Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir - Ege Üniversitesi - I333

Home>Yüksek Lisans Programları>Fen Bilimleri>Bornova>Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir
 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Ege Üniversitesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Fen Bilimleri Yüksek Lisans Programları:
Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir
Giriş gereklilikleri:
1) Yüksek lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. 2) Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. 3) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 4) Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. 5) Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Program Tanımları:
Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Ders Listesi

I.DÖNEM

Işıkölçüm
Tayfbilim    
Güneş Atmosferi    
Yıldızlarda Enerji Tayfı    
Zonklama Teorisi
Genel Relativite Teorisi ve Kozmoloji I    
Astrofiziksel Akışkanların Dinamiği
Yakın Çift Yıldızların Dinamiği
Parçacık Astrofiziği I
Uzmanlık Alan Dersi

II.DÖNEM

Çokrenk Işıkölçüm
Plazma Astrofiziği
X-Işın Astronomisi,
Kırmızı Öte Astronomisi    
Yıldız Sismolojisi
Genel Relativite Teorisi ve Kozmoloji II    
Katalismik Değişen Yıldızlar
Örten Çift Yıldızlar
Güneş Aktivitesi    
Parçacık Astrofiziği II
Uzmanlık Alan Dersi
Fen Bilimleri ile ilgili diğer programlar:
Yeni Arama
Ara