Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, küreselleşme olgusu finansal raporların uluslararası çapta okunup anlaşılabilirliğini gerekli kılmıştır. Birçok ülkede ortaya çıkan yanıltıcı finansal raporların yol açtığı skandallar ise “denetim” konusunda bir paradigma değişikliğine neden olmuş, kurumsal yönetimin önemsenmesi bağlamında “iç kontrol” ve “iç denetim” ağırlık kazanmıştır.

  Dünyadaki bu gelişmeler yanında ülkemizde de şirketlerin kurumlaşarak sahiplik ve yöneticilik fonksiyonlarının ayrışma sürecinde olması muhasebenin yasal sorumlulukları yerine getirmek yanında pay sahiplerine ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevini öne çıkarmaktadır.
  Bu gelişmeler uygun olarak MUHASEBE VE DENETİM yüksek lisans programımızda öğrencilerimizin FİNANSAL RAPORLAMA veya DENETİM konusunda uzmanlaşmalarını sağlayacak konuları zengin bir seçimlik ders portföyünden alarak tercih ettikleri yönde en güncel bilgilere sahip olmaları amaçlanmıştır.

  Bu Programa Başvuran Adayların Muhasebe Alt Yapısının Yeterliliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörleri tarafından incelenecektir.

  Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  DERS PROGRAMI

  ZORUNLU DERSLER

  Finansal Raporlama Standartlarına Giriş
  Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi
  Denetim Teorisi ve Uluslararası Denetim Standartları
  Vergi Hukuku ve Uygulamaları
  Kurumsal Yönetim ve Risk
  Muhasebenin Kavramsal ve Teorik Yapısı
  Seminer
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

  SEÇİMLİK DERSLER
  İç Kontrol Sistemleri
  Finansal Tablolar Analizi
  Muhasebe Meslek Hukuku ve Etik
  Vergisel Denetim
  Temel İşletme Hukuku
  Ticaret ve Sermaye Piyasası Hukuku
  İleri Raporlama Standartları

  • DİĞER YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SEÇİMLİK DERSLERİ
  Diğer yüksek lisans programlarının zorunlu ve seçimlik dersleri de seçimlik ders olarak ( en çok 2) alınabilir.

Muhasebe ve denetim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |