Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Neyran ORHUNBİLGE
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Neyran ORHUNBİLGE
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ
  Ders İçeriği:

  Bilimsel Araştırma Aşamaları ve İstatistiğin Önemi/ Tanımsal İstatistik/ Ortalamalar/ Dağılma Ölçüleri/ Değişkenlik Ölçüleri/ Asimetri Ölçüleri/ Basıklık Ölçüleri/ Olasılık ve Olasılık Dağılımları (Binom, Hipergeometrik, Multinominal, Poisson, Normal Dağılım)/ Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri/ Basit Tesadüfi Örnekleme/ Kademeli Örnekleme
   
  2.       BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:             

  Bilgi, Bilgi Yönetimi, Yönetim Kararlarında Bilginin Önemi/ Bilişim Sistemlerinin Altyapısı: Donanım, Yazılım, Veri, İnsan, Prosedürler/ Bilgisayar Tabanlı Bilişim Sistemleri ve Organizasyondaki Rolü/ Kurumsal Organizasyonlar için Bilişim Stratejileri/ MS Office (Word, Excel, Powerpoint) ile Laboratuar Çalışmaları/ Veri Tabanı: Access Uygulamaları/ Yeni Bilişim Teknolojilerinin Altyapısı: İnternet ve Yeni Ekonomi/ Dijital Firma ve Yönetimi: E-Ticaret, E-İş Uygulamaları/ MS Frontpage veya Dreamweaver Kullanarak Kişisel Sayfa Hazırlamak/ Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi (Sistem Analizi ve Tasarımı)/ Bilişim Projelerinin Yönetimi: MS Project Uygulaması
   
  3.       MATEMATİK PROGRAMLAMA
  Ders İçeriği:

  Doğrusal Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri/ Doğrusal Programlama, Model Kurma ve Çözüm Teknikleri/ Grafik Yöntem ve İşletme Uygulamaları/ Simpleks Yöntem ve İşletme Uygulamaları/ Dualite ve Duyarlılık Analizi/Dual Simpleks Yöntem ve İki Aşamalı Yöntem/ Atama Problemi ve Transport Problemi/ Doğrusal Olmayan Optimizasyon/ Markov Analizi/ Proje Yönetimi (PERT-CPM)/ Dinamik Programlama
   
  4.       ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ
  Ders İçeriği:

  Tez Yazımına Yönelik Bilimsel Yöntem/ Veri Toplaması, Değerlemesi ve Test Edilmesi ile Raporlaştırılması
   
  5.       BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
  Ders İçeriği:

  Doğrusal Programlama/ Tam Sayılı Programlama/ Atama Modelleri/ Ulaştırma Modelleri/ En Kısa Yol Yöntemi/ Minimum Maliyetli Akış Modelleri/ Maksimum Akış Modelleri/ Pert-Cpm Modelleri/ Dinamik Programlama Modelleri/ Hedef Programlama
             
  6.       İSTATİSTİK TESTLER
  Ders İçeriği:

  Hipotez Testleri ve Aşamaları/ Tek Anakütle OrtalamasınınTesti (Varyansı Bilinen ve Bilinmeyen Anakütleler)/ İki Anakütle Ortalaması Arasındaki FarkınTesti (Bağımlı   ve Bağımsız Örnekler)/ Tek Yönlü Varyans Analizi/ Tukey Testi/ İki Yönlü Varyans Analizi (Etkileşimli ve Etkileşimsiz)/ Anakütle Oranının Testi (Büyük ve Küçük Örnekler)/ İki Anakütle Oranı Arasındaki FarkınTesti/ İkiden Fazla Anakütle Oranı Arasındaki Farkın Testleri - Ki-Kare Testleri/ İki Anakütle Varyansı Arasındaki Farkın Testleri -F-Testleri/ Parametrik Olmayan Hipotez Testleri (Ki-Kare Testleri, Fisher'in Kesin Testi, Medyan Testi Akış Sayacı Testi, Kolmogorov-Simirnov Tek Örnek Testi, Wilcoxon Sıra-Toplam Testi, İşaret Testi, Cochran Q Testi, Kruskal-Wallis Testi, Friedman Testi,Von Neumann Bağımsızlık Testi)/ Parametrik Olmayan Korelasyon Katsayısının Testi (Spearman Sıra Korelasyon, Kendall Uygunluk Katsayısı)/ Parametrik Korelasyon Katsayısının Testi
   
  7.       TAHMİN TEKNİKLERİ
  Ders İçeriği:
          
  İlişki Analizi ile Tahmin, Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Çoklu Regresyon Ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Zaman Serileri Analizi ile Tahmin/ Fiyat İndeksleri/ Zaman Serilerinin Bileşkenlerine Ayrılması (Trend, Mevsim Etkisinin, Konjonktür ve Düzensiz Hareketlerin Saptanması)/ Üstel Düzgünleştirme Yöntemleri/ Otoregressif Model/ Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Bileşik Otoregressif Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Zaman Serilerinde Regresyon Analizi veya Koentegrasyon Analizi
   
  8.       ÜRETİM PLAN VE KONTROL TEKNİKLERİ
  Ders İçeriği:
             
  İş Analizleri (Metod, Zaman Etüdü). Talep Tahminleri. İş Yeri Seçimi. Üretim Planlama ve Kontrol. Üretim Planlama ve Kontrol. Kapasite Planlama. Stok kontrol. Mamul Tasarımı. Malzeme İhtiyaç Planlama. Üretim Programlama. İş Yeri Düzenleme. Toplam Üretken Bakım
   
   
  9.       SEMİNER
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  Türkiye'nin ilk İşletme Fakültesi olarak 1968 yılında kurulmuş ve İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsünde eğitim öğretime başlamıştır. 1983'de Hisarüstü'ndeki yeni binaya taşınmıştır. 1989 yılında Avcılar Kampüsü'ne taşınmıştır.
  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi bünyesindeki sekiz anabilim dalında biridir.
  Matematik, İstatistik ve Kantitatif olmak üzere üç bilim dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı�nı oluşturmaktadır.
  Öğrencilerine, işletme problemlerine kantitatif çözümler üretebilme, istatistiksel analizler yapabilme, yönetimde bilgi teknolojilerini kullanabilme yetileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Eğitim ve araştırma, telekominikasyon, tekstil, inşaat, elektronik, bilişim sistemleri, medya, yayıncılık, reklam, finans, bankacılık, hızlı tüketim, dayanıklı tüketim gibi sektörlerin; satın alma, tedarik zinciri yönetimi, iş geliştirme, operasyon, destek, lojistik, pazarlama ve satış, karar destek sistemi yöneticisi gibi farklı birimleri çalışma alanlarının bir kısmıdır.

Sayısal yöntemler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |