Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Özel Hukuk alanında bilgilerini derinleştirmek ve izleyen aşamalarda doktora yapmak amacıyla araştırma teknik ve yöntemlerini öğrenmek isteyen öğrenciler katılırlar.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Yalçın ÇAKALIR

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.İlhan YILMAZ

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Ercüment TEZCAN
  Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ
  Prof.Dr.Hamdi YASAMAN  
  Prof.Dr.Oğuz İMREGÜN  
  Prof.Dr.Yalçın ÇAKALIR  
  Prof.Dr.Ziya AKINCI  
  Doç.Dr.Hatice KOCASAKAL
  Doç.Dr.İlhan YILMAZ
  Doç.Dr.Murat ENGİN
  Yrd.Doç.Dr.Ali DURAL
  Yrd.Doç.Dr.Erdem BÜYÜKSAĞİŞ
  Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERDEM
  Yrd.Doç.Dr.Murat DEVELİOĞLU
  Yrd.Doç.Dr.Şebnem BALCI


  Ders Programı

  Ders Adı                                                                       Kredi      Seçmeli/Zorunlu       Dönem

  Principes de Droit Européen
  de la Responsabilité Civile  
                                           3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Les Contrats Internationaux                                        3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Marka Hakkının Korunması                                          3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Milletlerarası İnşaat Hukuku ve Tahkim                      2+0            Seçmeli            1. Dönem

  Sermaye Şirketlerinde Pay Devir Sınırlamaları          2+0            Seçmeli            1. Dönem

  Hukuk Yazımında Metot ve Atıf Yöntemleri
                  2+0           Seçmeli             1. Dönem

  İş Sözleşmeleri Hükümleri                                           2+0            Seçmeli             1. Dönem

  Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve
  Usul Hukuku Hakkında Kanunun Değerlendirilmesi  
    1+1            Seçmeli             1. Dönem

  Seminer                                                                         0+0            Zorunlu             2. Dönem

  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde
  Anonim Ortaklıkların Birleşme ve Bölünmeleri
            3+0            Zorunlu             2. Dönem

  Kesin Hüküm                                                                 3+0            Zorunlu             2. Dönem

  Le droit du commerce international                             3+0            Zorunlu             2. Dönem

  Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları                            2+0            Seçmeli             2. Dönem

  Ekonomik Ticaret ve Hukuk                                          2+0           Seçmeli              2. Dönem

  İnsan Hakları Açısından Yoksulluk Sorunu                  2+0           Seçmeli              2. Dönem

  Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi                   2+0           Seçmeli              2. Dönem


Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |