Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) - Uzaktan Eğitim

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Beykent Üniversitesi - Taksim Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) - Online

 • Program tanımları
  İşletme Yüksek Lisansı (MBA) programının amacı hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Program İşletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele almaktadır.

  Tüm dünyada İşletme programları üniversitelerin gerek prestij gerekse getiri/maliyet açısından amiral gemisi konumundadır. Bu programlar orta/uzun vadede rekabetçi konumunu sürdürebilmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yönetim danışmanlığı hizmeti verebilmesi, işletme eğitimi alanında lisans programlarından başlayarak yüksek lisans ve hatta doktora programlarına uzanan geniş bir ölçekte eğitim hizmeti sunabilmesine bağlıdır.

  MBA programı İşletmenin bilim dalları olan yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finans, üretim ve pazarlama alanlarından dersler içermektedir. Bu yönü ile, program genel işletme alanında kariyer edinme amacında olan kişiler için bir fırsat niteliğindedir.

  İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Program İşletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele almaktadır.

  Günümüz yöneticileri karar verenler olarak teknolojik sosyal ve davranışsal özellikler içeren karmaşık problemler ile mücadele ederken bütüncül bir yaklaşım içinde hareket etmelidirler. İş dünyasında gereksinim duyulan değişimlere ve meydan okumalara karşı hazırlıklı olmalıdırlar Bundan dolayı, organizasyonlarda kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin sadece kısmi çözümler ürettiği gerçeğinin farkında olmak gerekir. 21’nci yüzyıl yöneticileri değişik yönetsel problemleri farklı metodolojileri aynı anda kullanabilen “yaratıcı bütüncülük” becerisi ile donatılmalıdırlar. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden araştırma ve uygulama yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratmak ve bu bilgileri paylaşmaktır.

  Beykent Üniversitesi (BÜ) e-İşletme Yüksek Lisans (MBA) programı, iş dünyasının imalat ve hezmet sektörlerindeki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, Stratejik İşletme Yönetimi, Stratejik Pazarlama, Çağdaş Finans Yönetimi, Finansal ve Yönetsel Muhasebe Teknikleri vb. konularda eğitim verecek olan program, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir.

  E-İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, işletme fonksiyonları ve işletme yönetimi hakkında teorik ve pratik olarak donanımlı olacaklarından, bu yetkinlikleri gerektirecek her türlü işte çalışabildikleri gibi, orta ve üst düzey yöneticilik vasıflarına da sahip olacaklardır. 

  Ders Listesi


  Introduction to Business Management
  Marketing Management
  Financial Accounting
  Introduction to Economics
  Financial Management
  Human Resources Management
  Management ve Organization
  Production Management
  Strategic Management
  Management Accounting
  Final Project
   

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |