Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Şişhane Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programının amacı, Türkiye ve dünyanın önde gelen turizm işletmelerinde çalışabilecek turizm uzmanlarını yetiştirmek ve mezunlara AB’deki Yüksek Lisans programları ile eşdeğer düzeyde bir uzmanlık sağlamaktır. Programın en önemli hedeflerinden biri de, öğrencilere, rekabetin artan oranda yaşandığı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu analitik eğitimini sunmak ve onları çalışma hayatında başarılı kılmaktır.

  PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

  Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programı ile Lisans eğitimlerini İşletme, İktisat ve Turizm İşletmeciliği alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarından mezun olmuş kamu ve özel sektörde meslek arayan Fakülte/Yüksekokul mezunları, bilgi ve yeteneklerini arttırmak ve geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör turizm yöneticileri, Turizm sektöründe deneyim sahibi olanlar meslek kariyerini yükseltmek ve akademik kariyer yapmak isteyenler bu programı seçebilir.

  EĞİTİM

  Program teorik bilgileri güncel ve pratik tecrübelerle birleştirerek öğrencilere aktarmayı başarabilen nitelikli öğretim kadrosu ile eğitimi gerçekleştirecektir. Aynı zamanda, turizm işletmeciliği alanında sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde yönetici yetiştirecek donanıma sahip alt yapımız mevcuttur. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programına kayıtlı olan öğrencilere İşletme ve İktisadın temel bilim dalları olan Finansman, Pazarlama, Araştırma Yöntemleri, İşletme Kararları ve Yöneylem araştırmaları gibi temel dersler İşletmecilik Yüksek Lisans programları ile ortak olarak verilmekte ve turizm alanındaki derslerde de; turizm sektörünün ve turizm eğitimin analizi, Yüksek Lisans programının değer iddiası, hedeflenen başarı kriterleri, programın statüsü, turizm eğitiminde değişmeler ve mesleki kariyeri geliştirebilecek Yüksek Lisans ile Akademik kariyeri temel hedef alan eğitim planlanmıştır.

  DERS LİSTESİ


  I.YARIYIL
  İşletme Yönetimi
  Finansal Bilgi Sistemleri
  Finansman
  Turizm İşletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon

  II.YARIYIL
  Araştırma Yöntemleri    
  Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
  Turizm Yatırımları Proje Analizi
  Seminer    
  Seçmeli Ders    

  SEÇMELİ DERSLER
  Pazarlama Yönetimi
  Turizmde Tüketici Hakları ve Eğitimi
  Turizm ve Çevre
  Turizmde Pazar Araştırmaları


  ZORUNLU DERSLER

  İŞL. 531 İşletme Politikası ve Stratejileri
  Doç. Dr. M. Zeki AKSAN
  Yönetim ile ilgili temel kavramlar, Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, işletmenin çevresi, yönetimin temel işlevleri, yönetimde karar alma. 

  İŞL. 533 İnsan Kaynakları Yönetimi
  Öğr.Gör. Özlem ATAN
  İnsan kaynakları yönetimine giriş, tarihsel gelişim ve temel kavramlar, çağdaş insan kaynakları uygulamaları, stratejik insan kaynakları planlaması, iş analizi, personel seçme ve yerleştirme, eğitim, geliştirme ve ödüllendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve geliştirme, ücret yönetimi, motivasyon, iş güvenliği, insan kaynakları sistemleri. 

  İŞL 513 Kurumsal Finans
  Yrd. Doç. Dr. Turgut ÖZKAN
  Finansal Planlama; belirsizlik koşullarında sermaye bütçelemesi ve maliyeti; kar payı politikaları; firma birleşmeleri; kısa ve uzun vadeli borçların yönetimi, politikaları, hazır değerlerin, serbest menkul kıymetlerin ve işletme çalışma sermayesinin yönetimi; yatırım bütçelemesi ve yatırım kararları incelenerek belirtilen konularla ilgili uygulamalar.  

  TUR 530 Turizm İşletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon
  Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER
  Turizm İşletmeciliğinin temel kavramları, Turizm İşletmeciliğinde Yönetim Planlaması, Turizm İşletmeciliğinde yönetim ile ilgili yeni yaklaşımlar, Turizm İşletmeciliğinde çatışma yönetimi, Turizm İşletmelerinde  kuruluş yeri ve seçimi, Yönetim fonksiyonları, Turizm İşletmelerinde toplam kalite yönetimi, Turizm İşletmeciliğinde AR-GE. 

  İŞL 501 Araştırma Yöntemleri
  Yrd. Doç. Dr. Ensar NİŞANCI
  Araştırma Yöntemleri, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme teknikleri, bilimsel yöntemlerle veri hazırlama, tez yazım ve sunum kurallarının uygulanması. 

  TUR 511 Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
  Prof. Dr. Mustafa AKSU
  Konaklama İşletmeleri Maliyet Muhasebesinin temel kavramları, konaklama işletmelerinde maliyet hesapları, konaklama işletmelerinde mali analiz tabloları, malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde maliyet-hacim, kar analizi ve kara geliş noktası, konaklama işletmelerinde sermaye bütçelemesi, maliyet kontrol sistemleri. 

  TUR  510 Turizm İşletmelerinde Yatırım projeleri Analizi
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHVECİ
  Turizm yatırım türleri, özellikleri, yatırım finansmanı kavramı ve finansman şekilleri ile turizm yatırım projelerinin analizi, Turizm işletmelerinde iç ve dış finansman kaynakları ve proje yönetimi. 

  TUR 502 Seminer
  Bölümün Öğretim Elemanları
  Seminer dersinde, turizm konularında uzmanlaşmaya yönelik konular tespit edilerek proje çalışması yapılacaktır. Uzmanlaşma  ve iş yaşamında ilgi duyulan alanlarda proje ve bilimsel araştırma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.  

  SEÇMELİ DERSLER 

  İŞL. 521 Pazarlama Yönetimi
  Doç. Dr. Erdoğan TAŞKIN
  Pazarlama Yönetiminin kavramları, pazarlama bileşenleri ve önemi, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi, yeni ürün geliştirme süreci, Pazar araştırması, stratejik pazarlama yönetimi kavramı, durum analizi, Pazar analizleri, halkla ilişkiler, reklamcılık ve satış yönetimi kavramları ve uygulama örnekleri. 

  TUR 533 (Seçmeli) Turizmde Tüketici Hakları ve Eğitimi
  Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER
  Öğr. Gör. Atilla TEKÇE
  Turizm faaliyetlerine yönelik ortaya çıkan seyahat motivasyonları ve aktiviteler, turizmde özel ilgi alanlarının tespiti ve pazarlanması, davranış ve beklenti araştırmaları, Turizmde Halkla İlişkilerin Önemi ve mesleki ilkeleri, Halkla ilişkilerin davranışsal boyutu Turizmde sosyal sorumluluk konuları, tüketici taleplerine ve davranışlarına duyarlılık, turizmde etik değerler.  

  TUR 501 (Seçmeli) Turizm ve Çevre
  Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER
  Çevrenin turizm gelişimindeki önemi, çevre turizm ilişkisi, Çevre sorunlarının turizme etkileri, çevresel etki değerlendirilmesi, çevre yasaları, turizmin çevreye sosyo-kültürel etkileri. 

  TUR 522 Turizmde Pazar Araştırmaları
  Yrd. Doç. Dr. Sefer GÜMÜŞ
  Turistik talebin tahminlenmesi ve planlanması, Turizm arzını oluşturan verilerin saptanması, Turizmde pazarlama çevresi, Turizmde stratejik Planlama ve Pazarlamanın rolü, Turizmde pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemi, Turizmde tüketici pazarları ve tüketici davranışı, Turizmde hedef Pazar seçimi.

  TEZSİZ

  ZORUNLU DERSLER

  İŞL. 511 Finansal Bilgi Sistemleri
  Prof. Dr. Mustafa AKSU
  Tekdüzen hesap planı ve işleyişi, dönem sonu işlemleri, değerleme ve muhasebeleştirilmesi, hazır değerler ve ticari alacakların, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların, stokların, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların, öz kaynakların envanter ve değerlemeleri, şirket kavramı ve türleri, kuruluş işlemleri ve muhasebesi, bilanço ve gelir tabloları, kar dağıtımı, nakit akım tablosu, konsolide edilmiş mali tablolar, maliyet bilgileri, maliyet sistemleri, finansal bilgilerin analizi ve yorumlanması, bütçeler, fark analizleri, maliyet bilgilerinin yönetim aracı olarak kullanımı.  

  İŞL. 521 Pazarlama Yönetimi
  Dr.Kahraman Arslan
  Pazarlama Yönetiminin kavramları, pazarlama bileşenleri ve önemi, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi, yeni ürün geliştirme süreci, Pazar araştırması, stratejik pazarlama yönetimi kavramı, durum analizi, Pazar analizleri, halkla ilişkiler, reklamcılık ve satış yönetimi kavramları ve uygulama örnekleri. 

  İŞL 513 Finansman
  Yrd. Doç. Dr. Turgut ÖZKAN
  Finansal Planlama; belirsizlik koşullarında sermaye bütçelemesi ve maliyeti; kar payı politikaları; firma birleşmeleri; kısa ve uzun vadeli borçların yönetimi, politikaları, hazır değerlerin, serbest menkul kıymetlerin ve işletme çalışma sermayesinin yönetimi; yatırım bütçelemesi ve yatırım kararları incelenerek belirtilen konularla ilgili uygulamalar.  

  TUR 530 Turizm İşletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon
  Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER
  Turizm İşletmeciliğinin temel kavramları, Turizm İşletmeciliğinde Yönetim Planlaması, Turizm İşletmeciliğinde yönetim ile ilgili yeni yaklaşımlar, Turizm İşletmeciliğinde çatışma yönetimi, Turizm İşletmelerinde  kuruluş yeri ve seçimi, Yönetim fonksiyonları, Turizm İşletmelerinde toplam kalite yönetimi, Turizm İşletmeciliğinde AR-GE. 

  İŞL 501 Araştırma Yöntemleri
  Yrd. Doç. Dr. Ensar NİŞANCI
  Araştırma Yöntemleri, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme teknikleri, bilimsel yöntemlerle veri hazırlama, tez yazım ve sunum kurallarının uygulanması.   

  İŞL532 İşletme Kararları ve Yöneylem Araştırması
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHVECİ
  İşletme Kararlarına yöneylem araştırması teknikleri ile çözümler üretilmesi, doğrusal programlama, (Simplex Metodu), transport (ulaştırma) problemleri (kuzey-batı köşesi yöntemi, en ucuz maliyetleme yöntemi, VAM yöntemi), tamsayılı programlama (atama modeller-Macar Algoritması), duyarlılık analizi, dinamik programlama, şebeke analizi teknikleri (CPM-PERT), stok yönetimi ve envanter  modelleri (deterministik-stokastik), kuyruk modelleri ve simülasyon, oyun teorisi, Markov zinciri. 

  TUR 522 Turizmde Pazar Araştırmaları
  Doç. Dr. Erdoğan TAŞKIN
  Turistik talebin tahminlenmesi ve planlanması, Turizm arzını oluşturan verilerin saptanması, Turizmde pazarlama çevresi, Turizmde stratejik Planlama ve Pazarlamanın rolü, Turizmde pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemi, Turizmde tüketici pazarları ve tüketici davranışı, Turizmde hedef Pazar seçimi. 

  TUR 533 (Seçmeli) Turizmde Tüketici Hakları ve Eğitimi
  Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER
  Öğr. Gör. Atilla TEKÇE
  Turizm faaliyetlerine yönelik ortaya çıkan seyahat motivasyonları ve aktiviteler, turizmde özel ilgi alanlarının tespiti ve pazarlanması, davranış ve beklenti araştırmaları, Turizmde Halkla İlişkilerin Önemi ve mesleki ilkeleri, Halkla ilişkilerin davranışsal boyutu Turizmde sosyal sorumluluk konuları, tüketici taleplerine ve davranışlarına duyarlılık, turizmde etik değerler.  

  TUR  510 Turizm İşletmelerinde Yatırım projeleri Analizi
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHVECİ
  Turizm yatırım türleri, özellikleri, yatırım finansmanı kavramı ve finansman şekilleri ile turizm yatırım projelerinin analizi, Turizm işletmelerinde iç ve dış finansman kaynakları ve proje yönetimi. 

  TUR 511 Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
  Prof. Dr. Mustafa AKSU
  Konaklama İşletmeleri Maliyet Muhasebesinin temel kavramları, konaklama işletmelerinde maliyet hesapları, konaklama işletmelerinde mali analiz tabloları, malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde maliyet-hacim, kar analizi ve kara geliş noktası, konaklama işletmelerinde sermaye bütçelemesi, maliyet kontrol sistemleri. 

  TUR 501 (Seçmeli) Turizm ve Çevre
  Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER
  Çevrenin turizm gelişimindeki önemi, çevre turizm ilişkisi, Çevre sorunlarının turizme etkileri, çevresel etki değerlendirilmesi, çevre yasaları, turizmin çevreye sosyo-kültürel etkileri.

  TUR 502 Seminer
  Bölümün Öğretim Elemanları
  Seminer dersinde, turizm konularında uzmanlaşmaya yönelik konular tespit edilerek proje çalışması yapılacaktır. Uzmanlaşma  ve iş yaşamında ilgi duyulan alanlarda proje ve bilimsel araştırma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.  

  TUR 503 Dönem Projesi
  Bölümün Öğretim Elemanları
  Öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlaşmak istedikleri konularda proje çalışmaları yapacaklardır. 

Turizm i̇şletmeciliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |