Klasik Arkeoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Klasik Arkeoloji Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
             
           KLASİK ARKEOLOJİ BİLİM DALI / ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI  
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       
        DOKTORA
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   
              Bilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
   
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
              ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
   1. ANTİK ÇAĞDA TEKNOLOJİ
   
  Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında mimarlık, heykeltraşlık ve küçük sanatlarda uygulanan teknikler, kullanılan malzeme, araç ve gereçler ele alınmaktadır; örneğin inşaat teknikleri, mimarlıkta kaldırma aletleri, taş işçiliği, bronz işçiliği, kuyumculuk teknikleri vb.
   
   1. OLYMPİA VE PAUSANİAS
   
  Pausanias'ın tasvirine göre Altis'in mimarisi ve heykeltıraşisi incelenir.
   
   
   1. ANTİK ÇAĞ GÖMÜT TİPOLOJİSİ
   
   
  Yunan uygarlığı ve çevre kültürlerde gömüt tipleri çeşitli örnekler ile incelenir. Yapısal özellikler ve bezeme şemaları araştırılır. Bölgeler arasındaki ilişkiler üzerinde durulur.
   
   
   
   1. MÜZELERDE KÜÇÜK ESERLERİN SERGİLEME YÖNTEMLERİ
   
  Küçük maden eserlerin fiziksel özellikleri ele alınmakta, bu özelliklere bağlı olarak uygulanacak sergileme yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Çeşitli müzeler gezilerek, maden eserlerin sergilemesiyle ilgili sorunlar ve çözümler yerinde incelenmektedir.
   
   
   1. MİMARİ DÜZENLER VE SORUNLAR
   
  Arkaik Çağdan Roma Çağına kadar bilinen mimari düzenlerin yapısal sorunları, mimari açıdan uygulanan çözümler ve teknikler, bunlarla ilgili işlevsel ve görsel düzenlemeler incelenir.
   
   1. YUNAN HEYKELTIRAŞLIĞI VE PLİNİUS
   
  Plinius'un eserinde geçen Yunan Heykelleri incelenir.
   
   1. ANTİK ÇAĞDA GÖMÜ GELENEKLERİ
   
   
  Yunan ve Roma mezarlarının iç donatımı ve envanteri başta olmak üzere, gömü biçimini ve gömü ile ilgili gelenekleri yansıtan bulgular değerlendirilir. Zaman ve yer kriterlerine dayalı karşılaştırmalar yapılır.
   
   1. MÜZELERDE BÜYÜK ESERLERİN SERGİLEME YÖNTEMLERİ
   
  Büyük maden eserler aynı şekilde incelenir.
   
   1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
   
  Klasik arkeolojide, özellikle doktora öğrencilerinin seminer ve tez çalışmalarında yararlanacakları bilimsel araştırma teknikleri üzerinde durulur: kaynaklar, okuma ve not alma, karşılaştırma, konunun sınırlanması, planlanması ve yazımı gibi.
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
            
  1982 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları, lisans programından genel arkeoloji formasyonu alarak mezun olan öğrencinin Klasik Arkeoloji bilim dalında uzmanlaşmasını amaçlar. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında özellikle Anadolu arkeolojisi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu bağlamda, öğrencinin Yunan Roma kültürlerinin günümüze bırakmış olduğu mimarlık, heykeltraşlık, keramik vb. alanlarında bilgilenmesi ve araştırma yapması sağlanmaktadır
   
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Mezuniyet sonrasında üniversiteler , araştırma ensitüleri, müzeler, tarih/kültür/sanat vakıfları ve çeşitli medya kurumlarında çalışma olanağı mevcuttur.

Arkeoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |