Go to Home > Türkiye - Kurumlar > İstanbul Arel Üniversitesi

Bilgi


... İstanbul AREL Üniversitesi, 18 mayıs 2007 yılında 5656 sayılı Yasa ek 76 maddesi ile Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu. Üniversitemiz Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakültelerinden oluşan 5 Fakülte, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden oluşmaktadır.

... Üniversitemiz eğitimine, 2007-2008 Akademik yılında ek kontenjandan aldığı 66 lisans 619 önlisans olmak üzere 685 öğrenci ile başladı. İlk yılımızda fakülte örencilerimiz zorunlu İngilizce hazırlık programında okurken, önlisans öğrencilerimiz ise Meslek Yüksekokulundaki  14 önlisans programında eğitimlerini gördüler.  2008-2009 Akademik yılında ise öğrenci sayımız yüzde 500  artarak 672’si lisans, 2428’i önlisans olmak üzere 3100 öğrenciye ulaştı. Üniversitemizde lisansüstü programları 2009-2010 Akademik yılında başlayacaktır.


... Üniversitemizin iki yerleşkesi bulunmaktadır: Büyükçekmece'de Tepekent Projesi içerisinde yer alan Tepekent Ana Yerleşkemiz, 60.000 m2'lik kapalı alanda yer almaktadır. 2009-2010 Akademik Yılında eğitime açılacaktır. İkinci yerleşkemiz ise Küçükçekmece’de  yeralan Sefaköy Yerleşkesi’dir.  21 bin m2’lik bir alanda konumlanmıştır.

... Ülkemizi dünya ülkeleri arasında layık olduğu saygınlığa ulaştırmanın tek yolu olan gençliğimize çağdaş, uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim hizmeti vermeyi ilke edinen Üniversitemiz, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı,  laik, demokrat ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin varlığına inanmış, ulusal değerlere sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, araştıran, küresel düşünebilen,  evrensel değerlere saygılı gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Universitemiz bu amaçları gerçekleştirmek için;
  • Kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi;
  • Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmayı;
  • Tüm akademik ve idari personeli ile varolan eğitim fırsatlarını daha da ileriye götürmeyi;
  • Öğrencilerin önlisans, lisans, ve lisansüstü düzeyde öğrenme ve başarılarını temin etmeyi;
  • Maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda olan başarılı öğrencilere eğitim imkanı sağlamayı;
  • Türkiye'nin başlıca eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hem ülke içinde, hem de uluslararası düzeyde araştırma ve burs kapasitesi arttırmayı;
  • Uluslararası ve küresel anlamda araştırma ağı kuran ve bu ağla uluslararası tanınmış üniversitelerle ortak projeler gerçekleştiren bir üniversite olmayı  amaç edinmiştir.

Kuruma ait programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |