M.E.BU SERTİFİKALI UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir PLATFORM AKADEMİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Resim Galerisi

Hakkında yorumlar M.E.BU SERTİFİKALI UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ - Kurumda - Şişli - İstanbul

  • Program tanımları
    Bu eğitim, sosyal güvenlik ve personel özlük işleri alanlarında hedef olarak insan kaynakları yöneticilerinin ve mali müşavirlerin söz konusu alanlarda gereken bilgileri öğrenmelerini sağlamaktadır. Eğitim, öğrenilenlerin kursiyerler tarafından firmalarında uygulanabilmesini kolaylaştırır niteliktedir. Başlangıç Tarihi24 Mart 2012 Cumartesi- PazarEğitim Gün ve Saatleri10:00-16:00Toplam Süre3 Hafta 30 SaatToplam Ücret650 TL+KDV (%8)Eğitim YeriBüyükdere Cad. No: 54 Kat 9 Mecidiyeköy (TEKNOSA Yanı Halkbankası üzeri)EĞİTİM PROGRAMI1. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ  v Sosyal Güvenlik Kavramıv Personel Özlük İşleri Yönetimiv Personel Özlük İşleri Temel Kavramlarv Personel Özlük İşleri Yönetimiv Personel Özlük İşlemlerine Genel Bakış2. BÖLÜM: PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALARI VE BELGELERv İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulmasıv İşe Başlayan Çalışanlar İle  İşlemler Ve Bildirimlerv İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler Ve Bildirimlerv Yıllık İzin Hakkı Ve Kullanımıv Yıllık İzin Süreleri Ve İhbar Süresiv İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği Ve Oryantasyonv Personelin Çalışma Döneminde Yapılacak Uygulamalarv Personelin İşten Ayrılma Sürecinde Yapılacak Uygulamalarıv Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Alınması Gereken Tedbirlerv Uygulamalı Örnekler3. BÖLÜM: PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARIv Sözleşmenin Feshinde Usulv İhbar Önelleri Ve Kullanımıv Hak Düşürücü Sürelerv Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshiv Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmalarıv Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunlarıv İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamalarıv İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçlarıv Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçlarıv Kötü Niyet Tazminatı4. BÖLÜM: İŞ HUKUKU UYGULAMALARIv Personel Yönetimi ve İş Hukuku İlişkisiv İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanmasıv Alt İşverenlik Uygulamalarıv Personel Bildirimlerinin Yapılmasıv Kurumlarla İlgili Yazışma ve Belge Düzenlemesiv Deneme ve Değerlendirme Süreciv Eski ve Yeni İşveren Sorumluluklarıv Askerlik Kanunundan Doğan Çalışma5. BÖLÜM: ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİv Şirket Kuruluş İşlemleriv Alt yüklenici iş sözleşmeleriv Şirket devir ve kapanış işlemleri6.BÖLÜM: İŞ SÖZLEŞMELERİv  Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri,v  Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleriv  Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,v  Deneme Süreli İş Sözleşmesi,v  Takım Sözleşmesi,v  Örnek Uygulamalar7. BÖLÜM: İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI UYGULAMALARIv İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Yönetmeliğiv İşçi Ve İşverenin Sorumluluklarıv İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İstihdam Edilmesiv İş Kazlarında Yapılacak İşler Ve Tutanaklarv İş Kazalarını Bildirme Yükümlülüğü Ve Sonuçları8. BÖLÜM: ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİv Ücret Ve Ücret Çeşitleri,v Ücret Hesaplama Yöntemleriv Brüt Ve Net Ücret Hesaplamav Fazla Mesai Ücreti, Hafta Tatili Ve Genel Tatil Ücretiv Ücretin Ödenmesi Ve Faizlerv Ücret Çeşitleri Ve Tahakkuklaştırmav Ücretin Zamanında Ödenmemesi Durumlarıv Milli Bayramlar Ve Tatil Günleri Ücretleriv Geçici İş Göremezlik Ücretleriv  Hak Edişlerden Ücret Kesme Yükümlüğü,v  Saklı Ücretlerv  Ücret Bordrosu Oluşturma,v  Ücret Kesme Cezalarıv  Tatil Ücretleriv  Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatında Ücretin Fonksiyonuv  Ücretli Yıllık İzin Süreleri Ve İzin Ücretlerinin Ödenmesiv  Ücretin Düşürülmesi,v  Belirli Süreli Çalışmalarda Ücretlendirmev  Birden Fazla İşten Elde Edilen Ücretlerv  Ücretin Farklı Kalemler Altında Ödenmesiv  Alt İşveren Personeli Ücretlerinde İşverenin Sorumluluğu9.BÖLÜM: ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARIv     Ücret Bordrosu Düzenlemev     İşyeri Bordro Tanzimiv     Vergi Usul Kanunu Ve SGK Ücret Bordrosu Bilgileri,v     Bordronun Delil Olma Niteliği Ve Korunmasıv     Bordo Dahili Ve Bordro Harici Ücret Ödemeleriv     Bordroda İndirimlerv     Özürlü Personel İndirimleriv     SGK Prim Uygulamaları, Taban Ve Tavan Prim Oranlarıv     Ücret Bordrosu Parametreleri Ve Bordro Örnekleriv     Gelir Vergisi Matrahı, Oranları Ve Bordro Uygulamalarıv     Sigorta Matrahına Giren Gelirler Ve Yasal Sınırlarıv     Prime Tabi Olan Ve Olmayan Gelirlerv     Bordroda Fazla Mesai Uygulamalarıv     Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamalarıv     Personel İlişik Kesme Prosedürü Ve Yapılması Gereken İşlemlerv     İşe İade Kararlarında Bordro Uygulamaları Ve Prim Ödeme Süreciv     Ücret Ve Ücret Gelirlerine Uygulanan Vergi Tarifeleriv     Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatında Ücret Uygulamalarıv     Bordro Parametreleri Ve Bordro Uygulama Örnekleri

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |