İşletme Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Doktora Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Doktora Programı
  Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı, günümüz dünyasında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamaların temelini oluşturan kuramsal yaklaşımları öğrencilerimize aktarmak, onları ulusal ve uluslarası işletmeciliğe ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek üzere oluşturulmuş bir programdır.

  Program; işletmeciliğin temel fonksiyonları esas alınarak öğrencinin spesifik alanlarda yoğunlaşmasına imkan veren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Farklı uzmanlık alanlarında sunulan dersler ile öğrencilere disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı sağlanmaktadır.

  İşletme Doktora Programı öğrencileri aşağıdaki uygulama alanlarında uzmanlaşabilirler .

        1. Muhasebe - Finansman
        2. Yönetim - Organizasyon
        3. Üretim- Pazarlama ve Lojistik Yönetimi

  İşletme doktora programının öğretim dili Türkçe ve İngilizce olup, program tezlidir.

  Program, iki yönlü olarak düzenlenmiştir.

        1. Lisans derecesi ile kabul edilenler için "Bütünleşik Doktora Programı".
        2. Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için "Doktora Programı".

  "Bütünleşik Doktora Programı"na kabul edilen öğrenciler; 7 temel zorunlu ders (21 kredi-saat), 6 alan zorunlu dersi (20 kredi-saat) ve 12 kredi-saat seçmeli ders almak zorundadırlar. Toplamda 53 kredi-saat ders alarak başarılı olan öğrenciler, yeterlik sınavında da başarılı olmaları durumunda doktora tezi hazırlayacaklardır.

  Yüksek lisans diploması ile "Doktora Programı"na başvuran öğrenciler ise, toplamda 23 kredi-saat ders alacak ve yeterlik sınavında da başarılı olmaları durumunda doktora tezi hazırlayacaklardır.

  Öğrencilerimiz ERASMUS-Avrupa Birliği Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programından yararlanarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |