Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul - Galatasaray Üniversitesi - I19

Home>Yüksek Lisans Programları>Finans>Beşiktaş>Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
 
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Galatasaray Üniversitesi

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Finans Yüksek Lisans Programları:
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
Giriş gereklilikleri:
BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
Program Tanımları:
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Finansal Ekonomi tezsiz yüksek lisans programı 2008-2009 öğretim yılında açıldı. Program, dünyada ve ülkemizde finans sektörünün gösterdiği gelişmeleri dikkate alarak hazırlandı.

Piyasa ekonomisi çerçevesinde, finans sektörünün işlevi, belirsizlik altında ülkeler, sektörler ve dönemler arasında kaynak aktarımıdır. Belirsizlikten kaynaklanan risklerin yönetimi temel sorunlardan biridir. Ancak finans sektörü günümüzde reel ekonomiden koparak küresel ekonomik krizlerin kaynakları arasında önemli bir yer almaktadır. Belirsizliğe, riske karşı güvence oluşturması beklenen finans sektörünün kendisi bir belirsizlik kaynağı olmuş ve küresel ekonomi için bir risk faktörü durumuna gelmiştir. Bu gelişimin önemli bir nedeni finans piyasalarının temel ekonomik süreçleri göz ardı ederek beklenti yönetimine yönelmeleridir.

Bu gelişmede eğitim sisteminin payı büyüktür. Üniversitelerde finans eğitimi genellikle finansal araçların fiyatlandırılmaları ve portföy yönetimine indirgenmiştir. Bu programın ise, ekonomi ve finans arasındaki kopukluğu gidermeyi amaçlamaktadır.

Programda belirsizlik altında karar alma süreçleri istatistik ve ekonometrik tekniklerin bilgisayar uygulamalarıyla incelenmektedir.

Finans sektörü ile bağıntılı uluslararası sermaye akımları, döviz kurları gibi konular makro ekonomi temelinde ayrıntılı biçimde işlenmektedir.

Bireysel karar alma süreçleri belirsizlik altında mikro ekonomi teknikleri ve oyun teorisi temelinde ele alınmaktadır.

Bölümümüzde otuz öğrencinin eğitimi için gereken bilgisayar donanımı vardır.

Üniversitemiz J-store, Science Direct gibi elektronik veri tabanlarına üye olup programımızın başarısı için gereken süreli yayınlara ulaşılabilmektedir.


Ders Programı


Ders Adı                                                    Kredi       Seçmeli/Zorunlu         Dönem

Mikroekonomi                                             3+0             Zorunlu           1. Dönem

Finansal Piyasalar                                      3+0             Zorunlu           1. Dönem

Açık Ekonomilerde Makro İktisat    
           3+0             Zorunlu           1. Dönem

Ekonomi ve Finansta Sayısal Yöntemler   3+0             Zorunlu           1. Dönem

İstatistik ve Ekonometri  
                           3+0             Zorunlu           1. Dönem

Finansal Teorisi                                          3+0              Zorunlu           2. Dönem

Kurumsal Finans
                                        3+0              Zorunlu           2. Dönem

Finansal Ekonometri
                                  3+0              Zorunlu           2. Dönem

Türev Piyasaları
                                         3+0              Zorunlu           2. Dönem

Finansal Krizler ve Yönetimi                      3+0              Zorunlu           2. Dönem

Dönem Projesi                                            0+0              Zorunlu           2. Dönem
Finans ile ilgili diğer programlar: