Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul - İstanbul Kültür Üniversitesi - I402

Home>Yüksek Lisans Programları>Güzel Sanatlar>Bahçelievler>Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul
 
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Kültür Üniversitesi

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Programları:
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Bahçelievler - İstanbul
Giriş gereklilikleri:
• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
Program Tanımları:
PROGRAMIN AMACI

Plastik ve fonetik sanatlar programlarından mezun ya da işletme, iktisat gibi yönetime dönük üniversite mezunlarını sanatsal değerlendirme, sanat yönetimi, gösteri tasarımı, konularında uzman, yaratıcı, üretici ve ayrıca gösteri sanatlarının evrensel boyutunu betimleyebilme, algılayabilme yetisiyle donanmış sanat yöneticileri yetiştirmek.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

Diğer Koşullar
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, toplam 28 kredi / saattir.
  • Program tezli yüksek lisans programıdır.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir. Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme ve Mülakat yapılacaktır.

DERS PROGRAMI

l.Yarıyıl
Sanat Yönetimi ve Organizasyon
Sahne Sanatlarından Seçme Konular
Seminer
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders

II.Yarıyıl

Sanatsal Kurum Modelleri
Sanat Yönetiminde İletişim
Seminer
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders

3. ve 4. Yarıyıl
Yüksek Lisans Tezi
 
l.Yarıyıl Seçmeli  Dersler

Mitoloji
Yetenek Yönlendirme ve Yönetme
Dans ve İletişim
Boş Alanda Optik/Mekanik/Akustik
Avrupa Birliği İlişkileri
Muhasebe
Eleştirel Düşünce
İşletme Hukuku
Polifoni de Seçme Konular
İşletme Yönetimi ve Pazarlama

 II.Yarıyıl
Seçmeli  Dersler


Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar
Plastik Sanatlarda Özgünleşme
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Fonetik Sanatlarda Özgünleşme
Plastik Sanatlarda Sergileme Metodları
İnsan Bilimi
Dans Tiyatro
Ekonomi
Kurumsal Yazışma Teknikleri


SANAT YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
I. YARIYIL
 
ZORUNLU DERSLER
 
Sanat Yönetimi ve Organizasyon
Sanat etkinliklerinin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte, Yönetim – Organizasyon mekanizmasının yapısı, işleyişi, yöntemleri üzerinde yoğunlaşan bir derstir.
 
Sahne Sanatlarından Seçme Konular
Sahne Sanatlarının, Antik Yunan’dan Modern – Post Modern döneme kadarki örnekleri ve bu örneklerin çözümleme yordamları üzerinde durulacaktır.
 
Seminer
Sanatın farklı dallarında başarılı olmuş uygulayıcıların sunumlarına yer verilecektir.
 
 
SEÇMELİ DERSLER
 
Yetenek Yönlendirme ve Yönetme
Marka Stratejileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Planlama ve Kişisel Gelişim alanlarında incelemelerin ve projelerin yapılacağı bir derstir.
 
İşletme Hukuku
İşletmelerin kanunla sınırlandırılmış ve düzenlenmiş çalışma alanlarını, hukuki sorumlulukları ve hakları konusunda bilgi verilecektir.
 
İşletme Yönetimi ve Pazarlama
Bir işletmenin yönetimiyle ilgili olan temel fonksiyonları ve pazarlamanın konusuna giren pazarlama yönetimi, pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, pazar analizi, talep tahmini, işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları hakkında bilgi aktarılacaktır.
 
Polifonide Seçme Konular
Çok sesli müziğin doğuşu, gelişimi ve günümüzdeki yeri hakkında bilgi verilecek, ayrıca dönemlere ait çok sesli müzik örnekleri dinletilerek çözümleme yapılacaktır.
 
Dans ve İletişim
Dansın ifade gücüne ve bedeb diline katkıları üzerinden, iletişim alanında kullanılmasını inceleyen disiplinler arası bir araştırma alanı.
 
Eleştirel Düşünce
Düşünce tarihinin başladığı Antik Yunan’dan günümüze kadar uzanan sürecinde geçirdiği evreler, felsefenin temel kuramları ve düşünce tarihine yöne veren önemli filozofların kuramları incelenecek.
 
Mitoloji
Asya – Mezopotamya – Yunan ve Roma mitolojilerinin öykülerinin inceleneceği bir derstir.
 
Muhasebe
Muhasebe ve finansın temel kavramlarının anlatığıdığı derste, firmalar için önemi tartışılmaz olan nakit yönetimi üzerinde yöntemler, kuramlar ve kurallar anlatılacaktır.

Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri paralelinde artan ortak proje – bütçe – fon oluşturma yordamları incelenecektir.
 
Boş Alanda Optik / Mekanik / Akustik
Sahne sanatlarının olmazsa olmazı olan ışık tasarımı ve ses mühendisliği üzerine bir çalışma alanıdır.
 
 
II. YARIYIL
 
ZORUNLU DERSLER
 
Sanatsal Kurum Modelleri
Sanat kurumlarının çok çeşitliliği ve bu çeşitlilik içinde yönetim – üretim – sunum teknikleri üzerinde durulacaktır
 
Sanat Yönetiminde İletişim
Sosyal Bilimler alanında çok geniş bir yer kaplayan İletişim’in Sanat Yönetimi disiplini içerisindeki uygulama alanları araştırılacak.
 
Seminer
Sanatın farklı dallarında başarılı olmuş uygulayıcıların sunumlarına yer verilmeye devam edilecektir.
 
SEÇMELİ DERSLER
 
Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’nun kapsama alanı, örnek davalar ve kanun maddeleri incelenecektir.
 
Plastik Sanatlarda Özgünleşme
Plastik sanatların tarihsel süreci incelenerek, eser analizi ve dönem araştırmaları yapılacaktır.
 
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Halkla İlişkilerin Tanımı, Dünyada ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Temel İlkeler, Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Sorunun saptanması ve hedeflerin belirlenmesi, Uygulama, Değerleme, Halkla İlişkiler Araçları başlıkları altında çalışılacaktır.
 
Fonetik Sanatlarda Özgünleşme
Fonetik Sanatlar alanında örnek eserler üzerinde inceleme yapılacak, yerel ve evrensel değerler üzerinden özgünleşme kavramı üzerinde durulacaktır.
 
Plastik Sanatlarda Sergileme Metodları
Plastik Sanatlara ait eserlerin alıcısına ulaşması sürecinde günümüze kadar gelen metodları ve özgün sunum teknikleri üzerine araştırmalar yaoılacaktır.
 
İnsan Bilimi
İnsanın gelişim sürecini inceleyen ders kapsamında ilkel insandan homo sapienceye kadar geçirdiği evreler, uygarlık tarihi penceresinden incelenecektir.       
 
Dans Tiyatro
Sahne Sanatlarının çok özel bir alanı olan dans tiyatro disiplininin örnek eserleri incelenerek yorumu yapılacaktır.
 
Ekonomi
Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye kavramları incelenecektir.
 
Kurumsal Yazışma Teknikleri
Resmi yazışmaların biçimsel özelliklerinin aktarıldığı, hiyerarşik düzende yazışma kurallarının incelendiği bir derstir.
 
lll. ve lV. YARIYIL
 
Tez
Öğretim Üyesi bir danışman eşliğinde belirlenmiş bir konunun, neden sonuş içinde incelenerek, tespit edilen sorunun teşhis edilmesi ve tedavi önerisini içeren bir tez hazırlanacaktır


Güzel Sanatlar ile ilgili diğer programlar:
Yeni Arama
Ara