Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Doktora Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Doktora Programı

  DERS PROGRAMI

  I. Yıl / I. Yarıyıl
  601     Drenaj Mühendisliği    
  603     Yüzey Sulama Hidroliği    
  605     Tarımsal Yapılarda Çevre Denetimi ve Isı Kullanımı        
  607     Damla Sulama Sistemlerinin Hidroliği    
  609     Hidrolojide Olasılık Yöntemleri    
  683     Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  685     Gelişim ve Öğrenme    
  697     Uzmanlık Alan Dersi    

  I. Yıl / II. Yarıyıl
  602     Su-Verim İlişkileri    
  610     Sulamada Bilgisayar Uygulamaları II    
  614     Sulama Sistemlerinde Performans Değerlendirmesi
  683     Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  685     Gelişim ve Öğrenme    
  698     Uzmanlık Alan Dersi    


  DERS İÇERİKLERİ


  DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ

   
  Dersin Amacı ve Hedefi
  Son yıllarda sulama ve drenaj konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Dersin amacı drenaj konusundaki yeni tekniklerin aktarılmasıdır.

  Dersin İçeriği

  • Drenaj sistemlerinin projelenmesi için gerekli verilerin toplanması için kapsamlı drenaj etüdleri
  • Drenaj etüdlerinin değerlendirilmesi
  • Bataklıkların kurutulması ve açık kanallarla drenaj sistemlerinin projeleme esasları
  • Kararlı ve kararsız akış koşullarında drenaj sistemlerinin projelenmesi ve dren derinliğinin seçimi, bu koşullara göre dren aralıklarının tayininde kullanılan Houghoudt, Donan Glower-Dumm, Kirkham, Ernst, Kirkham-Toksöz, Van Bears formülleri ve bazı abaklar
  • Drenaj projelerinin çizimi ve araziye aplikasyonu
  Ders Kitabı/Diğer Materyal
  Gemalmaz, E., “Drenaj Mühendisliği”, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, (1993)

  Güngör, Y., Erözel, A., “Drenaj ve Arazi Islahı”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, (1994).

  YÜZEY SULAMA HİDROLİĞİ

  Dersin Amacı ve Hedefi
  Yüzey sulama hidroliğinin öğretilmesi

  Dersin İçeriği

  • Yüzey sulamalarında hidrolik kavramlar
  • Yüzey sulamalarda bağımsız değişkenler
  • Akış eşitlikleri
  • Yüzey sulamalarında temel hidrolik özelliklerin belirlenmesi
  • Yüzey sulama modelleri
  • Hidrodinamik modeller
  • Zero-inertia model
  • Kinematik dalga modeli
  • Hacim denge modeli
  Ders Kitabı/Diğer Materyal
  Walker, W. R. and G. V. Skogerboe, 1987. “Surface Irrigation, Theory and Practice”, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

  Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: an Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

  TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE DENETİMİ VE ISI KULLANIMI
   
  Dersin Amacı ve Hedefi
  Tarımsal yapılarda çevre denetiminde ısı iletimi, ısı gereksiniminin belirlenmesi ve ısıtmaya ilişkin esasların öğretilmesi.

  Dersin İçeriği

  Isı ve ısı iletimi ile ilgili temel bilgiler, ısı elde etmede yararlanılan maddeler ve bunların yakılması, özellikleri, ısı değerleri, tarımsal yapılarda eksik olan ısının bulunması ve karşılanmasında kullanılan ısıtma yöntemleri ve yıllık yakıt ihtiyaçlarının hesaplanması yöntemleri ile ilgili projelerin tanıtılması.

  Ders Kitabı/Diğer Materyal Cotta, R.M.,. Mikhailov, M.D., 1997. Heat conduction. John Wiley & Sons, 352 p.

  FAO, 1987. Greenhouse Heating with Solar Energy. REUR Technical Series:1, 200 p.

  Kadayıfçılar, S., Ültanır, M.Ö., 1975. Tarımsal Binaların Isıtılmasında Kullanılan Aygıt ve Makinaların Çalışma Karekteristikleriyle Yapısal Özellikleri. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları:581, 144s, Ankara.

  Mutaf, S., Sönmez, R., 1984. Hayvan Barınaklarında İklimsel Çevre ve Denetimi. E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları:438, 258 s., İzmir.

  Öztürk, A., Yavuz, H., 1995. Uygulamalarla Isı Geçişi. 253 s., İstanbul

  DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 
  Dersin Amacı ve Hedefi Damla sulama, sulamaların bitkilerin günlük su tüketimlerini karşılama yaklaşımıyla sık aralıklarla ve küçük hacimlerle yapıldığı bir yöntemdir. Damla sulama sistemi, sulama suyunu sulama alanına kabul edilebilecek bir yeknesaklık derecesi ile dağıtacak biçimde tasarlanır. Dersle sırasında öğreciler damlatıcı, lateral ve yan ana boru hidroliğine ilişkin temel bilgileri öğrenmektedirler. Yöntemler tasarım mühendisliği alanından özenle seçilmiş teknik problemlerine uygulanmaktadır.

  Dersin İçeriği
  • Bir damla sulama sisteminin genel tanıtımı
  • Damlatıcı hidroliği, damla sulama borularında eneıji ve basınç değişimleri, damla sulama borularında boru uzunluğunca meydana gelen debi değişimi ve debi değişim katsayısı, lateral yan ana boru ve ana boruların yeknesak veya yeknesak olmayan koşullarda tasarımı
  • Basit ve genel tasarım kartlarının geliştirilmesi
  • Damla sulama sistemlerinde su dağılım ve uygulama etkinliği

  Ders Kitabı/Diğer Materyal Nakayama, F.S., Bucks, D.A., “ Ttickle Irrigation for Crop Production ”, Elsevier, (1986)

  HİDROLOJİDE OLASILIK YÖNTEMLERİ
  Dersin Amacı ve Hedefi Bu ders, mühendislik hidrolojisi çalışmalarında kullanılan istatistik ve olasılık yöntemlerine ilişkin temel bilgiler verir.
  Dersin İçeriği
  • Hidrolojide istatistik yöntemlerinin önemi
  • Olasılık yasaları
  • Frekans analizleri
  • Hidrolojide kullanılan sürekli ve kesikli değişkenlerin olasılıklı dağılımları ve dağılımların parametrelerinin tahmini
  • Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Geometrik Dağılım, Normal Dağılım ve Eksterm Değerler Dağılımı, İki Değişkenli Normal Dağılım
  • Risk kavramı ve proje debilerinin hesaplanması.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Bayazıt, M., 1981. Hidrolojide İstatistik Yöntemler. İTÜ İnşaat Fakültesi.

  Bayazıt, M., 1996. İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri. İTÜ İnşaat Fakültesi.

  Chow, V.T., 1964. Handbook of Applied Hydrology, Mc Graw-Hill.

  Yevjevich, V., 1972. Probability and Statistics in Hydrology. Water Resources Pub., Colorado

  SU-VERİM İLİŞKİLERİ
  Dersin Amacı ve Hedefi Su bitkisel üretimin temelini oluşturur ve yüksek verim ile randımanlı bitki yetiştirmek için suyun en iyi biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu, farklı yetiştirme koşullarında suyun bitki verimi ve üzerindeki etkisinin iyi bir biçimde anlaşılmasını gerektirmektedir. Dersler sırasında öğreciler su ve verim arasındaki ilişkileri yönelik niceliksel yöntemleri öğrenmektedirler.

  Dersin İçeriği
  • Su-Verim fonksiyonlarındaki kavramların tanımlanması
  • Transpirasyon ve bitki su tüketimi ile bitkisel verim arasındaki ilişkiler
  • Maksimum verim ve su tüketiminin tahmin edilmesi
  • Yeterli ve kısıtlı sulama koşullarında sulama ile bitkisel verim arasındaki ilişkiler
  • Optimum verim ve su kullanım randımanına ulaşmak için sulamanın yönetimi
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Doorenbos et al., “Yield Response to Water”, FAO Irrigation and Drainage Paper, N0: 33, (1986)

  Hoffman, G.J., Howell, T.A., Solomon, K.H., “Management of Farm Irrigation Systems” American Society of Agricultural Engineers, (1992)

  SULAMADA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II
   
  Dersin Amacı ve Hedefi Sulamada kullanılan bilgisayar programlarının kullanımının öğretilmesi

  Dersin İçeriği Sulamanın planlanması ve yönetimi amaçlı geliştirilmiş FAO kaynaklı CLIMWAT (Cropwat bilgisayar programı ile birlikte kullanılan iklimsel veri tabanı pogramıdır), CROPWAT; IRSIS_RAINBOW ve IAM-ETo WUE-Net (CIHEAM-IAMB) programlarının kullanımı, sonuçlarının yorumlanması ve uygulamaya aktarımı.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal
  Merriam, J. L. and J. Keller, 1978. “Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management”. Department of Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State University, Logan, Utah, USA.

  Stephenson, D., 1981. “Pipeline Design for Water Engineers”. Developments in Water Science Series vol.15, Elsevier.

  SULAMA SİSTEMLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

  Dersin Amacı ve Hedefi Sulama sistemi performans değerlendirmesinde kullanılan performans göstergelerini ve yöntemlerini tanıtmak.
  Dersin İçeriği
  • Performans değerlendirmenin amaçları, performans değerlendirme seviyeleri
  • Performans göstergeleri : Su sağlama ve dağıtım, bitkisel üretim, sosyo-ekonomik, çevresel ve su koruma göstergeleri
  • Performans değerlendirme için veri toplama ve işleme
  • Performans değerlendirmede uzaktan algılama
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Murray-Rust, D. H., Snellen, W. B. 1993. Irrigation System Performance Assessment and Diognosis, IWMI

  Kloezen, W. H., Garcés-Restrepo, C. 1998. Assessing Irrigation Performance with Comparative Indicators: The Case of the Alto Rio Lerma Irrigation District, Mexico, IWMI.

  Bos, M. G. 1997. Performance indicators for irrigation and drainage, Irrigation and Drainage Systems 11: 119-137
   

Tarım bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |