İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Avcılar Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Avcılar - İstanbul

 • Program tanımları
  İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı

  Programın amacı, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her dersin kredi değeri 3 saattir.
  Program, İstanbul üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

  Programa Kabul

  Adayların programa kabulü için lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

  Öğretim Yöntemleri

  Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, rol oynama, işletme oyunu, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Öğretim Kadrosu

  Program aşağıda adları yer alan İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

      * Prof.Dr. Cavide UYARGİL
      * Prof.Dr. Hayri ÜLGEN
      * Prof.Dr. Oya ÖZÇELİK
      * Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR
      * Doç.Dr. Gönen DÜNDAR
      * Doç.Dr. Ömer SADULLAH
      * Doç.Dr. Lale TÜZÜNER
      * Doç.Dr. İbrahim PINAR

  Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

  Diploma

  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan "Yüksek Lisans" diploması verilir.

  Programda Yer Alan Dersler
  Dersler
  1. Yarıyıl
  Yönetim Organizasyon
  Örgütsel Davranış
  İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
  Çalışma İlişkileri I

  2. Yarıyıl

  Ücret Yönetimi
  Performans ve Kariyer Yönetimi
  Çalışma İlişkileri II
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Araştırma Teknikleri

  3. Yarıyıl
  Stratejik Yönetim
  Müzakere Teknikleri
  Proje

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |