Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları

  • PROGRAMIN ADI 
            TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ 
            YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ 
            Bilim Dalı Başkanı:
            Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
   Enstitü Müdürü:  Prof. Dr. Targan ÜNAL
   
  PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
                   
  Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalının temel amacı, öğrencilerin turizm endüstrisini tüm yönleriyle  anlamalarını ve bu  konuda  engin bilgi  sahibi olmalarını ve vizyon kazanmalarını sağlamaktır. Bilimsel araştırma yöntemleri  çerçevesinde; gerek dersler, gerek projeler, gerekse de hazırlanan tez ile bu endüstrinin değişik   alanlarında çalışmak  isteyenlerin  uzmanlaşması  istenmektedir.
                   
  Turizm İşletmeciliği Ana  Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hocalarının desteği ve katkılarıyla 1982 yılında kurulmuştur.Daha sonra doktora programı açılmıştır. Türkiye'de ilk Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermeye başlayan Program özelliğine sahiptir. Kurulduğu tarihten itibaren Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde bir çok  mezun vermiştir. Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında halen sadece Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.
                           
  Mezunlar turizm endüstrisinin  çeşitli alanlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca akademik kariyere devam edip gerek İstanbul Üniversitesi gerekse Türkiye'nin çeşitli Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışma imkanına sahiptirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanağı da bulunmaktadır.  Kontenjanı 15'dir.
   
  DERSLERİN ADLARI VE KREDİLERİ
          
   
  1.Yarıyıl

  Uluslararası Turizm
  Turizm Pazarlaması
  Turizm Teorisi
  Seçimlik
  Seçimlik

  2.Yarıyıl
  Seyahat ve Ulaştırma İşletmeciliği
  Konaklama İşletmeciliği
  Seminer
  Seçimlik

   
  SEÇİMLİK DERSLER     
  .          Bilimsel Araştırma ve Teknik Yazım Kuralları
  ·         Çevre ve Turizm
  ·         Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Toplam Kalite Yönetimi
  ·         Turizmde Sosyal Sorumluluk ve Etik
  ·         Turizmde Yatırım Finansmanı ve Proje Yönetimi
  ·         Turizm Politikası ve Planlaması
  ·         Yiyecek-İçecek İşletmeciliği
  ·         Kongre ve Toplantı Yönetimi
   
   
   
   
  DERS İÇERİKLERİ
  ZORUNLU DERSLER
  1.YARIYIL
  -Uluslararası Turizm :
  Ekonomik Entegrasyonun Anlamı, Uluslararası Ekonomik Ve Mali Kuruluşlar, Ekonomik İşbirliği Örgütleri Ve Turizm İlişkileri, Uluslararası Turizm Örgütleri Ve Turizmle İlgili Faaliyetleri, Türkiye'nin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme Hareketleri Ve Üye Olduğu Turizm Kuruluşları. Uluslararası Turizm Pazarının Gelişimi, 21. Yüzyılda Uluslararası Turizmin Ve Seyahatin Gelişimini Etkileyecek Faktörler, Dünyadaki Turizm Cazibe Merkezlerinde Uluslararası Turizm Hareketleri, Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Turizm, Avrupa Birliği'nde Uygulanan Turizm Politikaları, Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi.

  -Turizm Pazarlaması :
  Pazarlamanın Konusu, Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama, Pazarlama Bilgi Sistemi, Tüketici Pazarları, Ürün Planlama Ve Geliştirme, Fiyatlandırma, Dağıtım Kanalları, Turizm Pazarlamasının Kapsamı Ve Gelişimi, Turizm Pazarının Boyutları, Mal Ve Hizmetlerin Temel Özellikleri, Turizm Talebini Etkileyen Faktörler. Seyahat Güdüleri, Turizmde Pazarlama Karması, Turizmde Ürün Oluşturma, Turizmde Uygulanan Pazarlama Kampanya Ve Teknikleri, Halkla İlişkiler Ve Satış Promosyonu, Turizm Pazarının Dilimlendirilmesi, Turizmde Dağıtım Kanalları Ve Pazarlama Planlaması, Elektronik Ticaret Aracılığı İle Turizm Pazarlaması.

  -Turizm Teorisi :

  Uluslararası Turizm Pazarının Gelişimini Belirleyen Eğilimler, Turizmin Dünyadaki Gelişimi, Seyahat-Rekreasyon- Turizm - Turist Kavramları, Turizmle İlgili Temel İlkeler, İnsanları Seyahate Teşvik Eden Faktörler, Turizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Çevresel Etkileri, Turizmin Diğer Bilimlerle İlişkisi, Turizm Çeşitleri Ve Şekilleri, Turizmin Sınıflandırılması, Turizm Endüstrisini Oluşturan  İşletmeler, Turizm Eğitimi Ve Felsefesi, Uluslararası Turizm Örgütleri, Türk Turizmindeki Gelişmeler.
   
  2. YARIYIL

  -Turizm Ekonomisi :
  Uluslararası Ve Ulusal Ekonominin Gelişimine Turizmin Katkısı, Turizmin Ekonomideki Rolü, Turizmin Ekonomik Fonksiyonları, Turizm Ürünü Kavramı, Turizm Arz Ve Talebi, Turizmin Ekonomik Büyümeye Etkisi, Turizmin Ödemeler Dengesine Ve İstihdama Etkisi, Turist Harcamalarının Çarpan Etkisi,  Turizm-Enflasyon İlişkisi Ve Döviz Kurlarına Etkisi, Turizm İstatistikleri, Turizm Pazarının Özellikleri,  Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi, Turizm Endüstrisine Yönelik Modellerin Kurulması,  Turizmin Türk Ekonomisindeki Önemi.
   
  -Seyahat Ve Ulaştırma İşletmeciliği:
  Seyahat İşletmelerinin Sınıflandırılması, Seyahat Acentesi Ve Tur Operatörü Arasındaki Farklar, Turizmde Dağıtım Sistemi , Turistik Ürün, Paket Tur Hazırlanması Ve Maliyet Hesaplamaları, Seyahat Acentelerinin İşletmecilik Fonksiyonları, Seyahat Acentalarının Kuruluş İşlemleri  Ve Organizasyonu,  Seyahat İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar, Rekabet Gücü Senaryoları, Seyahat Ve Turizm İçin Rekabet Gücü Stratejileri, Türkiye'de Seyahat Acentalarının Durumu Ve Hukuki Altyapısı, Türkiye'den Tur Örnekleri, Ulaştırmanın  Tarihsel Gelişimi, Turizm Ve Ulaştırma Sistemleri, Ulaştırma Çeşitleri, Denizyolu-Karayolu-Demiryolu-Havayolu Ulaştırması, Turizmde Ulaştırmanın Temel Öğeleri, Ulaştırma Sektöründe Haberleşme Teknikleri, Yolcu Ulaşım Sistemlerinin Analizi, Kruvaziyer Gemileri Ve Yat Turizmi, Havayolu Ulaştırmasının Sistem Ve Acente Açısından Önemi, Havayolu Şirketlerinin Fiyatlandırma Sistemi, Uluslararası  Havacılık Sözleşmeleri Ve Sivil Havacılık Kuruluşları Tur Operatörleri Ve Havayolları, IATA Ve Non-IATA Arasındaki Farklar, Global Dağıtım Sistemleri, Hava Limanları Ve Hava Alanları, Gelecekte Ulaştırma Sisteminin Gelişimini Etkileyecek Faktörler, Türkiye'deki Ulaştırma Sistemi Ve Ulaştırma İşletmeleri.
   
  -Konaklama İşletmeciliği:
   
  Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması, Konaklama İşletmelerinde Yönetim İşlevleri, Örgüt Yapısı, Bölümleri Bölümler Arası İlişkiler, Konaklama İşletmelerinde Destek Departmanlar, Konaklama İşletmeleri Ve Bilgi Teknolojileri, Ön Büro Bölümünün Organizasyonu, Rezervasyon İşlemleri, Fiyatlandırma Stratejileri Ve Hedefleri, Getiri Yönetimi, Kat Hizmetleri Ve Çamaşırhane İle İlgili Kavramlar, Kat Hizmetleri Bölümünde Yönetim Ve Organizasyon,  Teknik Hizmetlerin Önemi, Yiyecek - İçecek Bölümünün İşlevleri, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Görev Ve Tanımları.
   
  -Seminer:
  Öğrenciler Derslerde Gördükleri Ve İlgilendikleri Konularda Bilimsel Araştırma Kurallarına Göre Proje Hazırlayıp Sunum Yapmaktadırlar.
   
  SEÇİMLİK DERSLER
  -Bilimsel Araştırma ve Teknik Yazım Kuralları :
  Bilimsel Düşünce Yöntemi, Araştırma Metodolojisi, Araştırma Metinleri Ve Dipnot, Yazım Kuralları, Kantitatif Yöntemlerin Uygulanması, Verilerin Bilgisayara Aktarılarak Tablo, Şekil Ve Grafiklerin Gösterimi, Veri Tabanına Ulaşarak Kaynak Taraması, Dönem İçi Ve Dönem Sonu Proje Çalışmaları.
   
  -Çevre Ve Turizm:
  Turizm Ve Doğal Kaynaklar/Alanlar İlişkisi, Turizm Sektörünün Gelişme Eğilimleri Ve Çevre Yönetimi, Çevresel Değerler,  Çevrenin Turizmin Gelişimindeki Önemi, Turizmin Çevre Üzerindeki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri, Hava, Su, Toprak, Ses Kirlenmesinin Yarattığı Sorunlar, Sürdürülebilir Gelişme  Ve Turizm İlişkisi, Sürdürülebilir Turizmin Amaçları Ve İlkeleri, Sürdürülebilir Turizm Ürünü, Ekolojik Analiz, Turizmde Çevresel Etki Değerlendirmesi, Turistik Alanın Taşıma Kapasitesi Ve Turistik Alanın Yaşam Dönemi, Konaklama Seyahat İşletmelerinde Sürdürülebilir Turizme Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetler, Çevre Yasaları,  Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nın Çevre Konusundaki Politikaları.

  -Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Toplam Kalite Yönetimi :
  Kalite, Hizmet Kalitesi Ve Toplam Kalite Yönetimi Kavramları, Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite, Standartlar, Kalite Geliştirme Grupları, Tam Zamanında Üretim, Turizm Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Ve Göz Önüne Alınması Gereken İlişkiler, Turizm İşletmelerinde Kalitenin Farklı Tanımları Ve Boyutları, Turizm Sektöründe Kalite Algılamalarında Farklılıklar, Turizm İşletmelerinde Kalite Değerlendirme Kriterleri, Turizm İşletmelerinde Kalite Geliştirmede Kullanılan Araç Ve Teknikler, Müşteri Tatmininin Ölçülmesi, ISO Kalite Sistemleri, Türk Turizminde Toplam Kalite Uygulamaları.
   
  -Turizmde Sosyal Sorumluluk Ve Etik :
  Etik İle İlgili Kavramlar, Temel Etik İlkeleri Ve Etik Türleri, Mesleki Etik Normlarının Tanıtımı Ve Sosyal Sorumluluk Konuları, Etiği Etkileyen Faktörler, Etik İle İlgili Standartlar, Kamu Sektöründe Etik, Toplumun Taleplerine Ve Davranışlarına Duyarlılık, İşletmelerde Etik İle İlgili Sorunlar, Turizm İşletmelerinde Müşteri Hakları Ve Şikayetleri, Kusurlu Hizmetin Tanımı Ve Özellikleri, Turizm Sektöründe "Islık Çalma", Turizmde Etik Değerler, Dünya Turizm Örgütünün Turizmde Etik İlkeleri Düzenlemeye Yönelik Çalışmaları .
   
  -Turizmde Yatırım Finansmanı Ve Proje Yönetimi:
  Yatırım Ve Yapılabilirlik Analizleri, Ekonomik, Teknik Ve Mali Etüdler, Yatırım Ve Proje Kavramları, Genel Olarak Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Teşvikler,  Turizm Yatırım Projesinin Tanımı, Turizm Yatırım Türleri, Özellikleri, Turizm Yatırım Projelerinin Sınıflandırılması, Turizm Yatırımlarında Teşvikler, Yatırım Finansmanı Kavramı Ve Finansman Şekilleri İle Turizm Yatırım Projelerinin Analizi, İç Ve Dış Finansman  Kaynakları Ve Proje Yönetimi, Turizm Yatırım Projelerinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi.
   
  -Turizm Politikası Ve Planlaması:
  Bölgesel Ve Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Politikaları Ve Bölgesel/Yerel Dinamikler, Turizm Politika Ve Planlaması Kavramları, Tarihsel Gelişimi, Turizm Politikasını Oluşturan Elemanlar Ve Hedefler, Turizm Planlamasının Amaçları, Makro Turizm Planlaması, Fiziksel Ve Çevresel Turizm Planlamasının Önemi, Planlama Teknikleri Ve Planlama Çeşitleri,  Turizm Politikası Ve Turizm Planlamasını Geliştirmek Ve Yürütmek, Kamu Ve Özel Örgüt Turizm Politikalarının Özellikleri İle Turizmin Gelişimini Sağlayıcı Politika Ve Planlama Örnekleri, Turizm Planlamasında Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları, Sürdürülebilir Turizm Politika Ve Planlarına Modern Yönetim Yaklaşımları Ve Bu Politika Ve Planların Bölgesel Kalkınma Modelleri Çerçevesinde İncelenmesi, Türk Turizm Politikasının Elemanları Ve Sürdürülebilir Turizm Politikaları., Türk Turizminde İzlenecek Politikalar Ve Stratejiler.

  -Yiyecek İçecek İşletmeciliği :
  Ağırlama Ve Yiyecek-İçecek Endüstrisi, Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması, Bu İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları Ve Yiyecek - İçecek Bölümünün Organizasyonu, Mutfak Yönetimi Ve Organizasyon, Personel Seçimi, Mönülerin Planlanması, Kullanılan Ekipmanlar, Ziyafet Organizasyonu, Servis, Bar İşlemleri Ve İçki Servisi, Beslenme, Hijyen,  Sanitasyon, Güvenlik, Standart Reçeteler, Pişirme Şekilleri, Besin Değerleri, Konuk Şikayetleri İle İlgilenme, Yiyecek-İçecek  Hizmetlerinin Pazarlanması.
   
   
  -Kongre Ve Toplantı Yönetimi:  
  Kongre-Fuar-Toplantı Ve Sergilerin Tarihçesi, Kongre Ve Turizm İlişkisi, Kongre Ve Toplantıların Sınıflandırılması, Kongre Turizminin Gelişme Nedenleri Ve Bu Turizm Çeşidi Alanındaki Örgütlenmeler, Anlaşmalar Ve Toplantı Bütçelerinin Planlanması Ve Kontrolü,  Kongre-Toplantı Pazarı Ve Bu Pazarın Planlaması Ve Organizasyonu, Kongre-Toplantı Pazarının Satın Alma Karar Süreci, Kongre-Toplantı Pazarına Yönelik Pazarlama Ve Tutundurma Faaliyetleri, Toplantı-Kongre Yönetiminde İletişim, Konaklama İşletmelerinde Kongre Ve Toplantı Sırasında Ve Sonrasında Gerçekleştirilecek İşler,  Kongre Turizminin Ülke Ekonomisine Katkıları, Uluslararası Kongre-Toplantı Pazarında Dünyadaki Gelişmeler Ve Geleceğe Yönelik Eğilimler Ve Türkiye'deki Kongre Turizmine İlişkin İmkanlar, Sorunlar, Fuarcılık Ve Fuar Organizasyonları.
   

Turizm i̇şletmeciliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |