İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  İşletme Yüksek Lisans programının hedefi, işletmenin stratejik yönetim, üretim, pazarlama, finans gibi farklı alanlarında öğrencilere uzmanlık kazandırmak; bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmelere bilgi üreterek katkıda bulunmak ve üretilen bilginin topluma yayılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, dünyadaki gelişmeleri izleyen ve bunları sorgulayan bir bakış açısıyla yaklaşıp sürekli gelişmeyi ön planda tutan bilimsel araştırmaya ve akademik etkinliklere yönelen gençlere, doktoraya hazırlık oluşturacak şekilde bilimsel araştırma teknik ve yöntemleri öğretilmektedir. .

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Fuat ÇELEBİOĞLU

  Program Koordinatörü

  Prof.Dr.Mehmet BOLAK

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Fuat ÇELEBİOĞLU
  Prof.Dr.İdil KAYA
  Prof.Dr.Mehmet Şakir ERSOY
  Prof.Dr.Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
  Prof.Dr.Sibel YAMAK
  Prof.Dr.Yaman ÖZTEK
  Doç.Dr.Ali Hakan BÜYÜKLÜ
  Yrd. Doç. Dr. Ömür SÜER

  Ders Programı

  Ders Adı                                         Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Araştırma Metodolojisi                  3+0             Zorunlu            Senelik

  Üretim Yönetimi
                             3+0             Zorunlu            1. Dönem

  Yönetim Muhasebisinde
  Güncel Yaklaşımlar
                        3+0              Zorunlu           1. Dönem

  Uluslararası Pazarlama                 3+0              Zorunlu          1. Dönem

  Kurumsal Finansman                     3+0              Zorunlu          1. Dönem

  Seminer                                          0+0              Zorunlu          2. Dönem

  Ekonometrik Analiz                       3+0               Zorunlu          2. Dönem

  Stratejik Yönetim Perspektifleri   3+0              Zorunlu          2. Dönem

  Muhasebe Denetimi                        3+0              Zorunlu         2. Dönem

  Pazarlamada Kantitatif Teknikler  3+0              zorunlu         2. Dönem  İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Günümüzde, kişiler uzmanlık alanları ne olursa olsun işletme bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar. Ekonomik, teknolojik ve sosyal çevredeki değişim ortamı, işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin uzmanlık alanlarının yanısıra işletmeciliğe ilişkin temellere de sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bütün dünyada gözlenen eğilim bu yönde olup, özellikle çeşitli mühendislik dallarında yetişen kişilerin işletme alanında yüksek lisans yaparak yöneticilik vasıflarını geliştirdikleri görülmektedir. Bugünün yönetim anlayışı, çeşitli alanlardan gelen bilgi akışını teknolojik gelişmelerin yardımıyla değerlendirmeye ve yaratıcı fikir ve uygulamalara dönüştürmeye dayanmaktadır. Bunun için farklı alanlardan gelen bireyleri ortak bir kültürde buluşturup, ekipler halinde çalışmalarına olanak sağlamak gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi çeşitli alanlardak çalışanların ve yöneticilerin temel işletmecilik kavramlarından haberdar olup, kullanmalarıyla mümkün olabilecektir. Bu gözlemlenen ihtiyaçlardan yola çıkarak üniversitemiz bünyesinde İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu program çerçevesinde, dünyadaki gelişmeleri izleyen ve bunları sorgulayan bir bakış açısıyla yaklaşıp sürekli gelişmeyi ön planda tutan şirket çalışanları ve yöneticiler yetiştirilmektedir.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Fuat ÇELEBİOĞLU

  Program Koordinatörü
  Prof.Dr.Mehmet BOLAK

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU
  Prof.Dr.İdil Kaya
  Prof.Dr.İsmail ATAAY
  Prof.Dr.Mehmet BOLAK


  Ders Programı

  1. sınıf

  Ders Adı                                             Kredi     Seçmeli/Zorunlu       Dönem

  Yönetim Organizasyon                     3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Uygulamalı Muhasebe                      3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Uluslararası Politika ve Strateji      3+0            Seçmeli            1. Dönem

  Kültürel Antropoloji                          3+0            Seçmeli            1. Dönem

  Üretim Yönetimi                               3+0            Zorunlu            2. Dönem

  Pazarlama İlkeleri
                             3+0           Zorunlu            2. Dönem

  Uygulamalı İstatistik                        3+0            Seçmeli            2. Dönem

  Yönetim Muhasebesinde
  Güncel Yaklaşımlar
                           3+0            Seçmeli            2. Dönem

  2. sınıf

  Ders Adı                                            Kredi     Seçmeli/Zorunlu        Dönem

  Pazarlama Yönetimi                         3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Finans Yönetimi                                3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Örgütsel Davranış                             3+0           Seçmeli            1. Dönem

  İnsan Kaynakları Yönetimi               3+0           Seçmeli            1. Dönem

  Dönem Projesi                                   0+0           Zorunlu           2. Dönem

  Satış Yönetimi                                   3+0           Seçmeli            2. Dönem

  Stratejik Yönetim                              3+0           Seçmeli           2. Dönem

  Menkul Kıymet Yönetimi                   3+0           Seçmeli           2. Dönem

  Lojistik Yönetimi                               3+0           Seçmeli           2. Dönem

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |