İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı:
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
  1.       YÖNETİM VE ORGANİZASYON
        ( Doç. Dr. A.Zeynep DÜREN )
  Ders İçeriği:
  v      Giriş: 21.Yüzyıl İş Dünyasının Temel Eğilimleri
  v      Temel Kavramlar 1: İş-İşletme
  v      Temel Kavramlar 2:Yönetim-Yönetici
  v      Temel Kavramlar 3: Organizasyon
  v      Yönetim Fonksiyonları:Planlama-Örgütleme-Yürütme-Koordinasyon- Denetim
  v      Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi:
  o Klasik Yönetim Düşüncesi
  o Neo-klasikYönetim Düşüncesi
  o Modern Yönetim Düşüncesi
  v      Yönetsel Süreçler ve Faaliyetler:
  o Karar Verme
  o Yetki ve Sorumluluk
  o Haberleşme
  o Liderlik
  o Stratejik Yönetim
  o Motivasyon
  o Çatışma        
   
  2.       İLERİ PAZARLAMA YÖNETİMİ
  (Prof. Dr. İsmet MUCUK)
   
  3.       İLERİ FİNANSAL YÖNETİM
  (Prof. Dr. N. Hülya TALU)
   
  4.       İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ
         ( Doç. Dr. Macide ŞOĞUR )

  Ders İçeriği:

  Dersin içeriği, güncel konulara göre şekillendirilmektedir.
  v      Fiyatlandırma Kararları
  v      Nakit Yönetimi
  v      Stok Yönetimi
  v      Öz Kaynak Yönetimi
  v      Maliyet Planlaması
  v      Marka Yönetimi
  v      Kar Planlaması
   
  5.       MUHASEBE STANDARTLARI
  (Prof. Dr. Ahmet KIZIL)
   
  6.   YATIRIM TEORİSİ       
  (Dr. Erdinç   ALTAY)
  Yatırım teorisi dersinin amacı, sermaye piyasaları, yatırım araçları ve yatırımcı davranışları konularında bilgi vermek, alternatif   yatırım araçlarının nasıl değerlendirildiğini ve yatırımcı kararlarının nasıl verildiğini öğretmektir.

  Ders İçeriği:
  v      Temel faiz teorisi ve sabit getirili menkul kıymetlerin değerlendirilmesi
  v      Sermaye piyasaları ve borsa
  v      Yatırım araçları
  v      Risk ve beklenen getiri oranı kavramları
  v      Modern portföy teorisi
  v      Sermaye piyasası teorisi
  v      Arbitraj fiyatlama teorisi
  v      Yatırımcı davranışı
   
  7.    HİZMET PAZARLAMASI
  (Dr. H. Anıl DEĞERMEN)

  8.       İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve VERİ ANALİZİ
  (Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEKİN)
   
  9.       ULUSLAR ARASI PAZARLAMA
  (Prof. Dr. İsmet MUCUK)
   
  10.   İŞ ETİĞİ
  (Prof. Dr. Esin ERGİN)
   
  11. YÖNETİM ve ORGANİZASYONDA YENİ YAKLAŞIMLAR
  ( Doç. Dr. A. Zeynep DÜREN   )

  Ders İçeriği:

  v      Genel Panorama: 21.Yüzyıl İş Dünyası
  v      Post Modern Yaklaşımlara Giriş
  v      Temel Oluşumlar
  o Küreselleşme
  o Ağ Ekonomisi
  o Kültürlerarası Yönetim
  o Farklılıkların Yönetimi
  o Enformasyon Teknolojisi Devrimi
  o E-İş ile İlgili Veriler
  o İşletme İmajı
  o Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  o Vizyon Yönetimi
  o Yaratıcı İnsan Modeli : IQ ve EQ
  v      Toplam Kalite Yaklaşımları
  v      Değişim Yönetimi
  v      Yeşil Yönetim
  v      Organizasyon Yapılarının Gelişimi
  v      Elektronik İş Dünyası
   
  12.   İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  (Doç.Dr. Şebnem ARIKBOĞA)

  Ders İçeriği:

  v      Giriş
  v      Davranışı etkileyen faktörler
  v      Algılama
  v      Tutumlar
  v      Kişilik
  v      Roller
  v      Liderlik
  v      Öğrenme
  v      Gruplar
  v      İletişim
  v      Motivasyon
  v      Karar alma
  v      İş tasarımı ve performans değerleme
   
  13.     RİSK YÖNETİMİ
  ( Dr. Erdinç ALTAY)

  Risk yönetimi dersinin amacı, özellikle bankacılıkta karşılaşılan risklerin neler olduğunu, banka yönetiminde risk kavramının nasıl ele alındığını, farklı menkul kıymetlerle oluşturulan portföylerin risklerinin ne şekilde hesaplandığını, riskin azaltılmasının ve riskten korunmanın nasıl sağlanabileceğini öğretmektir.

  Ders İçeriği:

  v       Bankacılıkta risk türleri
  v       Aktif pasif yönetimi ve Gap analizi
  v       Basel süreci,
  v       Piyasa riski
  v       Riske maruz değer hesaplana yöntemleri
  v       Kredi riski
  v       Operasyonel risk
  v       Riske göre ayarlanmış sermaye
  v       Risk yönetimi açısından opsiyon, future ve swaplar
   
  14.   SEMİNER
  (Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA )

  Ders İçeriği:
  Güncel işletme konuları hakkında her öğrenci bir sunum yapmakta ve bu sunum çerçevesinde konular tartışılmaktadır.
   
  ·         PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
             
  Programın amacı, farklı eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin işletmeleri tüm fonksiyonları ile daha iyi tanımalarını sağlamak ve sürekli bir değişim ve gelişimin yaşandığı günümüzde işletmelerin karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik geliştirilmiş güncel çözümleri tartışmak ve öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.
   
  Zaman zaman ismi değişmekle birlikte İktisat Fakültesi bünyesinde 1975 yılından beri İşletme Yüksek Lisans Programı sürdürülmektedir.
   
  ·         MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
              İşletmenin tüm alanlarında orta ve üst kademe yönetici olarak çalışma olanakları bulabilir.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |