Kültür Politikası ve Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kültür Politikası ve Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
   Başarılı kültür politikaları ve sanat yönetimi, çağdaş kültürel kurumlar, yaratıcı organizasyonlar ve sanat organizasyonları açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu program geleceğin sanat yöneticilerini ve kültür politikalarını yönlendirecek profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanmış disiplinlerarası bir programdır. Kültür ve sanat organizasyonlarında başarılı bir kariyer, estetik duyarlılığın, işletme temel ilkeleri, finansal beceriler ve pazarlama alt yapısı ile bağdaştırılmasını gerekli kılar.

  Kültür Politikası ve Sanat Yönetimi Uzmanlık
  Programı, bu noktadan hareketle, çağdaş kültür kurumlarında yöneticilik yapacak katılımcılara, içinde çalışacakları kültürel ve sosyal çevreyi yönetecek kuramsal, analitik ve pratik becerileri kazandıran bir eğitim sunmaktadır. Kültür politikalarının yönetilmesi, kültür sosyolojisi, kültür ve sanat alanında kitle iletişimi, sanat alanında pazarlama stratejilerinin yaratıcı boyutta geliştirilmesi ve uygulanmasının yanısıra, öğrencilerin alanın profesyonelleri ile iletişimlerini sağlamak ve deneyimlerinden yararlandırmak programın temel ilkelerini oluşturur.

  Ders Programı

  Pazarlama Yönetimi    
  Toplumsal Sanat, Kültür ve Kent    
  Yönetim Ekonomisi    
  Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi    
  Kültür ve Sanat Sosyolojisi    
  Kültürel Alanda Uluslararası İlişkiler    
  Seçmeli Ders    
  Kültür Endüstrileri ve Kültür Politikaları    
  Seçmeli Ders    
  Proje    

  Ders İçerikleri

  Pazarlama Yönetimi
  Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

  Toplumsal Sanat, Kültür ve Kent
  Dersin temel konuları: sanat ve kültür alanında toplumsal eğitimin sağlama yöntem ve uygulamaları, uygulanan politikaların tarihçesi; entellektüel düzeyin yükseltilmesi için gerekli eğitim yöntemleri;toplumların sosyal gelişimi, insan kaynağı niteliğinin ekonomik kalkınmaya katkısı ve yaşam kalitesine yansımasının sonuçları; toplumlarda sivil örgütlenmenin önemi, üçüncü sektörün gelişmesi ve devletlerin genel olarak kültür politikalarının gelişim sürecine etkileri.

  Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi
  Tüketici açısından marka nedir ; kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları. Marka değeri nasıl yaratılır,nasıl ölçümlendirilir, ve küresel dünyada nasıl kullanılır? Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü.

  Kültür ve Sanat Sosyolojisi
  Sanat ve toplum sosyolojisi arasındaki ilişki; “Kitle kültürü”,“popüler kültür”, kültür endüstrileri,ekonomisi; ideoloji,iktidar ve söylem; öznellik,fikir özgürlüğü; kültürün küreselleşmesi, tarih içinde para, güç ve sanat ilişkisi; sanayi toplumu ve sonrasında kültür sosyolojisi; elde edilen bulguları disiplinlerarası incelemelerde sentezleyebilme; etnisite, toplumsal cinsiyet, sınıf, din, cinsellik gibi kavramların popüler kültür içerisindeki gelişiminin sanata yansıtılması.

  Kültürel Alanda Uluslararası İlişkiller
  Kültür alanının etkinliği ve stratejik önemi;politik yaklaşım ve tutumun ulusal ekonomideki rolü, stratejik yönetimin milli kültür varlıklarının değerlendirilmesindeki önemi;uluslararası alanda ilişkileri olan kamu ve özel kurumların, ülke kimliklerinin oluşturulması ve iletişimin kurulmasında üstlendikleri sorumluluklar; bunun sonucunda oluşan ilişkilerin nitelik ve biçiminin ülkelerin dış politika tutumları ile bağımlı ve bağlayıcı boyutta oluşan ilişkisi.

  Kültür Endüstrileri ve Kültür Politikaları
  Dünyanın çağdaş kültür ve iletişim politikalarının analizi; globalizmin devletlerin stratejik ve kültür politikası üretme ve yönetme süreçlerinin analizi;ulusal ve uluslararası kimliklerin oluşturulmasında kültür politikalarının önemi;kamu ve üçüncü sektördeki yönetici adaylarının kültür politikaları üretme-yönetme süreçlerini doğru analiz edebilmeleri;dünyada yürütülen kültür politikalarının tarihçesi ve sonuçları; kültür değerlerimiz ve kültür alanındaki uluslararası politik gücümüz.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.


Sanat yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |