İktisat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Bu programın amacı Galatasaray Üniversitesi veya başka üniversitelerden gelecek olan, iktisat lisans öğrencelerinin iktisadi analiz bilgi ve yeteneklerini güçlendirmek, iktisadi sorunları analitik biçimde değerlendirmelerini sağlayacak kuramsal ve yöntemsel bilgileri aktarmak, uygulamalı ve kuramsal iktisat alanlarında araştırma yapabilmelerinin bilgi zeminini oluşturmaktır. Bu amaçla, iktisatta temel alanlarda kuramsal bilginin pekiştirilmesinin yanında, Çalışma İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarından birinde öğrencilerin uzmanlaşması ve edindikleri kuramsal bilgi ve beceriyi bu alanlarda uygulamalarına program önem vermektedir. Araştırmaya yönelik olan İktisat Yüksek Lisans öğretiminin amacı, öğrencilerin isterlerse uluslararası saygınlığa haiz üniversitelerde doğrudan doğruya doktoraya devam etmelerini sağlayacak bir bilgi birikimi elde etmeleridir. Bunun yanında tezli yüksek lisans programını başarıyla bitirecek öğrencilerin, iktisadi kurum ve işletmelerde araştırmacı olarak çalışmalarını sağlayacak uygulamaya yönelik bilgi ve birikimin de öğrenim programı içinde yer alması öngörülmüştür. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Ahmet İNSEL

  Program Koordinatörü
  Prof.Dr.Ahmet İNSEL

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Ahmet İNSEL Prof.Dr.Helene ZAJDELA
  Prof.Dr.Sahir KARAKAYA
  Prof.Dr.Seyfettin GÜRSEL
  Doç.Dr.Burak GÜRBÜZ
  Doç.Dr.Haluk LEVENT
  Doç.Dr.Mehmet ARDA
  Yrd.Doç.Dr.Ayfer KARAYEL
  Yrd.Doç.Dr.Bilge ÖZTÜRK
  Yrd.Doç.Dr.Mustafa ULUS
  Yrd.Doç.Dr.Ruhi TUNCER


  Ders Programı

  Ders Adı                                          Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem
     
  Ekonometri                                    3 +0           Zorunlu             1. Dönem
     
  Makroekonomi                               3+0            Zorunlu            1. Dönem
     
  Mikroekonomi                                3+0            Zorunlu            1. Dönem
      
  Araştırma Seminerleri I                0+0            Zorunlu            1. Dönem
             
  Sosyal Politikalar                          3+0            Seçmeli            1. Dönem
     
  Türkiye’de Kalkınma Sorunları     3+0            Seçmeli            1. Dönem
     
  Uluslararası Ekonomi                    3+0            Zorunlu            2. Dönem
      
  Araştırma Seminerleri II               0+0           Zorunlu            2. Dönem
      
  İşgücü İktisadı                               3+0           Seçmeli            2. Dönem
      
  Sosyal Güvenlik ve
  İstihdam Politikaları
                       3+0           Seçmeli            2. Dönem
      
  Mikroekonometri                           3+0           Seçmeli            2. Dönem
      
  Kalkınma Ekonomisi                      3+0           Seçmeli            2. Dönem
      
  Sürdürülebilir Büyüme                  3+0           Seçmeli            2. Dönem

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |