Bölgesel ve Stratejik Etüdler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bölgesel ve Stratejik Etüdler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Uluslararası İlişkiler disiplini günümüzde disiplinlerarası niteliğiyle birçok alanda akademik ve profesyonel açılardan seçenekler sunmaktadır. İstanbul gibi Ortadoğu ve Balkanların ortasında yer alan, genel olarak Doğu ve Batı kültürleri arasındaki konumuyla ön plana çıkan kentimizin böylesi bir disiplinlerarası bir alanda gerek akademik, gerekse profesyonel amaçlı eğitim programlarına gereksinimi bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında, Anabilim Dalımız bünyesinde “Bölgesel ve Stratejik Etüdler” başlığı altında tezsiz bir yüksek lisans programı oluşturulmuştur.

  Programın eğitim dili Türkçe'dir.

  Anabilim Dalı Başkanı

  Prof.Dr.Beril DEDEOĞLU

  Program Koordinatörü
  Prof.Dr.Erhan BÜYÜKAKINCI
  .
  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU
  Prof.Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI
  Doç.Dr. Füsun TÜRKMEN
  Yrd.Doç.Dr. Ali Faik DEMİR
  Yrd.Doç.Dr. Selcan SERDAROĞLU


  Ders Programı


  1. sınıf

  Ders Adı                                                          Kredi     Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Uluslararası Politika ve Strateji  
                    3+0            Zorunlu          1. Dönem

  Dış Politikada Karar Alma Süreci
  ve Risk Analizi  
                                                3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Türk Dış Politikasında Karar Alma Süreci     3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Savaş Kuramları
                                              3+0            Zorunlu           2. Dönem

  Çatışma Çözümleri ve Oyun Teorisi              3+0             Seçmeli           2. Dönem

  Ortadoğu ve Arap Dünyasında
  Stratejik Sorunlar
                                           3+0             Seçmeli           2. Dönem


  2. sınıf

  Ders Adı                                                          Kredi     Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Proje                                                                0+0             Zorunlu         1. Dönem

  Amerikan Dış Politikasında
  Karar Alma Süreci
                                            3+0             Seçmeli         1. Dönem

  Latin Amerikada Kalkınma Modelleri             3+0              Seçmeli         1. Dönem

  Doğu Avrupa ve Balkan Politikaları               3+0              Seçmeli         1. Dönem

  Proje
                                                                 0+0              Zorunlu         2. Dönem

  Orta Asya ve Kafkaslarda
  Güvenlik Politikaları
                                         3+0             Seçmeli          2. Dönem

  Avrupa Birliği Tezsiz Programından
  Seçmeli Ders
                                                     3+0             Seçmeli          2. Dönem

  Rus Dış Politikası ve BDT
                                 3+0             Seçmeli           2. DönemUluslararası i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |