design
  ENF     514     Seçmeli     E-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları     E-Learning: Theory and Practices     
  ENF     519     Seçmeli     Bilimsel Araştırma Teknikleri     Scientific Research Techniques
  ENF     520     Seçmeli     Seminer     Seminar     
  ENF     522     Seçmeli     Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması     Computer Programmes Protection in Copyright and Patent Law     
              
        
  Yüksek Lisans ( Bahar )
          
  ENF     505     Seçmeli     Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler     Object Oriented Programming and Methodologies
  ENF     508     Zorunlu     İnternet Tabanlı Uygulama Geliştirme     Internet Based Application Development     
  ENF     510     Zorunlu     Yönetim Bilişim Sistemleri     Management Information Systems     
  ENF     520     Seçmeli     Seminer     Seminar     
  ENF     521     Seçmeli     İleri İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi     Advanced Statistical Methods and Data Analysis     
              
        
  DERS İÇERİKLERİ
           
  Bilişim Sistemlerine Giriş
  Introduction to Information Systems
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilgi İşlem Nedir: veri (data) ve bilgi (information) kavramları. Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Sistemleri. Bilgisayar Donanımı bileşenleri: giriş birimleri, MİB, çıkış birimleri, yardımcı bellek birimleri. Bilgisayar Yazılımı: işletim sistemleri (MS-DOS, Windows, Unix/Linux). Uygulama yazılımları (kelime işlem, hesap tablosu ve grafik, veri tabanı, sunu hazırlama vb.)
  İngilizce İçerik: Aims and Objectives of the Course The course aim is to help students who have not originally computer background, understand basic computer concepts and gain skills towards using operating systems such as DOS, Windows, UNİX, Linux and common computer applications such as word-processing, spread-sheets, databases, etc.
            
          

  Yapısal Programlama
  Structured Programming
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilgisayar programlamaya giriş. Algoritma. Yapısal programlamada program akış denetimi: sıra, seçim, yineleme, soyutlama, yukarıdan aşağıya tasarım yapıları. Bilgisayarda bilginin organizasyonu: Değişkenler ve sabitler. Bilgi dosyaları ve organizasyonu. Program dosyaları. C programlama diline giriş. C dilinin komutları. Önişlemciye yönelik bildirimler ve başlık dosyaları. Fonksiyonlar. Diziler. Yapılar (structures). İşaretçiler (pointers). İleri bilgi giriş-çıkış komutları (dosyalar)
  İngilizce İçerik: The aim of the course is introduce students with the fundamentals of programming and develope an understanding of algorithmic approach to computerized problem solving as well as give a clear understanding of the C programming language and its underlying behavior in the computer. Basics of Programming What is a Program. Programming Languages. Algorithms Program Develepment Life Cycle Programming with C Basics of C Control Structures and Statements Advanced Data Structures C Standart Library Input/Output with files
            
          

  Veri Tabanı Sistemleri
  Database Systems
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Veri tabanı ile ilgili temel tanımlar. Veri tabanı modelleri: ilişkisel, hiyerarşik, ağ. MS-Access ilişkisel veritabanı programı. Access nesneleri: tablo, kuyruk, form, rapor, makro, modül. Sorgulamalar: seçme, çapraz, hareket.
  İngilizce İçerik: Introduce database, database description and how to built basic database.
            
          
  Bilgi İletişim ve Bilgisayar Ağları
  Data Communication and Computer Networking
  2
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilgi İşlem Nedir: veri (data) ve bilgi (information) kavramları. Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Sistemleri. Bilgisayar Donanımı bileşenleri: giriş birimleri, MİB, çıkış birimleri, yardımcı bellek birimleri. Bilgisayar Yazılımı: işletim sistemleri (MS-DOS, Windows, Unix/Linux). Uygulama yazılımları (kelime işlem, hesap tablosu ve grafik, veri tabanı, sunu hazırlama vb.)
  İngilizce İçerik: Aims and Objectives of the Course The course aim is to help students who have not originally computer background, understand basic computer concepts and gain skills towards using operating systems such as DOS, Windows, UNİX, Linux and common computer applications such as word-processing, spread-sheets, databases, etc.
            
          
  Yazılım Mühendisliğine Giriş
  Introduction to Software Engineering
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Yazılım Ürünü ve Yazılım Mühendisliği Sistem Mühendisliği Yazılım Yaşam Döngüsü (Software Life Cycle) ve Yazılım Geliştirme Süreci Modelleri Yazılım Proje Yönetimi Yazılım Gereksinim Analizi ve Spesifikasyonu İşlevsel Modelleme ve Bilgi Akışı (Veri Akış Diyagramları) Yazılım Tasarım Kavramları (Soyutlama, Modülarite, Kontrol Hiyerarşisi) Yazılım Tasarım Yöntemleri Yazılım Kalite Yönetimi Yazılım Bakımı (Maintenance) CASE Teknolojisi.
  İngilizce İçerik: Introduce students with software engineering concepts and models and how to use them in order to generate a software. Course Contents Software Product and Software Engineering System Engineering Software Life Cycle and Software Development Process Patterns Software Project Management Software Required Analysis and Specifications Functional Model and Data Flow Software Design Concepts (Abstraction, Modularity,) Software Design Methods Software Quality Management Software Maintenance CASE Technology
            
          
  Sistem Analizi ve Tasarımı
  System Analysis and Design
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilgi sistemi geliştirmenin yaşam döngüsü. Bilgi sistemleri ile yönetiminin ilişkisi. Bilgi sistemi geliştirme projelerinin yönetimi. Sistem analizi: başlangıç araştırma ve incelemeleri. Sistem tasarımı aşamaları: genel tasarım (giriş-çıkış, dosyalar ve veritabanları, programlar ve prosedürler). Gerçekleştirme ve gözden geçirmek.
  İngilizce İçerik: The aim of the course is introduce students with the fundamentals of System Analysis and develope an understanding of design of Information Systems.What is a web-based system?, Introduction to System Analysis and Design, The Role of the Analyst System Development Life Cycle (SDLC), Initial and Detailed Investigation Designing Systems, General Design Detailed Design, Implementation and Evaluation
            
          
  E-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları
  E-Learning: Theory and Practices
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar, E-Öğrenme Felsefesi Ve Gelişim, Süreci, Kullanıcılar Ve İş Dünyası İçin Fırsatlar, E-Öğrenme
  İngilizce İçerik: New Approaches to Learning: The E-Learning Revolution, The Opportunity: For Learners and For Business, E-Learning Philosophy and Historical Evolution, E-Learning: Training and Development Approach, Knowledge Management and E-Learning, Organizational Requirements for E-Learning, Building an E-Learning Strategy, E-Learning Models, Building and Managing an E-Learning Infrastructure, Learning Management Systems, Designing E-Learning Projects: Investment Process and Cost Analysis, Evaluating an E-Learning Project, The Future of E-Learning, E-Learning Implementation: Case Analysis
            
          
  Bilimsel Araştırma Teknikleri
  Scientific Research Techniques
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilim'in tanımı. Bilimsel yöntem' in tanımı. Değişken' in tanımı. Değişken türleri. Bilimsel Araştırma Modelleri. Tarama Modelleri. Deneme Modelleri. Evren ve Örneklem. Veri toplama teknikleri. Verilerin çözümü ve yorumlanması. Bilgisayar destekli veri analizi (SPSS 13.00). Verilerin bilgisayar destekli analizi için ilgili tekniklerin kullanılması (Yüzde ve frekans tabloları, grafikler, ilişkisiz grup t testi, tek boyutlu varyans analizi (ANOVA), kaykare, ilişkili grup t testi, Mann Whitney testi , Kruskal Wallis testi , Wilcoxon testi, v.d.).
  İngilizce İçerik: Definition of science. Definition of scientific method. Definition of variable. Types of variables. Scientific research models. Survey models. Experimental models. Populations and samples. Techniques for data collecting. Analysis and interpretation of data. Statistiques for data analysis (SPSS 13.00). ( Tables of percentage and frequencies, graphs, independent sample t test, One-way Analysis of Variance (ANOVA); chi-square, paired-sample t test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon test, etc. ).
            
          
  Seminer
  Seminar
  3
  Güz

  Türkçe İçerik:
  İngilizce İçerik:
            
          
  Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması
  Computer Programmes Protection in Copyright and Patent Law
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Fikir ve sanat ürünlerinin korunmasına yönelmiş fikir ve sanat eserleri hukukunda ve buluşçu faaliyetlerin korunmasını hedefleyen patent hukukunda bilgisayar programlarına ilişkin düzenlemeler. Bu iki alandaki hukuki sorunlar. Bilgisayar programları eser midir? Eser olarak korunmaları nasıldır? Eser sahibi kimdir? Hakları nelerdir? Bilgisayar programları buluş niteliğine sahip midir? Bunlar patent ile korunabilir mi? Bu ve benzeri sorunlar uygulamadaki sorunlar da dikkate alınarak işlenecektir.
  İngilizce İçerik: The protection of computer programmes with various legal ways: competition law, copyright, patent law etc. Actual and cardinal problems of the computer programmes in copyright
            
          
  Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler
  Object Oriented Programming and Methodologies
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Yapısal programa ile nesne tabanlı programlamanın karşılaştırılması. Nesne, sınıf, kalıtım kavramları. Bir nesne-tabanlı programlama dili ile uygulama geliştirme
  İngilizce İçerik: Introduce students with the object orientation concept, software design methodology, and their use in software production.
            
              
  İnternet Tabanlı Uygulama Geliştirme
  Internet Based Application Development
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Örnek internet tabanlı uygulamalar. Internet uygulamaları tasarımına giriş. Dinamik içerik yaratma, görsel ve ağ tasarım ilkeleri, script dilleri, ağ için veritabanı geliştirme. Ağ sunucu yönetimi ve güvenlik konuları. Bir internet tabanlı programlama dili ile uygulama.
  İngilizce İçerik: The aim of the course is introduce students with the tools for developing web-based systems and develop an understanding towards the life cycle of the design of such systems.
            
          
  Yönetim Bilişim Sistemleri
  Management Information Systems
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Yönetim Bilişim Sistemi nedir? Karar Destek Sistemleri desteğinde karar verme ve yönetim. Karar verme ve bilişim sistemleri. İş dünyasındaki Bilgi Teknolojisi tabanlı değişimler ve yeniden yapılanmaya etkileri. Bilişim sistemi geliştirme yöntemleri ve etkileri; bilişim sistemi oluşturmada "Yapısal" yöntem. Internet-tabanlı Yönetim Bilişim Sistemi olarak e-iş.
  İngilizce İçerik: Introduction to the "Management Information Systems" concept. "Decision making and administration" based on "Decision Support Systems". Changes in the business-world depend on "Information Technology"; redesigning the Organization with "Information Systems". Methods for building "Information Systems"; structured methodologies. Internet based e-business.
            
          
  Seminer
  Seminar
  3
  Bahar

            
  İleri İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi
  Advanced Statistical Methods and Data Analysis
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Tek yönlü varyans analizi , iki veya daha çok yönlü varyans analizi, regresyon, korelasyon, çoklu regresyon, non-parametrik istatistikler, ki kare dağılımı. Bu dersin amacı öğrencilerin söz konusu istatistiksel teknikleri kavramaları ve bir istatististik yazılımı olan SPSS
  İngilizce İçerik: One-way ANOVA, Two-way ANOVA, Analysis of Covariance (ANCOVA), Multivariate Analysis of Variance, correlation, multivariate correlation, non parametric statistical methods, Chi-Square distribution. The objective of this course is to help students establish correct concept of the above-mentioned statistical methods, get familiar with their use with statistical package SPSS, and understand their applications in business, management and education
            
          
  Proje Yönetimi
  Project Management
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Bir Projenin Yaşamı,Proje Yönetimi İçerikleri, Gereksinim Belirlenmesi, Önerilen Çözümler, Proje; Proje Planlaması Ve Kontrolü, Planlama, Zamanlama, İş Takvimi Kontrolü, Kaynak Yönetimi, Bütçe Planlaması Ve İcrası; Başarılı Projenin Anahtarı, Proje Yönetimi, Proje Yöneticisi, Proje Takımı, Proje İletişimi Ve Dokümantasyonu, Proje Organizasyonu Çeşitleri
  İngilizce İçerik: This course discusses the factors necessary for the successful project management. Topics include project management concepts, needs identification, the project manager, teams, project organizations, project communications, project planning, scheduling, control and associated costs. Project management software tools will be an integral part of the course.
            
          

  Internet Uygulamaları ve Protokoller
  Internet Applications and Protocols
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Temel internet uygulamaları ve protokoller: dns, web, xml, smtp, ftp, p2p, irc etc. Bilgi ağlarına genel bakış. Osı katmanlarının tanımlanması. Taşıma katmanı (transport layer) ve ağ tıkanma denetimi (congestion control). Network katmanı ve
  İngilizce İçerik: Basic internet applications and protocols: dns, web, xml, smtp, ftp, p2p, irc etc. Overviews of data networks. Description of OSI layers. Transport layer and congestion control. Network layer and routing. Link layer and LAN. WAN technologies. Wireless and mobile networks. Security issues arising from e-business
            
          
  Veri Madenciliği
  Data Mining
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına,tekniklerine  genel bakış.veri madenciliği aşamaları: amacı belirleme, veri kümesi oluşturma, veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma,  k-komşu algoritması, yapay sinir ağları. Veri madenciliği uygulaması: web kullanım madenciliği.
  İngilizce İçerik:
            
          
  İnsan Bilgisayar Etkileşimi
  Human Computer Interaction
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: İnsan Davranışı Ve İnsanların Performans Özellikleri, Antropometri, İnsan Bilgisayar Etkileşim Biçimleri, Bilişsel Kaynaklı Kaygı Ve Performans Kaygısı, Bilgisayar Arayüzü Tasarımında İnsan Faktörü, İnsan Algıları, Tasarım Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
  İngilizce İçerik:
            

  Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler
  Probility Theory And Stocastic Processes
  3
  Güz

  Türkçe İçerik: Olasılık teorisine giriş. Şartlı olasılık. Bayers teoremi. Random değişkenlerin tanımı. Dağılım teorileri. Gaussian dağılım yapısı. Stokastik modeller. Lineer ve non-lineer stokastik modeller. Uygulamalar.
  İngilizce İçerik: An Overview of Decision Making: Profile of Decision, Significance of Decision Making., The Scope of Decision Making, Managerial Aspects of Decision Making, The Decision Making process: Nature of the process, Managerial Objectives, search for the alternatives., The Decision Making Process: Comparing and evaluating the alternatives, act of choice, implementing decision, Follow-up and control. Rational Decision Making: Rational versus Non-rational Behavior, Concept of Maximizing Behavior. Rational Decision Making: The concept of Satisfying Behavior. Values of Decision Making: Concept of Values, The Hierarchy of Values. Values of Decision Making: Classification of Values, Managerial Values, Ethical Values, Value Conflicts, Value Judgments Linear Models for Decision Making. Stochastic Models of Decision Making. Market Share Estimation Model. Competition and Bidding Strategies.
            
          
  Bilişim Hukuku
  Informatics Law
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: E-ticaretten doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları. Medeni usul ve icra iflas hukuku açısından UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) uygulaması ve sorunlar. Elektronik imza uygulaması ve bilişim argümanlarının ispat rejimi.
  İngilizce İçerik: The disputes arising from e-Commerce and the resolution formulas. UYAP (National Legislation Network Project) implementation and problems. Electronic signature and the terms of civil procedure law and law of enforcement and bankruptcy.
            
          
  Bilgi Yönetimi
  Knowledge Management
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Bulguların
  İngilizce İçerik: Transformation of facts to
            
          
  E-İş
  E-Business
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Elektronik iş, temel kavram ve tanımlar. Internet ekonomisi ve trendler. e-İş stratejisi. e-İş modelleri ve iş süreçlerinde bilişim teknolojileri: e-iş teknoloji altyapısı, e-pazarlar ve elektronik pazar yapısı. e-İş uygulamaları: işletmeden nihai tüketiciye (B2C) ve işletmeler arası (B2B) e-ticaret, mobil ticaret, e-satınalma, Bilişim Teknolojileri (IT) ve pazarlama. Internette reklam ve halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) , e-iş şebekeleri ve tedarik zinciri yönetimi (SCM), işletme kaynak planlaması (ERP). e-Ticaret ve lojistik yönetimi. e-İş
  İngilizce İçerik: Introduction to E-Business / E-Business Planning: Strategy to Implementation / Economics and Justification of E-Business / Organization IS Management and Technology Management/Principal e-Business Models / B2C and B2B Markets / E-Purchasing / Enterprise Resources Planning/ Mobile Commerce and other E- Business Models and Applications / Marketing Strategies for E-Business / Business Environment and Intelligent Systems / Business Intelligence (BI), Competitive Intelligence (CI) / Infrastructure for E-Business / Security Issues in E-Business / Electronic Payments in E-Business / Legal and Ethical Issues in E-Business / E-Business Implementation /
            
          
  Gezgin Ve Kablosuz Ağ Protokolleri
  Mobile And Wireless Network Protocols
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Gezgin Ve Kablosuz Sistemlerle Genel Konular: Sayısal-Gelişmiş Gezgin Telefon Servisi (D-Amps), Gezgin İletişim İçin Global Sistem (Gsm), Uydu Sistemleri Kablosuz Yerel Döngü Ve 3 Nesil Gezgin Sistemler, Tasarım Ve Güvenliği İle Birlikte Kablosuz LAN Ve Bluetooth Ağları.
  İngilizce İçerik: Mobile and Wireless Systems in general. Digital-enhanced mobile service (D-Amps). Global System for Mobile Communication (GSM). Satelitte Systems Wireless Local Loop and Third Generation Mobile Systems. Design and security of wireless LAN and Bluetooth Networks.
            
          
  Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri
  Managerial Decision Making Techniques
  3
  Bahar

  Türkçe İçerik: Karar vermeye genel bir bakış: kararın profili, karar vermenin önemi. Karar vermenin kapsamı. Karar vermenin yönetimsel açıdan özellikleri. Karar verme süreci: sürecin doğası, yönetimsel amaçlar, alternatiflerin araştırılması, alternatiflerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi, seçim eylemi, karar vermeyi gerçekleştirme, izleme ve kontrol. Rasyonel karar verme: rasyonele karşı rasyonel olmayan davranış. Karar vermenin değerleri: değerler kavramı, değerler hiyerarşisi, değerlerin sınıflandırılması, yönetimsel değerler, etik değerler, değerlerin çatışması, değer yargıları. Karar vermenin doğrusal modelleri. Karar vermenin stokastik modelleri.
  İngilizce İçerik: An Overview of Decision Making: profile of decision, significance of decision making. The Decision Making Process: Comparing and evaluating the alternatives, act of choice, implementing decision, Follow-up and control. Rational Decision Making: Rational versus Non-rational Behavior, Concept of Maximizing Behavior. Values of Decision Making: Concept of Values, The Hierarchy of Values. Classification of Values, Managerial Values, Ethical Values, Value Conflicts, Value Judgments. Linear Models for Decision Making. Stochastic Models of Decision Making.

Bilgi sistemleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |