Toprak Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Toprak Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Toprak Yüksek Lisans Programı

  Güz Dönemi

  501    Toprak Biliminde Son Gelişmeler I    
  503    Kil ve Kil Mineralleri    
  505    Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı    
  507    Tarımda Nükleer Tekniklerin Uygulanması    
  509    Toprağın Organik Maddesi    
  511    Toprak Elementleri ve Genetiksel Kökeni    
  513    Bitki Beslenme Bozuklukları Fizyolojisi    
  515    Kültür Bitkilerinin Beslenme Fizyolojisi    
  517    Gübre Üretim Teknolojisi    
  519    Verimlilik Analizleri II    
  523    Tarla Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının Teşhisi    
  527    Bitkilerde Mikro Besin Element Gübrelemesi    
  529    Uzaktan Algılama Teknikleri    
  531    Tarımsal Planlamalarda CBS Kullanımı    
  533    Mineral Gübreler ve Gübre Materyalinin Analiz Tekniği    
  535    Toprak ve Bitki Analizlerine Dayalı Gübreleme Programlarının Hazırlanması    
  537    Toprak Oluşumu Jeomorfoloji İlişkileri    
  539    Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Alansal Kullanımı    
  541    Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gübrelenmesi    
  543    Sağlıklı Toprağın Mikrobiyal Göstergeleri    
  597    Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Dönemi

  502    Bitki Besleme ve Toprak Verimliliğinde Son Gelişmeler I    
  504    Toprak Su İlişkileri    
  508    Toprağın Mikrobiyolojik Dinamiği    
  510    Toprağın Mikrobiyolojik Madde Dönüşümü    
  512    Toprağın Elementer Analizi    
  514    Tarım Toprakları ve Sulama Sularında Çevre Kirliliği Problemi    
  518    Sera ve Salon Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi    
  520    Gübre Kullanımı Bitki Sağlığı İlişkileri    
  522    Bahçe Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının Teşhisi
  524    Topraksız Kültürde Bitki Besleme Teknikleri
  526    Bitkilerin Beslenmesi ile Bazı Kalite Öğeleri Arasındaki İlişkiler    
  528    Bitki Yetiştirme Ortamları
  532    Mineral Gübre Üretim ve Tüketim Sorunları
  534    Organik Tarımda Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
  536    Su Erozyonu ve Toprak Özellikleri
  538    Sıvı ve Katı Atıkların Tarımsal Uygulamada Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanım Olanakları
  540    Arazi Kullanım Planlaması
  542    Su Erozyonu İle Meydana Gelen Toprak Kayıplarını Hesaplama Yöntemleri    
  598    Uzmanlık Alan Dersi

Toprak Bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |