Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı İçin Başvuru Şartları: 1- Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2- Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programına başvurmak için adayların, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulları, İktisadi ve İdari Bilimler veya İşletme Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Benzer eğitim veren bölümlerden mezun adayların programa kabulune Anabilim Dalı Başkanlığı karar verir. 3- ALES sınavı Adayların ALES'ten en az Eşit Ağırlıklı 55 puan almış olmaları gerekir. 4- İngilizce programa başvuruda yapılacak yabancı dil sınavından muaf olabilmek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir: ÜDS veya KPDS en az 60 puan VEYA TOEFL (eski sistem: 550 veya yeni sistem: 213), IELTS (6,5), FCE (C) aldıklarını gösterir belgelere sahip adaylar yapılacak ingilizce sınavından muaf tutulurlar.
 • Program tanımları
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

  Türk ekonomisinin ve tüm dünyanın önde gelen bir endüstrisi olarak turizm potansiyelinin her geçen yıl yükselmesiyle birlikte bu sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi, yönetsel beceri ve insan ilişkileri konusunda iyi eğitim almış yönetici adaylarına olan ihtiyaç da artmaktadır. Yaşar Üniversitesi bu nedenlerle Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Eğitim Programı oluşturmuştur.

  Bu program ileri düzeyde turizm ve otel işletmeciliği eğitimi sunmaktadır. Bu eğitim turizmin genel trendlerini yakından izlemenin yanı sıra turizmin alt disiplinlerini oluşturan otel yönetimi, turizm pazarlaması, turizm politikası ve planlaması, turizmin finansal boyutları konusunda yoğunlaşmakta ve ayrıca Türk turizm endüstrisinin kaynakları ve temel sorunlarını irdelemeyi amaçlamaktadır.

  Programın temel hedefi yüksek lisans adaylarını turizm endüstrisi için yönetsel pozisyonlar için hazırlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için programın amacı; öğrencilerin turizm endüstrisindeki temel gelişmeleri izlemek, yukarda belirtilen alanlarda akademik araştırma yapmalarını sağlamak, turizm sektörü ve onun alt endüstrileri olan oteller, tatil köyleri, tur operatörleri, seyahat aracıları ve finansal kuruluşlardaki güncel gelişme ve trendleri izlemek, sektör tarafından ihtiyaç duyulan araştırma projelerinin yapılmasını öğrenmelerini sağlamak, turizm işletmelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm üretmek, turizm sektörünü ve çevresini daha yakından tanımak ve algılamak, bireysel becerileri geliştirmek, ilgili konularda karar, strateji ve politika üretebilmeyi sağlamak, alacakları bilgileri en uygun şekilde iş yaşamına aktarma becerilerini geliştirmek ve ayrıca toplumun turizm bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi konularda yeterli düzeye gelebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler aynı zamanda turizm alanında uluslararası alanda ortaya çıkan sorunları ve gelişmeleri değerlendirebilme ve araştırabilme konusunda yeterli donanıma sahip olacaklardır.

  Programda tezsiz öğrenciler 5 zorunlu 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders alırlar (30 kredi-saat) ve son yarıyılda bir bitirme projesi hazırlarlar. Tezli öğrenciler, 5 zorunlu 2 seçmeli olmak üzere 7 ders (21 kredi-saat) alırlar ve 9 kredi-saat karşılığı bir yüksek lisans tezi hazırlarlar.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ
  ZORUNLU DERSLER
  THM 501 Turizm Ekonomisi 3
  THM 502 Turizm Pazarlaması 3
  THM 503 Turizm Đsletmelerinde Maliyet Analizi ve Muhasebe 3
  THM 504 Turizm Politikaları ve Turizm Planlaması 3
  THM 505 Konaklama Đsletmelerinde Yönetim 3

  SEÇMELİ DERSLER
  THM 506 Turizm Hukuku 3
  THM 507 Turizm Đsletmelerinde Finansal Yönetim 3
  THM 508 Turizm Sektörünün AB Uyum Süreci ve Sorunları 3
  THM 509 Turizm Đsletmelerinde Đnsan Kaynakları Yönetimi 3
  THM 510 Çalısma Hukuku 3
  THM 511 Arastırma Yöntemleri 3
  THM 515 Uluslararası Turizm 3
  THM 518 Turizm Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi 3

  DERS İÇERĐKLERİ
  THM 501 Turizm Ekonomisi
  Turizmin ulusal ve uluslararası ekonomik boyutları, turizmde arz ve talep değerlemesi, fiyat
  analizi, sosyo – ekonomik etkileri.

  THM 502 Turizm Pazarlaması
  Turizm sektörünün özellikleri, sektörün uluslararası boyutu, stratejik pazarlama yönetimi,
  pazarlama planlaması, reaktif ve proaktif yaklasımlar, turizm sektörüne özgü sorunlar, örnek
  olay çalısmaları.

  THM 503 Turizm Đsletmelerinde Maliyet Analizi ve Muhasebesi
  Turizm isletmelerinde maliyet analizi, fiyatlandırma, bütçeleme, yönetsel karar aracı olarak
  maliyet muhasebesi uygulamaları.

  THM 504 Turizm Politikaları ve Turizm Planlaması
  Turizm sektörünün mikro ve makro boyutları ve bunlara bağlı turizm politikaları, SWOT
  analizi ve strateji belirleme, turizm planlamasının esasları, kalkınma planları içindeki yeri,
  ticaret ve ödemeler bilançosuna etkileri.

  THM 505 Konaklama işletmelerinde Yönetim
  Turizm isletmelerinde örgütsel yapılanma, yiyecek – içecek yönetimi, yönetici özellikleri,
  yönetim fonksiyonlarının farklılastırılması.

  SEÇMELİ DERSLER

  THM 506 Turizm Hukuku
  Turizmde kamusal örgütlenme, seyahat mevzuatı, otel, motel, yat isletmeciliği ve turizm
  endüstrisine iliskin hukuki düzenlemeler, turizm endüstrisinin uluslararası özellikleri
  dolayısıyla sektörün uluslararası hukuki sorunları.

  THM 507 Turizm isletmelerinde Finansal Yönetim
  Turizm isletmelerinde finansal planlama, turizm isletmelerinin dönemsel özelliği ve risk
  unsuru, turizm yatırımlarının değerlendirilmesi, bütçeleme, isletme sermayesi ve finansman
  yöntemleri, örnek olay çalısmaları.

  THM 508 Turizm Sektörünün AB Uyum Süreci ve Sorunları
  AB’de turizm sektöründe standartlar, AB hukukunun sektöre iliskin kuralları, tüketici
  haklarının korunması.

  THM 509 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan Kaynakları Yönetiminin genel esasları, turizm sektöründe istihdam özellikleri, personel
  planlaması, performans değerlemesi, motivasyon.

  THM 510 Çalısma Hukuku
  Çalısma hayatını düzenleyen hukuki esaslar, is veren – çalısan iliskileri, toplu sözlesme,
  sendikal örgütlenme.

  THM 511 Arastırma Yöntemleri
  Temel arastırma yöntemleri, anket düzenleme ve değerlendirme, regresyon – trend analizleri,
  tahminleme. Müsteri eğilimlerinin ölçülmesi, değerlendirme, turizm endüstrisinde reaktif ve
  proaktif yaklasımlar.

  THM 515 Uluslararası Turizm
  Turizm endüstrisinde çalısan uluslararası kurulusların gözden geçirilmesi, bu kuruluslarla
  çesitli uluslar arasındaki iliskilerin tartısılması katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve
  ekonomik çevrede isletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.

  THM 518 Turizm Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi
  Konaklama endüstrisi üzerinde çevresel etkiler ve konaklama enerji kullanımından olusan
  çesitli bilesenlerin analizi. Konaklama yöneticisinin tesis yüklemelerinin olusturulması ve
  sistematik kontrol prosedürlerinin yürütülmesi.

Turizm i̇şletmeciliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |